ข่าว

1st Tuesday of December

Dear Friends: On December 5th, the Abhayagiri Buddhist Monastery’s First Tuesday program will feature three sessions, including an online-only Q&A with Ajahn Nyaniko. The online-only Q&A will be available to all, but primarily intended for those living out of the area or unable to travel to Berkeley. It will be followed by in-person sessions led by Ajahn Karunadhammo. The programs in Berkeley will…

โพสต์เมื่อ:

วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ 9 ธันวาคมนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึง 17:00 น. ในหัวข้อ “การใช้อานาปานสติเพื่อทำจิตใจให้สงบ” โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโมและพระอาจารย์ญาณิโก กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบาง…

โพสต์เมื่อ:

หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อปสันโนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครบ 50 พรรษาในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้สร้าง “หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน” (ออนไลน์) https://www.abhayagiri.org/questions/index.html เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา โดยหอจดหมายเหตุนี้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสำคัญ เช่น คำถาม-คำตอบปัญหาธรรมะ ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆโดยหลวงพ่อปสันโน ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับธรรมะ อาจจะเป็นไปได้ว่าหลวงพ่อปสันโนเคยตอบคำถามหรือบร…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

What Is Happiness?

ฐานิสสโร ภิกขุ

First, though, it’s good to think about happiness. What is happiness? The Pali term sukha has a wide range of meanings. It starts with basic pleasure and ease and works up to well-being and bliss. But it’s one of those terms that the Buddha never defines. Lots of other terms he defines very precisely, but some of the really basic terms—mind/citta, happiness/sukha, and stress/dukkha—never get defined. The teaching is basically about training the mind to end stress and find true happiness, but of these terms, only “training” is defined. In the case of happiness and stress, he gives examples but…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

Easy to Say, Hard to Do

Ajahn Sudhiro

Ajahn Sudhiro reflects on the simplicity of the Buddha’s teaching, and how difficult it really is to put it into practice. This Dhamma talk was offered on December 5, 2023 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม