ข่าว

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน ประจำปี ค.ศ. 2021

งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปีนี้ จะถูกจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน โดยทางวัดอนุญาตให้ฆราวาสลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐินได้วันละไม่เกิน 25 คน กรุณากดที่ ลิ้งค์นี้ เพื่อร่วมลงทะเบียน (ถ้าวันใดในช่วงเวลานั้นมีผู้ลงทะเบียนครบ 25 คนแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในวันนั้นได้) เหตุการณ์สำคัญในปีนี้คือ พระอาจารย์อมโรมีแผนจะมาร่วมงานกฐินของวัดอภัยคีรีด้วย ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์อมโรได้จากย่อหน้…

โพสต์เมื่อ:

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่ 25 มิถุนายน 2021

ขณะนี้ชาววัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว นอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมผ่านยูทูปไลฟ์ ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมให้มาเยือน ท่านสามารถเข้าไปในห้องหนังสือแจกด้านหน้าและห้องสุขา แต่ขอความกรุณางดการเข้าเยี่ยมห้องอื่นๆ ในอาคารต่างๆ ในช่วงนี้ไปก่อน ผู้มาเยือนอาจเดินเล่นโดยรอบศาลาและนั่งในที่ร่มโดยด้านนอก เมื่อมีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร พระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาให้พรในศาลา เวลาประมาณ 11 น…

โพสต์เมื่อ:

Insight Santa Cruz Daylong Retreat

Ajahn Ñāṇiko will be leading a daylong retreat hosted by Insight Santa Cruz on Saturday, October 2nd. Retreatants can attend via Zoom or by watching the livestream on the Abhayagiri YouTube page. The retreat will include chanting, sitting and walking meditation, and the monastic meal blessing. There will also be Dhamma reflection and question and answer session with Ajahn Ñāṇiko. The event listing…

โพสต์เมื่อ:

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกรรมฐานในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า

ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเชิญท่านลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมกรรมฐานในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า โดยกดที่ลิงค์นี้: https://www.eventbrite.com/e/abhayagiri-2021-online-thanksgiving-retreat-tickets-175048925047 หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนของท่าน หากท่านไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้จัดการกรรมฐานที่อีเมลนี้: retreatmanager.kathy@gmail.com หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเ…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

Learning the Pause

อาจารย์ สุจิตโต

The significant point is that when you can’t get what you want, your underlying tendencies to get exasperated or feel let down come up – and they then interpret the situation as ‘lazy disorganized people’ or ‘no one considers my feelings’. Actually there are generally a number of causes as to why things don’t go my way — the Buddha just called it ‘dukkha’ – but the immediate reaction and interpretation are an indication of tendencies in one’s own mind. So just to pause at that point – reactions are normal, but we can read them, learn what they are, and that they take us into suffering. We don’…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

Clinging is the Problem

Ajahn Kassapo

Ajahn Kassapo discusses craving and identifying with the aggregates as the causes of suffering. This talk was offered on October 9, 2021 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม