ข่าว

Ajahn Nyaniko Retreat in Thailand

Ajahn Nyaniko has been in Thailand and India during the winter and spring and will return to Abhayagiri in July. He recently led a five day meditation retreat in Thailand. The talks from that retreat are available on this YouTube page: Ajahn Nyaniko Retreat in Thailand.

โพสต์เมื่อ:

เชิญชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาของอนาคาริกจัสติน

อนาคาริกจัสตินได้ครองเพศผ้าขาวและถือศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณร ในวันที่ 22 เมษายน ปี ค.ศ. 2023 ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาได้ที่ลิงค์นี้ https://www.abhayagiri.org/gallery/247-samaera-ordination-of-anagarika-justin

โพสต์เมื่อ:

เชิญชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฏิ ปี ค.ศ. 2023

ในช่วงอาทิตย์แรกๆของเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2023 หมู่คณะวัดอภัยคีรีได้ร่วมกันรื้อถอนกุฎิเก่าของวัดอภัยคีรี 4 หลัง เพื่อเตรียมการก่อสร้างกุฎิใหม่ในฤดูร้อนนี้ ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฎิได้ที่ลิงค์นี้ http://www.abhayagiri.org/gallery/246-kuti-demolition-2023

โพสต์เมื่อ:

เชิญชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ ปี ค.ศ. 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน ได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอภัยคีรี ซึ่งเป็นโอกาสที่คณะสงฆ์และญาติธรรมได้สรงน้ำพระพุทธรูป และญาติธรรมยังได้ร่วมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ รวมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวพระเถระอีกด้วย ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ได้ที่ลิงค์นี้ http://www.abhayagiri.org/gallery/245-thai-new-year-2023

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

Different Skills for Different Purposes

อาจารย์ มุนินโท

The mental pain which some people have to endure can be even worse than physical torment. We should consider carefully whether the spiritual techniques that we pick up are in fact designed to address disruptive mental turmoil. We wouldn’t, for instance, encourage someone to go and see a dietician if we knew that they were recovering from a broken leg and what they needed was physiotherapy. When the Buddha taught about overcoming the Five Hindrances, I don’t think he was referring to dealing with an intensely painful memory of abuse suffered as a child; I suspect he was alluding to a rather mor…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

Reaching For Freedom

ท่าน กัจจานะ

Ajahn Kaccana reflects on the fundamental teachings of the Buddha as a path which allows us to reach for freedom beyond the world. This talk was offered on June 3 , 2023 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม