English
พระภิกษุสงฆ์ นักบวชและอุบาสิกา

หลวงพ่อ ปสนฺโน (เจ้าอาวาส)

หลวงพ่อปสนฺโนได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในปี ค.ศ. 1974 โดยมีพระครูญาณศิริวัฒนาเป็นพระอุปัชฌาย์ หนึ่งปีภายหลังจากที่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ หลวงพ่อฯ มีโอกาสได้พบและได้รับอนุญาตให้ไปพำนักอาศัยและฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะอยู่กับหลวงพ่อชา ในเวลาต่อมาท่านได้ย้ายมาพำนักที่วัดป่านานาชาติและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในขณะที่ท่านมีอายุพรรษาได้ 9 ปี ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส หลวงพ่อปสนฺโนได้พัฒนาวัดป่านานาชาติอย่างมาก ทั้งขยายพื้นที่วัดให้กว้างขวางใหญ่ขึ้นพร้อมกับสร้างชื่อเสียงวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างไกล ตลอดเวลา 24 พรรษาที่หลวงพ่อปสนฺโนพำนักอยู่ในประเทศไทย ท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาและฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมะจนเป็นที่รู้จักและเคารพยกย่อง ท่านได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีร่วมกับอาจารย์อมโรในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่ของปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2010 อาจารย์อมโรได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ณ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันหลวงพ่อปสนฺโนเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีเพียงลำพัง

อาจารย์ เสก (เสกสรร วรปญฺโญ)

อาจารย์เสกเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1973 ที่จังหวัดยโสธร ท่านได้มีคำถามในใจมาตั้งแต่เด็กว่าคนเราเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร และกำลังจะไปไหน เมื่อถึงจุดหนึ่งในการดำรงชีวิตโดยที่ไม่รู้จักตัวเอง หลังจากที่ท่านได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์และศึกษาพระพุทธศาสนามาสักพักแล้ว ท่านได้ตัดสินใจบรรพชาและอุปสมบทในปี ค.ศ. 1998 ที่จังหวัดยโสธร โดยมีพระครูอุตรกิจโกศลเป็นพระอุปัชฌาย์ อาจารย์เสกได้เคยพักอาศัยและฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะอยู่ที่วัดหนองป่าพงและวัดสาขาหลายแห่ง และมีความเคารพนับถือหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม เป็นครูบาอาจารย์

ปัจจุบันนี้อาจารย์เสกมีความรู้สึกว่า หนทางแห่งธรรมะนี้อาจจะช่วยในการแสวงหาคำตอบของคำถามเหล่านั้นได้ และท่านมีความรู้สึกกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และหมู่คณะที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้ท่านมีกำลังใจในการเดินทาง คติธรรมประจำใจของอาจารย์เสกคือ “จะชนะอะไรใครอื่นหมื่นแสน ก็ไม่เท่าชนะใจตัวเอง”

อาจารย์ กรุณาธมฺโม

อาจารย์กรุณาธมฺโมเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1955 ที่นอร์ทแคโรไลนา ท่านได้ย้ายถิ่นอาศัยมาอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลขณะที่มีอายุประมาณยี่สิบกว่าๆโดยมีอาชีพเป็นพยาบาล ณ ช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงเวลาที่ท่านเริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ในปี ค.ศ. 1992 ท่านช่วยเป็นธุระจัดการ การมาเยือน Bay Area ของคณะนักบวช และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะในช่วงฤดูหนาวที่วัดอมราวดีเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างการมาเยือนประเทศไทยในปี ค.ศ. 1995 ท่านตัดสินใจออกบวช และขอเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานการก่อตั้งวัดป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าอภัยคีรี ท่านได้ร่วมเดินทางมากับคณะบุกเบิกวัดป่าอภัยคีรีเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1996 หลังจากออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรได้ 2 ปี ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1998 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์

อาจารย์ ญาณิโก

อาจารย์ญาณิโกมาจากทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี ค.ศ. 2001 ขณะที่ท่านอายุได้ 20 ปี ท่านได้มาฝึกปฏิบัติธรรมะที่วัดป่าอภัยคีรีและตัดสินใจออกบวชเป็นผ้าขาว ในปี ค.ศ. 2002 ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร และรับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2003 อาจารย์ญาณิโกได้ฝึกปฏิบัติธรรมะกับหลวงพ่อปสนฺโนและอาจารย์อมโรที่วัดป่าอภัยคีรี และได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมะที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี

ท่าน กัจจานะ

ท่านกัจจานะเกิดในปี ค.ศ. 1976 ที่เมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย บิดามารดาของท่านได้แนะนำให้ท่านฝึกนั่งสมาธิกับท่าน Sri Ecknath Easwaran หลังจากจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากวิทยาลัย Harvey Mudd College ท่านได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ในขณะเดียวกันท่านก็ยังคงฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน และเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะตามสถานที่ต่างๆคือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมะ Sprit Rock และ City of Ten Thousand Buddhas พร้อมกันนั้นท่านได้เข้าร่วมโครงการอุบาสิกา ที่วัดป่าอภัยคีรี ท่านตระหนักว่าการออกบวชน่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและผู้อื่น ดังนั้นหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้หนึ่งเดือน ท่านจึงได้มาพักอาศัยและปฏิบัติธรรมะที่วัดป่าอภัยคีรี ท่านกัจจานะได้ออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรเป็นระยะเวลา 2 ปีก่อนเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 26 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2008 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์

ท่าน ฐฺิตปญฺโญ

ท่านฐฺิตปญฺโญเกิดในปี ค.ศ. 1983 ที่วอชิงตันดีซี และมีชีวิตในวัยเยาว์อยู่แถบชานเมืองใหญ่ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ท่านเริ่มหันมาสนใจธรรมะ พร้อมทั้งเริ่มฝึกนั่งสมาธิและเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติธรรมะ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วท่านตัดสินใจออกแสวงธรรมตามความมุ่งมาดปรารถนาโดยไปพักอาศัยและฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะอยู่ที่ Bhavana Society Forest Monastery and Meditation Centerรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าๆ ต่อมาท่านออกค้นหาชีวิตความเป็นนักบวชตามวัดวาอารามต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงยังวัดป่าอภัยคีรี ท่านก็รู้สึกว่าได้พบสถานที่่ที่แสวงหาแล้ว จึงเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะและออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรเป็นเวลา 2 ปี หลวงพ่อปสนฺโนและคณะสงฆ์วัดป่าอภัยคีรีมีมติให้ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 13 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2009

ท่าน เปสโล

ท่านเปสโลเกิดในปี ค.ศ. 1978 ที่เมืองโตเกียว แต่มาเติบโตที่เมือง South Pasadena รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะที่กำลังศึกษาทางด้านการแสดง ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองลอสแองเจลลิส (UCLA) ท่านได้พบหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบนชั้นหนังสือของเพื่อนและรู้สึกดื่มด่ำกับคำสอนโดยฉับพลันหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ ทันทีที่จบการศึกษาท่านจึงรับคำเชิญให้เดินทางไปประเทศไทย และหลังจากที่ได้พบกับความสุขจากการเข้าอบรมปฏิบัติธรรมะเป็นเวลา 10 วัน ท่านได้พักอาศัยคลุกคลีอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆทั้งที่ประเทศไทยและทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่จะเข้าไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะที่วัดป่าอภัยคีรี ท่านใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเบิร์กลีย์ โดยมีอาชีพเป็นผู้อำนวยการของโครงการหลังเลิกเรียน ท่านเปสโลออกบวชเป็นผ้าขาวอยู่ 1 ปีและบรรพชาเป็นสามเณรอยู่อีกเกือบจะ 1 ปี จากนั้นก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 2 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2012 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์

ท่าน นิสโภ

ท่าน นิสโภ เกิดในปี ค.ศ. 1988 ในเมืองสโปเคน มลรัฐวอชิงตัน ท่านโชคดีที่มีพ่อแม่เป็นชาวพุทธ จึงทำให้ท่านได้เรียนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิตั้งแต่อายุยังน้อยๆ ท่านมีความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นหลังจากได้อ่านหนังสือเรื่อง “สิทธัตถะ” ซึ่งเขียนโดย เฮอร์แมน เฮสเส เมื่อท่านอายุได้ 15 ปี หลักการใช้ชีวิตด้วยความเมตตากรุณา, ปัญญา, และความสงบสุข มีผลต่อจิตใจของท่านอย่างลึกซึ้ง และแม้ในช่วงที่ท่านได้เข้าเรียนในวิทยาลัยรี้ด และมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ ในมลรัฐโอเรกอน ท่านก็ยังมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตเช่นนักบวชอยู่ หลังจากที่ท่านเรียนจบปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษ ท่านได้เดินทางมาวัดอภัยคีรี และตัดสินใจละทิ้งการทำอาชีพนักจิตบำบัด เพื่อที่จะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ท่านได้เดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้บรรพชา, อุปสมบท, และฝึกปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์อนันต์เป็นเวลาห้าปี (พระอาจารย์อนันต์เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของหลวงปู่ชา และเป็นเจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ ในภาคกลางของประเทศไทย) หลังจากบวชเป็นพระภิกษุได้ครบห้าปี ท่านนิสโภได้เดินทางกลับมายังวัดอภัยคีรีในปี ค.ศ. 2017

ท่าน สุหชฺโช

ท่านสุหชฺโชเกิดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในปี ค.ศ 1986 ท่านได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะเรียนชั้นมัธยมปลาย เมื่อท่านเรียนมหาวิทยาลัยในเมือง ซาน โฮเซ ท่านได้ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบและสมาธิภาวนา ในที่สุดท่านจึงตัดสินใจออกจากชีวิตฆราวาส ท่านได้พำนักปฏิบัติธรรมในหลายๆแห่ง ก่อนที่จะได้พบกับคำสอนโดยลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาและวัดอภัยคีรี ท่านบวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 28 เมษายน ปี ค.ศ 2012, บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 5 พฤษภาคม ปี ค.ศ 2013, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2014

ท่าน โกญฑัญโญ

ท่านโกญฑัญโญเติบโตขึ้นในเมืองพิตสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ท่านได้พบกับธรรมะเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งเข้าค่ายไอกีโด ที่สำนักพุทธศาสนาแบบเเซ็น “เม้าท์ บาลดี้” ในปลายทศวรรษที่ 1990 หลังจากที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแบบเซ็นได้เพียงไม่นาน ท่านก็เริ่มเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานของท่านโคเองกา และทำงานอาสาสมัครในบางคอร์สด้วย ในปีค.ศ. 2009 ท่านได้ย้ายมาอยู่เมืองค็อบบ์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อช่วยก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาแห่งแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ท่านเริ่มมาวัดอภัยคีรีในปี ค.ศ. 2011 เพราะต้องการที่จะเรียนธรรมะที่หลากหลายและฝึกปฏบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ท่านโกญฑัญโญได้บวชเป็นผ้าขาวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014, บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016

ท่าน ชาคโร

ท่านชาคโรเกิดในทางตอนใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1974 ท่านเริ่มปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในปี ค.ศ. 2004 หลังจากที่ได้เข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานในแบบของท่านโคเองกาไม่กี่ครั้ง ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฏกภาษาบาลี และพระธรรมคำสอนของครูอาจารย์เช่นหลวงปู่ชา ความศรัทธาในพระธรรมของท่านได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ หลังจากที่พ่อของท่านได้เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 2012 ท่านถามตัวเองว่า “เราเองก็จะต้องตายในไม่ช้านี้แล้ว อะไรหนอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต?” ท่านได้มาพักที่วัดอภัยคีรีครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ตามคำแนะนำของเพื่อน และได้อาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่มฆราวาสที่อยู่ช่วยวัดในระหว่างเข้ากรรมฐานในฤดูหนาวปีค.ศ. 2014 หลังจากนั้นท่านก็ได้บวชเป็นผ้าขาวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014, บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016

ท่าน สุทธิโก

ท่านสุทธิโกเกิดในปี ค.ศ. 1986 ในเมืองโบลด์เดอร์ มลรัฐโคโลราโด และได้พบกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก ท่านเคยนึกสงสัยเสมอว่าหลังความตายแล้วจะเป็นอย่างไร และได้รับการแนะนำจากพี่สาวให้เริ่มฝึกสมาธิเมื่ออายุ 20 ปี บางครั้งคนเราก็อาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสก่อนที่จะสามารถทุ่มเทกายใจให้แก่ชีวิตสมณะได้ และท่านสุทธิโกเองก็ได้รับทั้งความสุขและความทุกข์ในชีวิต ระหว่างที่ท่านกำลังตัดสินใจจะเข้าเรียนในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ท่านได้แวะมาพักที่วัดอภัยคีรีเป็นเวลาสามอาทิตย์ แล้วจึงได้ตัดสินใจว่าการออกบวชนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะได้เรียนในวิทยาลัยเสียอีก ท่านจึงตั้งใจจะใช้ชีวิตสมณะโดยให้มีประโยชน์แก่โลกมากที่สุด และสร้างปัญหาแก่โลกให้น้อยที่สุด ท่านสุทธิโกบวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2015 บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2017

ท่าน คุณวีโร

ท่านคุณวีโรเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในเขตเมืองลอสแองเจลิส ในปี ค.ศ. 2002 ท่านได้เริ่มฝึกสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังหลังจากได้เข้ากรรมฐานในสายของท่านอาจารย์อุบาขิ่น ที่สอนโดยท่านอาจารย์โคเองก้า และท่านได้ปฏิบัติธรรมและอาสาช่วยงานในการเข้ากรรมฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา ท่านเคยทำงานในด้านสังคมสงเคราะห์, ทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกา, และทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศ ก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาเอกในด้านเศรษฐศาสตร์ ขณะที่เรียนใกล้จะจบปริญญาเอกนั้นท่านได้คิดพิจารณาการใช้ชีวิตสมณะ ซึ่งเป็นวิธีการลดละความทุกข์ในโลกและความทุกข์ในตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ท่าน ติสสโร

ท่านติสสโรเกิดที่เมืองเล็กๆที่ชื่อแฟร์โฮป ในมลรัฐอลาบามา ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ท่านและพี่น้องอีกสองคนเป็นลูกที่เกิดมาภายในครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยความรักและกำลังใจจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านมีความเข้มแข็งและกล้าหาญในการก้าวออกจากโลกแห่งวัตถุนิยมอันไม่มีวันสิ้นสุด ไปสู่โลกแห่งความสงบสุขทางจิตใจของตนเอง ท่านได้เข้ากรรมฐานในสายท่านอาจารย์โคเองก้า และอาสาช่วยงานในการเข้ากรรมฐานในศูนย์โคเองก้าในแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาห้าปี ก่อนที่จะได้มารู้จักวัดอภัยคีรี เมื่อมาที่วัดนี้ท่านรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ค้นพบคณะสงฆ์ที่ดีงาม และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะอนาคาริก ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

สามเณร ฐิตสุโข

สามเณรฐิตสุโขเกิดในเมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ได้เติบโตในมลรัฐเนวาด้า เมื่อท่านอายุได้ 19 ปี ท่านได้เริ่มมีความสนใจในการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่ท่านเองยังไม่มั่นใจนัก ต่อมาเมื่ออายุ 22 ท่านได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองยูไคย่าห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดอภัยคีรี และเริ่มมาวัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากที่ได้ใคร่ครวญเรื่องชีวิตของตนสักพักใหญ่แล้ว ท่านได้ตัดสินใจว่าอย่างน้อยท่านต้องการจะบวชเป็นอนาคาริกเป็นเวลาหนึ่งปี ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 และบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

สามเณรรักขิตโต

สามเณรรักขิตโต เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1961 ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ และใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในมลรัฐโอเรกอน เมื่อยังเยาว์วัย ท่านได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตสมณะและใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตแบบนั้นบ้าง แต่ไม่สามารถทำได้ในขณะนั้น หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกฆราวาสต่อมาอีกหลายปี ก็ได้อ่านหนังสือ “พระวัจนะของพระพุทธเจ้า” โดยท่านโพธิภิกขุ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสมณะ แกรี่ (ชื่อในขณะนั้น) ได้มีโอกาสมาพบและกราบสักการะหลวงพ่อปสันโนและคณะสงฆ์ในสายพระป่าเถรวาทผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ วัดอภัยคีรี และพำนักที่นี่จนได้บวชเป็นอนาคาริกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 และบรรพชาเป็นสามเณรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017

สามเณรจิตตปาโล

สามเณรจิตตปาโลพบพระพุทธศาสนาขณะที่เดินทางไปเยือนประเทศไทย หลังจากเรียนจบมัธยมปลายในปี ค.ศ. 2011 ไรอั้น (ชื่อในขณะนั้น) เริ่มหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังในช่วงห้าปีต่อมา และดำเนินชีวิตตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เป็นประโยชน์ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งตอบคำถามสำคัญของชีวิตด้วยว่า “ความสุขคืออะไรกันแน่?” ต่อมาได้มาอยู่ช่วยงานในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปี ค.ศ. 2016 และได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากคณะสงฆ์ จึงกลับมาสู่วัดอภัยคีรีอีกครั้งและบวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน ของปีเดียวกันนั้นเอง ไรอั้นตระหนักดีว่า นี่เป็นโอกาสอันสำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อตนเอง แหละรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักความเมตตาและการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนๆ พร้อมทั้งครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งได้นำให้มายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้

สามเณรจิตตปาโลบรรพชาเป็นสามเณรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017

อนาคาริก จอร์แดน

อนาคาริก จอร์แดน เกิดเมื่อปีค.ศ. 1990 และเติบโตในมลรัฐออเรกอน เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปีค.ศ. 2009 ที่วิทยาลัยลินฟีลด์ เมืองแมคมินวิล ออเรกอน โดยเลือกคณิตศาสตร์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นวิชาเอก (โดยมิได้ตั้งเป้าหมายอะไรนอกไปจากการเสริมสร้างสติปัญญาที่มากับสาขาวิชาที่เรียน)

แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผัน คงไม่น้อยไปกว่าความบังเอิญแห่งจักรวาล เมื่อเป็นนักศึกษาปีที่สาม จอร์แดนได้ฟังเทศนาธรรมเป็นครั้งแรกในยูทูบ หลังจากเรียนธรรมะด้วยตนเอง (ส่วนมากทางยูทูบดังที่กล่าวมา) เขาก็นึกตัดสินใจฝึกสมาธิ หลังจากการฝึกสมาธิอยู่หลายเดือน ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะออกบวช ฉะนั้นเมื่อจบมหาวิทยาลัย จึงไปทำงานที่ร้านเซฟเวย์ในเมืองบ้านเกิด อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ฝึกฝนการยับยั้งในการใช้จ่าย เก็บออมรายได้จากงานไม่เต็มเวลาด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ มาใช้คืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจนครบ

เมื่อหมดหนี้สินแล้ว จอร์แดนก็มุ่งหน้ามายังวัดอภัยคีรีโดยไม่รีรอ ขอบวชเป็นอนาคาริก แม้ว่าผลงานใหญ่ๆของเขานับแต่มาอยู่วัดจะเป็นการทำไส้กรอกด้วยเต้าหู้ และเขียนอัตชีวประวัติเป็นครั้งแรก (ดังที่กำลังปรากฏต่อสายตาผู้อ่านในขณะนี้เอง) จอร์แดนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สักวันหนึ่ง จะบรรลุเป้าหมายของการได้อุปสมบทเป็นสามเณร และเป็นภิกขุในเวลาต่อไป ทว่า จนกว่าเวลานั้นจะมาถึง, “ผมตั้งใจจะใช้ครัวของวัดเรา เป็นที่ทอดอาหารมากมายหลายอย่างเท่าที่จะนึกได้ อย่างขมักเขม่น และค้นพบที่สุดของศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในเต้าหู้ด้วยครับ”

อุบาสิกา เดบบี้

ขณะที่อุบาสิกาเดบบี้เดินทางไปเยือนประเทศเนปาล, ธิเบต, และประเทศไทยในปี ค.ศ. 1987 ได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้พบเห็นการอุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาของชาวธิเบต จากนั้นได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยความหวังที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในระหว่างการเดินทางผ่านประเทศอังกฤษเพื่อกลับมายังประเทศสหรัฐอเมริกา อุบาสิกาเดบบี้ได้แวะเยือนวัดอมราวดีและได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัดอมราวดีและวัดป่าจิตตวิเวกอยู่เกือบหนึ่งปีเพื่อทำความเข้าใจถึงหนทางสู่ความพ้นทุกข์ตามคำสอนทางพุทธศาสนา อุบาสิกาเดบบี้เป็นหนึ่งในคณะบุคคลผู้ก่อตั้งมูลนิธิสังฆบาละและได้ย้ายมาพักอาศัยอย่างถาวรอยู่ในเขตพื้นที่ข้างเคียงกับวัดป่าอภัยคีรีในปี ค.ศ. 1998ซึ่งต่อมาเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงนี้ได้มอบที่ดินผืนดังกล่าวให้กับวัดป่าอภัยคีรีในปี ค.ศ. 2002

