การเข้ากรรมฐานประจำปี ในช่วง Thanksgiving - กำหนดการประจำวัน

การเข้ากรรมฐานประจำปี ในช่วง Thanksgiving - กำหนดการประจำวัน

เจริญพร ญาติธรรมของวัดอภัยคีรีทุกท่าน

การเข้ากรรมฐานประจำปีในปีนี้จะจัดแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ YouTube

ขณะนี้ทางวัดยังเปิดให้ท่านลงทะเบียนได้แล้ว
โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

  • ผู้ที่ลงทะเบียน จะต้องเข้าร่วมกรรมฐานตลอดรายการในทุกๆวัน
  • เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ Zoom ID และรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ภายในไม่กี่วันก่อนที่การเข้ากรรมฐานจะเริ่มขึ้น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ถ้าท่านต้องการยกเลิกการร่วมเข้ากรรมฐาน ท่านต้องแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อที่ทางวัดจะได้ยกที่นั่งของท่านให้คนอื่นที่ต้องการเข้ากรรมฐานแทน
  • ทุกๆท่านที่ลงทะเบียน จะได้เข้าร่วมการถาม-ตอบปัญหาธรรมะในทุกๆวัน โดยจะมีพระเถระจากทางวัดเป็นผู้ตอบคำถาม
  • ทางวัดรับผู้เข้าร่วมกรรมฐานในครั้งนี้ได้อย่างจำกัดเพียง 275 คนเท่านั้น และอาจจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนมาก ทำให้ที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ท่านลงทะเบียนแต่เนิ่นๆ

กำหนดการของการเข้ากรรมฐานนี้จะรวมถึง: การทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น, การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมตามตาราง, การรับฟังพระธรรมเทศนาประจำวัน, และการเข้าร่วมฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาประจำวันจากผู้เข้าร่วมกรรมฐาน โดยกิจวัตรประจำวันจะเริ่มจากการทำวัตรเช้าในเวลา 5:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาอเมริกาฝั่งแปซิฟิก และกิจกรรมต่างๆจะสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาอเมริกาฝั่งแปซิฟิกเช่นกัน อนึ่ง การเข้ากรรมฐานนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางซูมตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกรรมฐานสามารถเลือกที่จะนั่งสมาธิรวมกันในกลุ่มในห้องซูมได้ ถึงแม้การนั่งสมาธินั้นจะอยู่นอกเหนือจากตารางกิจกรรมของการเข้ากรรมฐานนี้ก็ตาม

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่: https://kcdw.wufoo.com/forms/z1gny4yg064s0tb/

ถ้าหากท่านไม่ได้ลงทะเบียน ทางวัดจะยังคงมีการถ่ายทอดสดการสอนในกรรมฐานนี้ (บางส่วน) ผ่านทางช่อง YouTube ของวัดอีกด้วย โดยจะมีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเช้า, การทำวัตรเย็น, พระธรรมเทศนา, และการตอบคำถามธรรมะโดยพระอาจารย์ ผ่านทางช่อง YouTube ของวัด

ทางวัดหวังว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมงานกรรมฐานในครั้งนี้ได้ งานกรรมฐานครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมา และอาจจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกมาร่วมงานนี้ด้วย

กำหนดการประจำวัน

ตารางกำหนดการของงานกรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า 20-29 พฤศจิกายน

ตัวพิมพ์หนา คือช่วงเวลาที่ทุกๆท่านควรจะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom

วันเปิดงาน ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
เวลามาตรฐานแปซิฟิก (แคลิฟอร์เนีย) - ท่านสามารถดูว่าตรงกับเวลากี่นาฬิกาในเมืองของท่านได้ที่ https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

18:00 น. เปิดงาน (กรุณาเข้าร่วมงาน)
19:00 น. ร่วมทำสมาธิภาวนาในช่วงแรก

21:00 น. เข้านอน หรือภาวนาต่อ

ตารางประจำวัน

5:00 น. ทำวัตรเช้า และทำสมาธิภาวนา
6:30 น. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีสติ และรับประทานอาหารเช้า
8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมมะ และทำสมาธิภาวนา
9:15 น. เริ่มการปฏิบัติในภาคเช้า (นั่งสมาธิและเดินจงกรม)
10:45 น. รับประทานอาหารกลางวัน (รับพรจากพระสงฆ์)

