พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปสนฺโน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปสนฺโน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม หลวงพ่อปสนฺโนได้รับอีเมลแสดงความยินดีหลายฉบับ ซึ่งหลวงพ่อท่านเองก็ยังมิทราบแน่ว่าท่านได้รับการแสดงความยินดีกับเรื่องอะไร หลังจากนั้นหลวงพ่อได้รับทราบว่า ตัวท่าน พร้อมด้วยหลวงพ่อสุเมโธ พระอาจารย์อมโร และพระอาจารย์ชยสาโร ได้รับนิมนต์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้พระอาจารย์ทั้งสี่ท่านเข้ารับเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ในตำแหน่งเจ้าคุณ ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่า…

Luang Por Pasanno Birthday Celebration and Recognition of Chao Khun Title, Sat. Aug. 10th

Luang Por Pasanno Birthday Celebration and Recognition of Chao Khun Title, Sat. Aug. 10th

The celebration for Luang Por Pasanno’s 70th birthday has been rescheduled for Sat. Aug. 10th and will be combined with a recognition ceremony in honor of his new Chao Khun title, which was given to him by the King of Thailand on July 28th. To watch or listen to a recording of the event, please visit https://www.abhayagiri.org/talks/7211-ajahn-pasannos-birthday-celebration-and-recognition-of-chao-…

Luang Por Pasanno Birthday Celebration Cancelled

Luang Por Pasanno Birthday Celebration Cancelled

With regret, the birthday celebration for Luang Por Pasanno originally scheduled for this Saturday July 27th has been cancelled. Luang Por Pasanno has been invited on short notice to go to Thailand to receive an ecclesiastical title from the new king of Thailand on the king’s birthday, which is Sunday July 28th. He is therefore flying to Thailand on the morning of Friday July 26th and returning ne…

Visit to Wat Buddhanusorn : Sunday, July 21st

Visit to Wat Buddhanusorn : Sunday, July 21st

On Sunday, July 21st, Luang Por Pasanno and various members of the Abhayagiri community will be visiting Wat Buddhanusorn in Fremont in time for the meal offering at 11:30am. Luang Por Pasanno will probably be giving a talk during the afternoon. Wat Buddhanusorn’s Website

Registration for 2019 Monastic Annual Retreat

Registration for 2019 Monastic Annual Retreat

2019 MONASTIC ANNUAL RETREAT Led by Luang Por Pasanno and the Abhayagiri Community December 6-15, 2019 at Applegate Retreat Center, Applegate, CA Abhayagiri Monastery in Redwood Valley, California and the Sanghapala Foundation invite you to join Luang Por Pasanno, and others from the Abhayagiri Community for a 10-day retreat in December. We will create a monastery environment during our time toget…

August Ordinations

August  Ordinations

3pm in Main Dhamma Hall on Sunday, Aug. 25, 2019 - Bhikkhu Ordination for Sāmaṇera Cittapālo All are welcome to attend the formal ceremonies for Sāmaṇera Cittapālo to enter the monastic sangha as a bhikkhu and Anagārika Nicholas to take on the sāmaṇera (novice monk) training. The event details are: Sāmaṇera Ordination Friday, August 23rd during evening puja, beginning at 7pm : Anagārika Nicholas w…

Line Trimming, Staining and 1300 pound Batteries

Line Trimming, Staining and 1300 pound Batteries

During the last day in May, the whir of not one, not two, but five different line trimmers were heard at Abhayagiri as Samaneras Jotimanto and Dhammavaro, Anagarikas Josh and Bret and Ying Lin all began the morning work period assigned to cutting back the long grasses that have grown from the abundant rain of the past spring and winter. Cutting the grass down accomplishes various purposes, includi…

Update: Tudong 2019

Update: Tudong 2019

On June 28, 2019 Ajahn Sek, Ajahn Ñāniko and Tan Tissaro returned safely to Abhayagiri, having been away for almost three weeks. During their traditional wandering pilgrimmage they encountered a great deal of support, curiosity, generosity, and kindness. See photos Listen to Ajahn Ñāniko’s talk on the tudong

A Majjhima in Thailand

A Majjhima in Thailand

After completing five years of monastic training as a monk under the supervision of one’s home monastery, a monk is thereafter referred to as a majjhima “middle”, denoting the period when one has at least five vassa but less than ten. Majjhima monks will often take the opportunity to practice in other environments. In 2014, after his fifth Rains Retreat as a monk, Tan Kovilo asked permission from…

A Glimpse of the Pacific Hermitage

A Glimpse of the Pacific Hermitage

Recently, The Columbian published an article, with photos, about the Pacific Hermitage and its involvement with the local community. The monks of White Salmon