ข่าว

September 25th Lunar Observance Day Puja Canceled

On September 25th the community of Abhayagiri will host the annual Buddhist Bicycle Pilgrimage. In order to accomodate the event, our usual evening puja and Dhamma talk will be canceled. Our ordinary observance schedule will resume the following week on October 3rd.

โพสต์เมื่อ:

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานกรรมฐานประจำปี

เรียน ญาติธรรมทุกๆท่าน ในปีนี้ งานเข้ากรรมฐานประจำปีของวัดอภัยคีรี (ซึ่งเมื่อก่อนนี้เรียกว่า งานเข้ากรรมฐานในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า) จะมีขึ้นออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ในระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน โดยขณะนี้ท่านสามารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้ว อนึ่ง หลวงพ่อปสันโนและพระอาจารย์กรุณาธัมโมจะไม่อยู่ที่วัดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นการเข้ากรรมฐานนี้จะสอนโดยพระอาจารย์รุ่นใหม่ๆของวัดอภัยคีรี แต่เนื่องจากการเข้ากรร…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

Progress

อาจารย์ สุนทรา

The agenda of ‘self’ and the agenda of enlightenment are very different. As we develop our meditation and interest in the Dhamma, we keep bumping into the resistances of self. It would be nice to be enlightened and free, and as meditators and dhamma practitioners we put a lot of energy into this. But at the same time we can feel bewildered because there is also a lot of resistance, a lot of forgetfulness, a lot of not wanting to be enlightened, free and happy. Trying to measure progress in dependence on our notions of worldly success is very frustrating for the ego because when we get better a…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

Short Term Pleasure, Long Term Pain

Tan Sudhiro

Tan Sudhiro discusses how sensuality and delight in the world may produce fleeting pleasure, but then results in longing and more suffering over time. This talk was offered on September 18, 2022.

เสียงธรรมเพิ่มเติม