พักผ่อน

13:30 น. พระอาจารย์ตอบคำถามธรรมะ
14:30 น. เริ่มการปฏิบัติในภาคบ่าย (นั่งสมาธิและเดินจงกรม)
16:30 น. ร่วมออกกำลังกายแบบชี่กง หรือภาวนาต่อ
17:15 น. ดื่มน้ำปานะ และภาวนาต่อ

19:00 น. ทำวัตรเย็น และทำสมาธิภาวนา
20:00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

21:00 น. เข้านอน หรือภาวนาต่อ

วันสุดท้าย อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน

5:00 น. ทำวัตรเช้า และทำสมาธิภาวนา
6:30 น. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีสติ และรับประทานอาหารเช้า
8:00 น. พระอาจารย์กล่าวปิดงาน
8:30 น. พิธีปิดงาน

9:40 น. การเข้ากรรมฐานสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ
9:50-10:45 น. แบ่งกลุ่มพูดคุยกับพระอาจารย์ในห้องย่อย (ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ค.ศ. 2020

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ค.ศ. 2020

ในระยะเวลารวมแปดวันช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ฆราวาสหลายท่านได้มารวมตัวกันที่วัดอภัยคีรีเพื่อฉลองเทศกาลออกพรรษา และเพื่อสืบทอดประเพณีกฐินที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการถวายผ้ากฐิน, อาหาร, และเครื่องปัจจัยไทยธรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อวัด หลังจากนั้นในวันที่แปดซึ่งเป็นวันทอดกฐิน คณะสงฆ์ได้ตัด, เย็บ, และย้อมผ้ากฐินบางส่วนเพื่อทำสบงให้สำเร็จ และถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งในวันเดียวกันนั้นเอง โดยปีนี้พระอาจารย์ญาณิโกซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับผ้าสบงนี้

งานกฐินปีนี้ได้จัดขึ้นในช่วงระยะเวลาแปดวัน เพื่อลดจำนวนคนที่จะมารวมตัวกันที่วัดในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกๆฝ่าย และเพื่อปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลท้องถิ่น ทางวัดอภัยคีรีขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุน รวมทั้งร่วมถวายทานแก่ทางวัด และทำให้งานกฐินทั้งแปดวันในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายจากการตัดเย็บสบงจากผ้ากฐินได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://www.abhayagiri.org/gallery/233-2020-kathina

อนุโมทนา

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ

วิทยาลัยธรรมะ (Dharma college) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ในชุด “พระธรรมเทศนาเพื่อปัญญา” โดยจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ จาก โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ ตามรายละเอียดดังนี้

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก:
การใช้ชีวิตประจำวันด้วยปัญญา และการแยกความแตกต่างระหว่างจิตกับปัญญา โดยพระอาจารย์อมโร (เสาร์ที่ 17 ตุลาคม, 10-12 น.)

พระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สอง:
การปล่อยวางประสบการณ์ของมนุษย์ตามแนวพุทธ: หนทางสู่การหลุดพ้นและอิสระภายใน โดยหลวงพ่อปสันโน (เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน, 9:30 - 11:00 น.)

พระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สาม:
การทำความเข้าใจจิตในมุมมองของพระอภิธรรม โดยภิกขุโพธิ (8, 9, 10 มกราคม)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้:
https://dharma-college.corsizio.com/c/5f73b6a75b4ad2187f6e21a3

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้ชาววัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว นอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมผ่านยูทูปไลฟ์ ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมให้มาเยือน ทว่า ขอความกรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้—

  • ท่านสามารถเข้าไปในห้องหนังสือแจกด้านหน้าและห้องสุขา ห้องอื่นๆ ในทุกอาคาร ยังไม่อาจให้เข้าเยี่ยมได้ในเวลานี้ เมื่อมีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อาวุโสจะสวดอนุโมทนาให้พรในเวลา 11 น. บริเวณใต้หลังคานอกศาลา ผู้มาเยือนอาจเดินเล่นโดยรอบศาลาและนั่งในที่ร่มโดยด้านนอก แต่ขอความกรุณาสวมหน้ากากและนั่งห่างกัน 6 ฟุต เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส ต่อทุกๆ คนและตัวท่านเอง

  • ไม่จำเป็นต้องติดต่อลงทะเบียนเยี่ยมล่วงหน้า

  • ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านที่นำสังฆทานและภัตตาหารมาถวายคณะสงฆ์ โปรดวางไว้บนโต๊ะนอกครัว

  • ญาติโยมผู้ประสงค์จะมาสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรม กรุณานั่งเก้าอี้ที่ทางวัดจัดไว้นอกศาลา

Kathina Weekend: Oct 10-11

Kathina Weekend: Oct 10-11

Dear Dhamma Friends and Companions, This is the final reminder of the online Kathina Weekend. October 10 You are welcome to join Luang Por Pasanno for an online daylong retreat hosted by Insight Santa Cruz. Begins at 9am. To join, click “Join Online Meeting” at the top-left of the following page: https://www.insightsantacruz.org/events/a-day-with-ajahn-pasanno-october-10/?occurrence=2020-10-102 Oc…

ข่าวจากวัดอภัยคีรี เกี่ยวกับไฟป่า

ข่าวจากวัดอภัยคีรี เกี่ยวกับไฟป่า

ขณะนี้ได้มีไฟป่าหลายกองกำลังไหม้อยู่ในบริเวณภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีผลกระทบต่อคนหลายหมื่นคน ไฟป่ากองที่ใกล้วัดอภัยคีรีที่สุดมีชื่อว่า August Complex และไฟป่ากองนี้ได้เริ่มไหม้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม และเผาบริเวณต่างๆไปแล้วถึง 875,000 เอเคอร์ และถึงแม้ว่าวัดอภัยคีรีดีจะถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟกองนี้ แต่ทางวัดก็ยังไม่ต้องอพยพหนีไฟ ขณะนี้ไฟป่ากองนี้อยู่ห่างจากวัดไปประมาณ 20 ไมล์ และได้ถูก…

New Online Abhayagiri Group & Virtual 1st Tuesdays

New Online Abhayagiri Group & Virtual 1st Tuesdays

Up until this year, on the first Tuesday of the month (April through December), one of the senior monks from Abhayagiri would visit Berkeley Buddhist Monastery to lead a tea time Q&A session followed by an evening program of chanting, meditation, and a Dhamma talk. Due to the pandemic, there will be virtual 1st Tuesday meetings for the remainder of 2020. It is important to frequently check the mon…

Vinaya Classes Begin, Modified Schedule for Evening Puja Live Streams

Vinaya Classes Begin,  Modified Schedule for Evening Puja Live Streams

During the 3-month vassa period (July, August, September), the monastic community of Abhayagiri will be studying the bhikkhus rules and protocols (Vinaya). There will be classes about twice per week. Because of these classes, we will not have evening puja on the following dates: July: 8, 10, 15, 16, 22, 24, 30, 31 August: 6, 9, 14, 16, 20, 24, 28, 30 September: 4, 8, 13, 14, 20, 23, 27, 29 These d…

New Audio Book, Retreat Readings & Photo Gallery

New Audio Book, Retreat Readings & Photo Gallery

Audio Available from Indian Pilgrimage Ajahn Sucitto and Nick Scott spent six months retracing the Buddha’s footsteps through India. Their two books chronicling the pilgrimage are already on the Abhayagiri website in various formats : Rude Awakenings - Part I - https://www.abhayagiri.org/books/460-rude-awakenings Great Patient One - Part II - https://www.abhayagiri.org/books/461-great-patient-one…

คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19 (แก้ไขข้อมูลเมื่อ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020)

คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19 (แก้ไขข้อมูลเมื่อ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020)

ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ วัดอภัยคีรีต้องการสนับสนุนหมู่คณะทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส โดยที่ยังปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น ทางวัดจึงมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ พระจะไม่ออกบิณฑบาตร การทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ จะไม่เปิดให้สาธารณะชนเข้าร่วมได้ในระยะนี้ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นทางออนไลน์ได้ โดยผ่านการถ่ายท…