วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาวัดอภัยคีรี โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คืออานาปานสติและมรณานุสติ สอนโดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก

กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถร่วมรับประทานอาหารในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้าคือ 9:00 น. - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 น. - 17:00 น. อนึ่ง ทางวัดจะถ่ายทอดสดวันศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ผ่านทางช่องยูทูปของวัดด้วย แต่โปรดทราบว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดจากทางบ้าน จะไม่สามารถถามคำถามพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ในช่วง 17:30 น. - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) หลังจากนั้นในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนาตามปกติของทุกคืนวันเสาร์

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรจะมาเยี่ยมคณะสงฆ์อภัยคีรีในวันที่ 24-29 เมษายนนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะแสดงพระธรรมเทศนาทั้งในเวลาหลังภัตตาหารเพลและหลังทำวัตรสวดมนต์เย็น อนึ่ง โปรดทราบว่าในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะเดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สำนักสงฆ์รัตนตรัย ในเมือง ฟอร์ท แบร็ก

พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน) เกิดบนเกาะไอล์ออฟไวท์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๐๑ ในปี ๒๕๒๑ ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อชา (ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร) ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๒๓ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร และต่อมาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ ได้อุปสมบทโดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อครบการฝึกตนเป็นพระนวกะ ๕ พรรษาแล้ว พระอาจารย์ชยสาโรได้ออกธุดงค์และปลีกวิเวกจนถึงช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๒๙ ท่านจึงเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นท่านอยู่ที่วัดป่านานาชาติเป็นส่วนใหญ่โดยรับหน้าที่เป็นรองเจ้าอาวาส ตลอดระยะเวลาหลายปีหลังจากนั้น ท่านได้สลับหมุนเวียนระหว่างช่วงเวลาในการปลีกวิเวกและการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะสงฆ์ ระหว่างนี้ท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์อาวุโสในการเขียนเรียบเรียงชีวประวัติของหลวงพ่อชา ซึ่งท่านตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า ‘อุปลมณี’ ในปี ๒๕๔๐ ท่านได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๕

ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๖ พระอาจารย์ชยสาโรได้ปลีกวิเวกมาพำนักอยู่ที่อาศรมชนะมาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพร้อมไปกับการมุ่งต่อกิจส่วนตัวของท่าน พระอาจารย์ยังนำปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมเป็นระยะๆ ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ รวมถึงมีบทบาทในการนำหลักการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธเข้าสู่ระบบการศึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรได้เขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้มากมาย โดยจำนวนหนึ่งมีการนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆ งานเขียนภาษาอังกฤษชิ้นล่าสุดของท่าน คือ ‘Stillness Flowing’ เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งบันทึกชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อชาโดยละเอียด ในปี ๒๕๕๔ พระอาจารย์ชยสาโรได้รับมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาธรรมนิเทศจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในปี ๒๕๖๒ ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชพัชรมานิต จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี ๒๕๖๓ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี และได้รับพระราชทานสัญชาติไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้เมตตาตั้งนามสกุลภาษาไทยให้ว่า ‘โพธานุวัตน์’ และในปี ๒๕๖๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมพัชรญาณมุนี ปัจจุบันนี้พระอาจารย์ชยสาโรดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาฝ่ายธรรมะและจิตวิญญาณของมูลนิธิปัญญาประทีป

หากท่านต้องการอ่านหนังสือและฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชยสาโร กรุณาไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาประทีป

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญญาติธรรมทุกๆท่านเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ และพิธีอุปสมบทพระภิกษุ โดยตารางในวันดังกล่าวมีดังนี้

10:30 น. เตรียมงาน (กรุณามาถึงวัดก่อนเวลานี้)
11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับพร

หลังจากทุกๆคนช่วยกันทำความสะอาดหลังอาหารเพลแล้ว ขอเชิญร่วมมีพิธีสงกรานต์และพิธีสรงน้ำพระเถระ

14:00 น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ของสามเณรเหมโก

อนึ่ง จะมีการถ่ายทอดสดพิธีอุปสมบทนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีอีกด้วย

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ในวันที่ 6 เมษายนนี้ พระอาจารย์กรุณาธัมโมจะสอนกรรมฐานที่ศูนย์สมาธิสปิริต ร็อค ในเมืองวู้ดเอเคอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยญาติธรรมทุกสามารถเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมนี้ได้ทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริง แต่ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน การเข้ากรรมฐานครั้งนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 16:30 น. หัวข้อของการกรรมฐานคือ: อนัตตา อย่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวเองมากนัก การพยายามทำตัวให้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ ไม่ส…

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมานี้ เป็นวันครบรอบอุปสมบทได้ 50 พรรษาของอาตมา ญาติธรรมหลายคนได้เดินทางมาที่วัดเพื่อแสดงมุทิตาจิต ทำให้อาตมารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้คือการที่ญาติธรรมหลายท่านได้แสดงเจตจำนงด้วยการเขียนข้อความใส่กระดาษหรือส่งอีเมลมาให้ทางวัด และตั้งจิตอธิษฐานจะทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของตนเองเข้มแข็งขึ้น และเพื่อถวายบุญกุศลนั้นแก่อาตมา ตั้งแต่วัน…

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมเป็นต้นมา โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว และทางวัดจะกลับไปใช้ตารางตามปกติใน วันที่ 3 เมษายน บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดในวันที่ 1 เมษายน หร…

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

ทางวัดมีความยินดีแจ้งว่า ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือธรรมะเล่มใหม่ชื่อ More Than Mindfulness: Widening the Field of Practice จากเว็บไซต์ของวัดได้แล้ว ตามลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/books/651-more-than-mindfulness หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพื้นฐานของการเจริญสติและการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก โดยคุณเบ็ธ สเต็ฟฟ์ ได้รวบรวมคำสอนต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแก่หล…

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2023 ทางวัดอภัยคีรีจะมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม: ถวายภัตตาหารเพลในวันคริสต์มาส วันพุธที่ 27 ธันวาคม: วันพระ ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และถือเนสัชชิก วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา (กิจกรรมปกติในทุกคืนวันเสาร์) วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิข้ามปี วันจันทร์ที่ 1 มกราคม: ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ…

วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ 9 ธันวาคมนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ 9 ธันวาคมนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึง 17:00 น. ในหัวข้อ “การใช้อานาปานสติเพื่อทำจิตใจให้สงบ” โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโมและพระอาจารย์ญาณิโก กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบาง…

หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อปสันโนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครบ 50 พรรษาในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้สร้าง “หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน” (ออนไลน์) https://www.abhayagiri.org/questions/index.html เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา โดยหอจดหมายเหตุนี้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสำคัญ เช่น คำถาม-คำตอบปัญหาธรรมะ ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆโดยหลวงพ่อปสันโน ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับธรรมะ อาจจะเป็นไปได้ว่าหลวงพ่อปสันโนเคยตอบคำถามหรือบร…