ตารางวันสงกรานต์ 16 เมษายน

ตารางวันสงกรานต์ 16 เมษายน

ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายนนี้ ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานวันสงกรานต์ โดยมีกำหนดการดังนี้ 10:00 น. - กรุณามาถึงวัดภายในเวลา 10 นาฬิกา 11:00 น. - ร่วมถวายภัตตาหารเพล, รับพรจากพระสงฆ์, และสรงน้ำพระพุทธรูป 13:00 น. - เข้าร่วมพิธีสงกรานต์ นอกจากนั้นในเวลา 19:00 น. ท่านสามารถเข้าร่วมทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิในศาลาได้ และหลังจากเวลา 20:00 น. จะมีการบวชผ้าขาว (อนาคาริก) ให้แก่ฆราวาสสองคน ผู้ซ…

Thai New Year's Celebration (Songkran) - April 16, 2022

Thai New Year's Celebration (Songkran) - April 16, 2022

Please join us at Abhayagiri Monastery in celebrating Thai New Year (Songkran) on Saturday, April 16, 2022. The meal offering will be around 10:45am, so please arrive earlier if you have food offerings for the meal. After the meal, the monks will gather for paritta chanting and the ceremonial washing of the Ajahns hands. Closer to the date, we will update this announcement if there is any further…

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาวแล้ว โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดในวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากยังมีโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ทางวัดจึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีข้อป…

Novice Ordination this Sunday

Novice Ordination this Sunday

This Sunday evening, as a part of the Lunar Observance, there will be a sāmaṇera ordination after evening chanting and meditation. Anagārika Scott will be taking on the brown robes of a samaṇa and the ten precepts of a novice monk. The event will be live streamed on the Abhayagiri YouTube channel, starting at 7pm; and we encourage all interested in seeing the ordination to view it online.

อนุโมทนาบุญงานกฐิน 2021 และภาพจากทางวัด

อนุโมทนาบุญงานกฐิน 2021 และภาพจากทางวัด

ในปีนี้ วัดอภัยคีรีได้จัดงานกฐินขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน เพื่อที่ในแต่ละวันจะได้มีคนเพียงกลุ่มเล็กๆเข้ามาร่วมงาน และอยู่ภายนอกตัวอาคาร นอกจากท่านที่ลงทะเบียนเพื่อไปร่วมงานกฐินที่วัดแล้ว ทุกๆท่านยังสามารถเข้าร่วมงานได้ผ่านการถ่ายทอดสดงานกฐินทาง YouTube livestream ในทุกๆวันของงานนี้อีกด้วยโดยทางวัดได้มีการถ่ายทอดสดพิธีกรรมในแต่ละวัน, การรับศีลห้า, คณะสงฆ์สวดพระปริตร, และการแสดงพระธร…

หนังสือประวัติหลวงพ่อเลี่ยม

หนังสือประวัติหลวงพ่อเลี่ยม

ขณะนี้ ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลด หนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อเลี่ยม บนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีได้แล้ว หนังสือนี้เพิ่งได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าๆ ของหลวงปู่ชา, หลวงพ่อเลี่ยม, และคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง บางส่วนของคำนำจากหนังสือนี้ได้กล่าวไว้ว่า: “เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล ในวาระครบรอบอายุ 80 ปีของหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม(พระเทพวชิรญาณ) คณะลูกศิษย์ผู้มีศรัทธา…

ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

เข้าพรรษา แห่งปีพ.ศ. 2564 ณ วัดอภัยคีรี คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีเพิ่งสิ้นสุดฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษาตามธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่สมัยพุทธกาล การเข้าพรรษาที่วัดเราเริ่มไม่นานหลังการเฉลิมฉลองวัดอภัยคีรีก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กิจวัตรและภารกิจช่วงพรรษา ในพรรษานี้ ชาววัดดำเนินตามกิจวัตรที่เคยทำมาคือ การปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ และศึกษาพระวินัย รวมทั้งงานดูแลทำความสะอาดวัดในภาคเช้า งานที่…

เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

ทางวัดขอแจ้งว่า เนื่องจากได้มีการปรับเวลามาตรฐานในประเทศอเมริกา เวลาถวายเพลของทางวัดจึงได้เปลี่ยนเป็น 10.45 น. ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้ ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะรวมทั้งห้องน้ำสาธารณะได้ หลังจากเวลา 10:45 น. เล็กน้อย คณะสงฆ์จะสวดมน…

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดงานทอดกฐิน เริ่ม 2 พฤศจิกายนนี้

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดงานทอดกฐิน เริ่ม 2 พฤศจิกายนนี้

ในปีนี้ วัดอภัยคีรีได้จัดให้มีงานทอดกฐินในหลายๆวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน และปิดท้ายด้วยพิธีทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ทางวัดมีความยินดีเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมชมการถ่ายทอดสดงานทอดกฐิน ผ่านทางช่อง YouTube ของวัด ในเวลา 12:30 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิค ของทุกๆวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ 4 พิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 น.) โดยงานทอดกฐินในแต่ละวันจะประกอบด้วยการรับศีลห้า ร่วมฟังพระสงฆ์…

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน ประจำปี ค.ศ. 2021

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน  ประจำปี ค.ศ. 2021

งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปีนี้ จะถูกจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน โดยทางวัดอนุญาตให้ฆราวาสลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐินได้วันละไม่เกิน 25 คน กรุณากดที่ ลิ้งค์นี้ เพื่อร่วมลงทะเบียน (ถ้าวันใดในช่วงเวลานั้นมีผู้ลงทะเบียนครบ 25 คนแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในวันนั้นได้) เหตุการณ์สำคัญในปีนี้คือ พระอาจารย์อมโรมีแผนจะมาร่วมงานกฐินของวัดอภัยคีรีด้วย ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์อมโรได้จากย่อหน้…