ข่าว

Luang Por Liem Biography

A recently published biography of Luang Por Liem is now available in pdf format on the Abhayagiri website. The biography is in both Thai and English and contains many great historical images of Luang Pu Chah, Luang Por Liem, and the Wat Nong Pah Pong community. Here is an excerpt from the Foreword to the new book: “To honour the auspicious occasion of the 80th birthday of Luang Por Liem Ṭhitadhamm…

โพสต์เมื่อ:

ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

เข้าพรรษา แห่งปีพ.ศ. 2564 ณ วัดอภัยคีรี คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีเพิ่งสิ้นสุดฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษาตามธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่สมัยพุทธกาล การเข้าพรรษาที่วัดเราเริ่มไม่นานหลังการเฉลิมฉลองวัดอภัยคีรีก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กิจวัตรและภารกิจช่วงพรรษา ในพรรษานี้ ชาววัดดำเนินตามกิจวัตรที่เคยทำมาคือ การปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ และศึกษาพระวินัย รวมทั้งงานดูแลทำความสะอาดวัดในภาคเช้า งานที่…

โพสต์เมื่อ:

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่ 10 พฤศจิกายน 2021

ขณะนี้วัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้ ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะรวมทั้งห้องน้ำสาธารณะได้ หลังจากเวลา 10:45 น. เล็กน้อย คณะสงฆ์จะสวดมนต์ให้พรในศาลาใหญ่ ท่านสามารถนั่งรับพรอยู่ในบริเวณที่ร่มด้านนอก…

โพสต์เมื่อ:

เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

ทางวัดขอแจ้งว่า เนื่องจากได้มีการปรับเวลามาตรฐานในประเทศอเมริกา เวลาถวายเพลของทางวัดจึงได้เปลี่ยนเป็น 10.45 น. ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้ ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะรวมทั้งห้องน้ำสาธารณะได้ หลังจากเวลา 10:45 น. เล็กน้อย คณะสงฆ์จะสวดมน…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

The Fear of Being Peaceful

อาจารย์ ปสันโน

It is important to recognize that the nature of becoming is generated through the force of desire, tanha, of craving—craving for sensuality, craving for being—for a sense of self, to be somebody, to be something, or craving for non- being—that sense of pushing away, of aversion, of negation. The becoming mind then seeks an object that is either internal or external. What does that seeking look like? If it seeks an external object, we focus our attention on becoming something. We look for something pleasant or unpleasant to focus our attention on, to generate a view or an opinion about, to gene…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

The Craft of Meditation

อาจารย์ ปสันโน

Ajahn Pasanno describes the practice of meditation as similar to honing a skill or craft. We apply various techniques which the Buddha gave that can lead to peace, ease and freedom. This talk was offered on November 13, 2021 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม