ข่าว

First Tuesday Teaching with Luang Por Pasanno

Dear Friends: Tomorrow is our April First Tuesday event. Ajahn Pasanno will lead the teatime Q&A from 5:00-6:30pm (Pacific). https://zoom.us/join Zoom Meeting ID: 955 3599 3351 Passcode: 20210406 (waiting room will be on) All are welcome to join. However, we will take the following precautions to prevent disruptions to the session. DO NOT share the meeting ID on social media or any public forum (F…

โพสต์เมื่อ:

เชิญรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว บนเว็บไซต์ของวัด

ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะกำลังเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว แต่ทางวัดก็จะโพสต์พระธรรมเทศนา และเสียงอ่านหนังสือธรรมะในช่วงเช้า บนเว็บไซต์ของวัดเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ พระเถระจะให้ข้อคิดธรรมะสั้นๆ หรืออ่านหนังสือธรรมะให้หมู่คณะได้ฟังก่อนเวลาฉันเพล เกือบจะเป็นประจำทุกวัน และในปีนี้ทางวัดได้บันทึกวิดีโอไว้ด้วย และจะโพสต์วิดีโอดังกล่าวทางช่อง YouTube ของวัด ในเวลา 5 นาฬิกา (ตามเวล…

โพสต์เมื่อ:

ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือ Stillness Flowing ได้แล้ว

เรียนญาติธรรมทุกท่าน ขณะนี้ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือ Stillness Flowing ได้แล้ว (คลิกที่นี่เพื่อรับฟัง) เสียงอ่านหนังสือนี้มอบเป็นธรรมทาน เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีของการมรณภาพของหลวงปู่ชา ถึงแม้ว่าการจัดงานอาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบการมรณภาพของหลวงปู่ชา ที่วัดหนองป่าพงในปีนี้ ได้ถูกยกเลิกไป แต่เราก็ยังสามารถใช้สื่อธรรมต่างๆ เช่นเสียงอ่านหนังสือนี้ เพื่อให้ความศรัทธาในการปฏิบัติธรรมตามคำสอน…

โพสต์เมื่อ:

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขณะนี้ชาววัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว นอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมผ่านยูทูปไลฟ์ ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมให้มาเยือน ทว่า ขอความกรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้— ท่านสามารถเข้าไปในห้องหนังสือแจกด้านหน้าและห้องสุขา แต่ห้องอื่นๆ ในทุกอาคาร ยังไม่อาจให้เข้าเยี่ยมได้ใ…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

Where There Is No Self

อาจารย์ สุเมโธ

There’s a certain level of consciousness in all life, in the fact that there is receptivity to the environment; and trees are very receptive to the environment they are in. One begins to change the perception of mind to one of a consciousness that pervades everything. Then it’s not just a human mind; there’s something more to it. But in Buddhism it is never named; you never try to form a concept about it. Instead you contemplate the totality, the whole sensitivity, the sensory realm and what it is really about. And this we have to contemplate from our own ability to be conscious and to feel bu…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

Baseline Samadhi

อาจารย์ ญาณิโก

Ajahn Ñāṇiko describes baseline samadhi as developing mindfulness of feelings, moods and thoughts with more distance and clarity. We see their impermanent nature and they don’t have the same power as before. This talk was offered on April 5, 2021 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม