เชิญรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว บนเว็บไซต์ของวัด

เชิญรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว บนเว็บไซต์ของวัด

ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะกำลังเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว แต่ทางวัดก็จะโพสต์พระธรรมเทศนา และเสียงอ่านหนังสือธรรมะในช่วงเช้า บนเว็บไซต์ของวัดเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ พระเถระจะให้ข้อคิดธรรมะสั้นๆ หรืออ่านหนังสือธรรมะให้หมู่คณะได้ฟังก่อนเวลาฉันเพล เกือบจะเป็นประจำทุกวัน และในปีนี้ทางวัดได้บันทึกวิดีโอไว้ด้วย และจะโพสต์วิดีโอดังกล่าวทางช่อง YouTube ของวัด ในเวลา 5 นาฬิกา (ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก) ทุกวันจันทร์, พุธ, และศุกร์ ท่านสามารถคลิกดูรายการของวิดีโอเหล่านั้นได้ที่นี่

สำหรับไฟล์เสียง จะโพสต์ทั้งใน YouTube และในเว็บไซต์ของวัด ในเพจ “พระธรรมเทศนาช่วงเข้ากรรมฐานปี 2021” ทุกวันจันทร์ (ในอาทิตย์หลังจากไฟล์เสียงเหล่านั้นได้รับการโพสต์ใน YouTube แล้ว)

ทางวัดยังมีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นทาง YouTube ตามปกติ ยกเว้นวันหลังจากวันพระ และพระธรรมเทศนาจากคืนวันพระและคืนวันเสาร์ จะยังคงโพสต์ใน YouTube และเว็บไซต์ของวัดตามปกติ

สุดท้ายนี้ ท่านยังสามารถรับชมวิดีโอ, ฟังพระธรรมเทศนา, และฟังคำถาม-ตอบปัญหาธรรมะ จากการเข้ากรรมฐานออนไลน์ช่วงปีใหม่ “ตื่นรู้สู่ปีใหม่” ที่สอนโดยหลวงพ่อปสันโน ได้ทั้งทาง YouTube และบนเว็บไซต์ของวัด อีกด้วย

ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือ Stillness Flowing ได้แล้ว

ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือ Stillness Flowing ได้แล้ว

เรียนญาติธรรมทุกท่าน

ขณะนี้ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือ Stillness Flowing ได้แล้ว (คลิกที่นี่เพื่อรับฟัง)

เสียงอ่านหนังสือนี้มอบเป็นธรรมทาน เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีของการมรณภาพของหลวงปู่ชา

ถึงแม้ว่าการจัดงานอาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบการมรณภาพของหลวงปู่ชา ที่วัดหนองป่าพงในปีนี้ ได้ถูกยกเลิกไป แต่เราก็ยังสามารถใช้สื่อธรรมต่างๆ เช่นเสียงอ่านหนังสือนี้ เพื่อให้ความศรัทธาในการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้เราจะไม่สามารถไปวัดได้ก็ตาม

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาวแล้ว โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว

บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อคณะทางวัดในวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากยังมีโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ทางวัดจึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีข้อปฏิบัติและกฎระเบียบอย่างไรในการอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาพักค้างคืนที่วัด

อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถมาที่วัดแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อถวายภัตตาหารหรือเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ได้ กรุณาอ่านจดหมายข่าวฉบับหนึ่งที่ลิงค์ข้างล่างนี้ เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติเมื่อท่านมาเยี่ยมวัดในช่วงที่มีโรคระบาดนี้:
https://www.abhayagiri.org/news/337-covid-19-precautions-update-august-26-2020

โปรดทราบว่า ในช่วงการเข้ากรรมฐานนี้คณะสงฆ์จะปฏิบัติธรรมโดยปิดวาจา ดังนั้นกรุณางดการพูดคุยกับคณะสงฆ์และฆราวาสคนอื่นๆที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่วัด

สำหรับท่านผู้สนใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ หรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะโพสต์พระธรรมเทศนาใหม่ๆ เป็นระยะๆ ตลอดการเข้ากรรมฐานนี้

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้ชาววัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว นอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมผ่านยูทูปไลฟ์ ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมให้มาเยือน ทว่า ขอความกรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้—

  • ท่านสามารถเข้าไปในห้องหนังสือแจกด้านหน้าและห้องสุขา แต่ห้องอื่นๆ ในทุกอาคาร ยังไม่อาจให้เข้าเยี่ยมได้ในเวลานี้ เมื่อมีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อาวุโสจะสวดอนุโมทนาให้พรในเวลา 10:45 น. บริเวณใต้หลังคานอกศาลา ผู้มาเยือนอาจเดินเล่นโดยรอบศาลาและนั่งในที่ร่มโดยด้านนอก แต่ขอความกรุณาสวมหน้ากากและนั่งห่างกัน 6 ฟุต เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส ต่อทุกๆ คนและตัวท่านเอง

  • ไม่จำเป็นต้องติดต่อลงทะเบียนเยี่ยมล่วงหน้า

  • ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านที่นำสังฆทานและภัตตาหารมาถวายคณะสงฆ์ โปรดวางไว้บนโต๊ะนอกครัว

  • ญาติโยมผู้ประสงค์จะมาสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรม กรุณานั่งเก้าอี้ที่ทางวัดจัดไว้นอกศาลา

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสอนและการเข้ากรรมฐาน

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสอนและการเข้ากรรมฐาน

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเข้ากรรมฐานที่สอนโดยหลวงพ่อปสันโน ทางวัดขอเรียนว่า วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อการ เข้ากรรมฐานออนไลน์กับหลวงพ่อปสันโน คือวันที่ 26 ธันวาคม 2020 นี้ โปรดทราบว่าการเข้ากรรมฐานออนไลน์นี้จะจัดผ่านโปรแกรมซูมสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น และจะไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของวัด ท่านสามารถดูตารางปฎิบัติธรรมในแต่ละวัน (ตามเวลาของแคลิฟอร์เนีย) ได้ที่ ลิ้งค์นี้ ท่านสาม…

ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐาน “สติและกรุณา” ในวันที่19-20 ธันวาคมนี้ (จัดโดยองค์กร Perfectly Here และร่วมสอนโดยพระอาจารย์ปสันโน)

ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐาน “สติและกรุณา” ในวันที่19-20 ธันวาคมนี้ (จัดโดยองค์กร Perfectly Here และร่วมสอนโดยพระอาจารย์ปสันโน)

ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐาน “สติและกรุณา” ซึ่งสอนโดยบุคคลากรขององค์กรไม่แสวงผลกำไรชื่อ Perfectly Here ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคมนี้ โดยพระอาจารย์ปสันโนจะร่วมแสดงพระธรรมเทศนาในวันที่สองของการเข้ากรรมฐาน (คือวันที่ 20 ธันวาคม) งานกรรมฐานนี้ชื่อ “สติและกรุณา: ชำระล้างผลกระทบในด้านลบอันเกิดจากโควิด-19 และเหตุการณ์ที่เคร่งเครียดออกจากจิตใจ” จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20 ธันวาคมนี้ จากเวลา 06:00 น.…

จดหมายข่าวออนไลน์ประจำเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020

จดหมายข่าวออนไลน์ประจำเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020

ในฉบับนี้ เชิญติดตามข่าวน่าสนใจ เช่น งานรีทรีทสิ้นปี กิจกรรมธรรมะ สวดมนต์เย็นด้วยกันทางยูทูบไลว์ ถามตอบปัญหาธรรมผ่านซูม ซีรี่ใหม่เรื่องเล่าจากวัดน้อย…การ์ตูนทัวร์วัด… ข่าวคราวจากวัด กฐิน พ.ศ. 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เงียบง่ายกว่าทุกปี เพราะโควิด คณะสงฆ์ฉลองการออกพรรษาด้วยการตัดเย็บย้อมผ้าจีวรชุดใหม่ ซึ่งปีนี้เราถวายแด่พระอาจารย์ญานิโก ในระยะเวลา 7 วันก่อนออกพรรษา เราเปิดให้มีการผลัดกันมา…

ขอเชิญร่วมฟังธรรมออนไลน์

ขอเชิญร่วมฟังธรรมออนไลน์

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 17:00-18:00 น. เชิญร่วมฟังการถามตอบปัญหาธรรมออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน ผ่านทางระบบซูม Zoom ID: 914 9862 6299 Passcode: 108 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 13:00-17:00 น. วันอุบาสิกาออนไลน์ ขอเชิญญาติธรรมทุกๆท่านร่วมฟังธรรมะผ่านทางซูมหรือชมการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของวัด โดยหัวข้อของวันอุบาสิกาออนไลน์นี้คือ กายคตาสติ (การเจริญสติในกาย) Zoom ID: 920 0658 7548 Passcode: ABM108## 13:00 น…

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าประจำปีค.ศ. 2020 จะมีในระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 พฤศจิกายน และมีการถ่ายทอดสด สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ต้องการร่วมรับชมบางส่วนของการเข้ากรรมฐานนี้ สามารถรับชมได้ที่ ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี - https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery. ตารางการถ่ายทอดสดในระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 พฤศจิกายน 5:00 น. ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ 8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมะ…

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน: ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐานปีใหม่ออนไลน์กับหลวงพ่อปสันโน

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน: ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐานปีใหม่ออนไลน์กับหลวงพ่อปสันโน

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน - สำหรับท่านที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ถ้าหากท่านสนใจร่วมเข้ากรรมฐานในครั้งนี้ โปรดทราบว่า ท่านจะต้องเข้าห้องซูมเพื่อร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เช้าและเย็น, รับฟังพระธรรมเทศนา, และนั่งสมาธิเท่านั้น เนื่องจากเวลามาตรฐานที่ต่างกันของทวีปอเมริกาเหนือกับประเทศเจ้าภาพคือมาเลเซียและสิงคโปร์ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในห้องซูม อย่างไรก็ตาม เจ้าภาพขอให้ท…