เชิญชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาของอนาคาริกจัสติน

เชิญชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาของอนาคาริกจัสติน

อนาคาริกจัสตินได้ครองเพศผ้าขาวและถือศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณร ในวันที่ 22 เมษายน ปี ค.ศ. 2023

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาได้ที่ลิงค์นี้ https://www.abhayagiri.org/gallery/247-samaera-ordination-of-anagarika-justin

เชิญชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฏิ ปี ค.ศ. 2023

เชิญชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฏิ ปี ค.ศ. 2023

ในช่วงอาทิตย์แรกๆของเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2023 หมู่คณะวัดอภัยคีรีได้ร่วมกันรื้อถอนกุฎิเก่าของวัดอภัยคีรี 4 หลัง เพื่อเตรียมการก่อสร้างกุฎิใหม่ในฤดูร้อนนี้

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฎิได้ที่ลิงค์นี้ http://www.abhayagiri.org/gallery/246-kuti-demolition-2023

เชิญชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ ปี ค.ศ. 2023

เชิญชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ ปี ค.ศ. 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน ได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอภัยคีรี ซึ่งเป็นโอกาสที่คณะสงฆ์และญาติธรรมได้สรงน้ำพระพุทธรูป และญาติธรรมยังได้ร่วมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ รวมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวพระเถระอีกด้วย

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ได้ที่ลิงค์นี้ http://www.abhayagiri.org/gallery/245-thai-new-year-2023

พระสงฆ์เดินทางไป “สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย” ในเมืองฟอร์ท แบร็ก

พระสงฆ์เดินทางไป “สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย” ในเมืองฟอร์ท แบร็ก

พระเถระบางรูปจากวัดอภัยคีรี ได้เดินทางไปสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย ในเมืองฟอร์ทแบร็ก ในช่วงปลายเดือนเมษายน และเริ่มพบปะญาติธรรมและสอนธรรมะในคืนวันจันทร์ (ในบางอาทิตย์) โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ และบางครั้งพระเถระกลุ่มนี้จะสามารถพบปะญาติธรรมในช่วงอาหารเพล ในวันอาทิตย์และวันจันทร์ (ในบางครั้ง) อีกด้วย

ผู้ก่อตั้งสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยนี้ คือคุณซินดี้ “เมตติกา” ฮอฟแมน ซึ่งเธอได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว คุณเมตติกาเป็นโยมอุปัฏฐากและกัลยาณมิตรของวัดอภัยคีรี และยังเป็นครูผู้สอนธรรมะแก่ฆราวาสท่านอื่นๆ ณ สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยของเธอ จนกระทั่งวาระสุดท้าย ในช่วงอาทิตย์ท้ายๆของชีวิต คุณเมตติกาพักอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในเมืองยูไคย่าห์ ใกล้กับวัดอภัยคีรี ซึ่งทำให้คณะสงฆ์สามารถไปเยี่ยมเธอได้หลายครั้ง ชีวิตของคุณเมตติกาและความสงบสุขของจิตใจของเธอในช่วงสุดท้าย ได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่หมู่คณะในวัดอภัยคีรี และคุณเมตติกาได้ถวายสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยให้แก่วัดอภัยคีรี ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวัดสาขาขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งในเมืองฟอร์ท แบร็ก

ตารางกิจกรรมในคืนวันจันทร์ ณ ศาลาของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

พระะเถระจากวัดอภัยคีรีจะพบปะญาติธรรม ในวันต่างๆ ดังนี้: วันที่ 1, 15 , และ 29 พฤษภาคม; วันที่ 12 และ 26 มิถุนายน; วันที่ 10 กรกฎาคม และทุกวันจันทร์หลังจาก 10 กรกฎาคมเป็นต้นไป

17:30 น. — ดื่มน้ำปานะในบ้านพักรับรอง (ท่านสามารถร่วมสนทนาธรรมกับพระเถระและผู้ปฎิบัติธรรมท่านอื่นๆได้ในช่วงนี้)

19:00 น. — นั่งสมาธิ 30 นาที, รับฟังข้อคิดธรรมะ, และถามคำถามหรือสนทนากับพระเถระ

ทางวัดขอเชิญทุกๆท่านร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตามความสะดวก

การถวายภัตตาหารเพลที่สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย

พระสงฆ์จะฉันภัตตาหารเพลในเวลา 11:00 น. ณ บ้านพักรับรอง หากท่านต้องการเข้าร่วมรับประทานอาหารด้วย กรุณามาถึงก่อนเวลา 11:00 น. และกรุณานำอาหารมาถวายพระสงฆ์และแบ่งปันแก่ญาติธรรมท่านอื่นๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ — 30 เมษายน, 28 พฤษภาคม, 11 และ 25 มิถุนายน, 16 กรกฎาคม และทุกวันอาทิตย์หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป

วันจันทร์ — 1, 15, และ 29 พฤษภาคม, 12 และ 26 มิถุนายน, 10 กรกฎาคม และทุกวันจันทร์หลังจากวันที่ 10 กรกฎาคม เป็นต้นไป

พระอาจารย์กัสสโป, พระอาจารย์ฐิตปัญโญ, และอุบาสกเควิน จะเดินเท้าจากวัดอภัยคีรีไปสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และจะไปถึงสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยภายในวันที่ 10 กรกฎาคม โดยที่ทั้งสามท่านจะพำนักอยู่ที่สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษา คือเดือนสิงหาคม, กันยายน, และตุลาคม

ถ้าหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย กรุณาติดต่อวัดอภัยคีรีโดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรี และโปรดระบุในข้อความของท่านว่าท่านต้องการถามเกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย อนึ่ง ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มในลิ้งค์นี้เพื่อรับข่าวสารจากสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย:
https://www.abhayagiri.org/contact/other

ถ้าหากท่านต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย รวมทั้งคำแนะนำในการขับรถไปยังสถานที่ดังกล่าว กรุณาเช็คเว็บไซต์ของวัดตามลิ้งค์นี้:
https://threejewelsfortbragg.org

กิจกรรมธรรมะต่างๆของวัดอภัยคีรี

กิจกรรมธรรมะต่างๆของวัดอภัยคีรี

วัดอภัยคีรีและสถานปฏิบัติธรรมอื่นๆ จะมีกิจกรรมธรรมะต่างๆเหล่านี้ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลินี้เป็นต้นไป วัดอภัยคีรี: ทางวัดจะยังคงถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นและการแสดงพระธรรมเทศนา ในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ พระเถระจะฉันน้ำปานะในเวลา 17:30 น. ถึง 18:30 น. ของทุกๆวัน (ยกเว้นวันหลังวันพระ) และญาติธรรมทุกท่านสามารถสนทนาธรรมและถามคำถามธรรมะได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ทางวัดจะมีกิจกรรมเพื่อศึกษาและ…

การเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว เริ่ม 2 มกราคมนี้

การเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว เริ่ม 2 มกราคมนี้

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้เริ่มการเข้ากรรมฐานประจำปีเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูหนาวแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2023 นี้ และจะกลับมาใช้ตารางปกติในวันที่ 1 เมษายน โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ หากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดหล…

วัดอภัยคีรี ปี 2022: จดหมายข่าวและคลังภาพ

วัดอภัยคีรี ปี 2022: จดหมายข่าวและคลังภาพ

รวมภาพถ่ายจากวัดอภัยคีรี ปี 2022 ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากปีที่แล้วบนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีได้ที่ลิงค์นี้ https://www.abhayagiri.org/gallery ข่าวสารจากวัดอภัยคีรี ปี 2022 วัดอภัยคีรีได้เปิดให้สาธารณะชนมาเยี่ยมวัดได้อีกครั้ง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2022 สาธุชนหลายๆท่านได้กลับมาร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางวัดอีก เช่น ทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ, ฟังพระธรรมเทศนา, รับฟังการถามตอบปัญหาธรรมะในช่วงดื่มน้ำปานะ, หรือถวายอาหา…

พิธีอุปสมบทหมู่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พิธีอุปสมบทหมู่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ สามเณรเตชสาโร, สามเณรโอภาสี, และสามเณรสีวโก จะอุปสมบทหมู่เป็นพระภิกษุพร้อมกันทั้งสามรูป โดยการอุปสมบทหมู่นี้จะเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมพิธีได้ และจะได้รับการถ่ายทอดสดทางช่องยูทูปของวัดอีกด้วย

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

การเข้ากรรมฐานประจำปีของวัดอภัยคีรี ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกรรมฐานทางซูม ท่านยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐาน (ส่วนที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา ในตารางด้านล่างนี้) ทาง ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี ตารางการเข้ากรรมฐาน อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 19:00 น. พิธีเปิด (มีการถ่ายทอดสด) ตารางประจำวัน ในช่วงวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 5:00 น. สวดมนต์เช…

เวลาถวายภัตตาหารเพลเปลี่ยนเป็น 10:45 น.

เวลาถวายภัตตาหารเพลเปลี่ยนเป็น 10:45 น.

เนื่องจากมีการปรับเวลากลับมาเป็นเวลามาตรฐาน ทางวัดจึงเปลี่ยนเวลาถวายภัตตาหารเพลเป็น 10:45 น. และจะใช้เวลาใหม่นี้ไปตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้