Traveling

อาจารย์ โชติปาโล

อาจารย์โชติปาโลเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1965 ที่รัฐอินเดียน่า หลังจากจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัย Wabash ท่านเข้าทำงานอยู่ฝ่ายขายเฉพาะทางเป็นเวลา 6 ปี ท่านหันมาสนใจพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหลังจากเข้าร่วมปฏิบัติธรรมะหลายครั้งกับท่านโคเองกา ในขณะที่ท่านช่วยงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมะ Insight Meditation society (IMS) ก็ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์อมโรและอาจารย์ปุณฺณธมฺโม และได้ตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมะอยู่กับอาจารย์ปุณฺณธมฺโม ที่สำนักสงฆ์ Arrow River Forestที่เมือง Thunder Bay, Ontario ประเทศแคนาดา อาจารย์โชติปาโลได้มาปฏิบัติธรรมะและพักอาศัยอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรีในปี ค.ศ. 1998 ต่อมาได้ตัดสินใจออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรเป็นระยะเวลา 2 ปี และเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อชาคือวันที่ 17 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากการอุปสมบทแล้วท่านได้ฝึกอบรมปฏิธรรมะอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรีเป็นเวลาหลายปี จากนั้นท่านได้เดินทางไปพำนักอาศัยและปฏิบัติธรรมะตามที่ต่างๆคือ ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา1 ปี ที่สำนักสงฆ์ Arrow River Forest เป็นระยะเวลาหลายปี ที่วัดป่าวิมุตติ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 2 ปี และได้เดินทางไปยังวัดต่างๆอีกหลายแห่ง จนกระทั่งท่านได้เดินทางกลับมายังวัดป่าอภัยคีรีในช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษาของปี ค.ศ. 2012

อาจารย์ กัสสโป

อาจารย์กัสสโป เกิดที่ประเทศเวียตนามและเติบโตในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ท่านเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาเมื่อมาอาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี 1998 หลังจากที่ได้เยี่ยมพำนักหลายวัดก็ลองหันมาใช้ชีวิตในวัดอย่างจริงจัง ณ วัดอภัยคีรี ท่านได้ร่วมเป็นสมาชิกอุปถากคณะสงฆ์เข้ากัมมฐานฤดูหนาวปี 2005 ชึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจขอเข้ารับการอบรมเป็นอนาคาริก ท่านกลับมายังอภัยคีรีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน เพื่อเริ่มการฝึกเป็นอนาคาริกและสามเณรเป็นเวลาสองปี และท่านก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2007 โดยมีพระอาจารย์ปสันโนเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากศึกษาอบรมในประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปีจึงเดินทางกลับสู่วัดอภัยคีรีในปี 2010

ท่าน สุธีโร

ท่านสุธีโรเกิดในปี ค.ศ. 1987 ที่เมืองซีแอตเทิล ด้วยความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนำให้ท่านเข้ารับการศึกษาทางด้านจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน ขณะที่กำลังศึกษาอยู่นี้ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านวิชาปรัชญาศาสนาเปรียบเทียบ ความดื่มด่ำต่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่ืองเป็นเหตุนำให้ท่านเริ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมะ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ไม่นาน ท่านได้มาเยือนวัดป่าอภัยคีรีและรู้สึกประทับใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งหมู่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาอย่างลึกซึ้ง ท่านได้มาพักอาศัยที่วัดป่าอภัยคีรีตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 2011และออกบวชเป็นผ้าขาวเพื่อฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะอยู่หนึ่งปี ท่านสุธีโรได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2012 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2013

ท่าน ขันติโก

ท่านขันติโกเกิดในปี ค.ศ 1979 ในเมืองแนชวิลมลรัฐเทนเนสซี หลังจากเรียนจบท่านตัดสินใจจะออกบวชและได้มาวัดอภัยคีรีในเดือนธันวาคม 2012 ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 5 พฤษภาคม ปี ค.ศ 2013 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015

ท่านขันติโกเดินทางไปประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปี เริ่มจากเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017

ท่าน คัมภีโร

ท่านคัมภีโรเจริญเติบโตขึ้นมาในมลรัฐแมรีแลนด์ และเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุ18 ปี หลังจากได้ฟังเทศน์และอ่านหนังสือธรรมะหลายเล่ม ท่านตัดสินใจจะบวชในสายวัดป่าของไทยเมื่ออายุได้ 20 ปี ท่านมาวัดอภัยคีรีครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ 2012 ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 30 กรกฎาคม ปี ค.ศ 2013 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015

ขณะนี้ท่านคัมภีโรพักอยู่ที่ประเทศไทย

ท่าน สัมปันโน

ท่านสัมปันโนเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1986 และเติบโตในมลรัฐมิชิแกนและมิซซูรี ในขณะที่ท่านกำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ท่านได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการฝึกสมาธิ ทำใ้ห้ท่านพบเส้นทางใหม่ในการดำเนินชีวิต ท่านได้ฝึกปฏิบัติธรรมในขณะที่เป็นนักศึกษาและได้ตระหนักว่าการทุ่มเทกายใจให้แก่การปฏิบัติธรรมนั้นคือสิ่งที่มีประโยชน์และมีความหมายที่สุดที่ท่านจะสามารถทำได้ในชีวิตนี้ หลังจากที่เรียนจบแล้ว ท่านได้เดินทางไปเกาหลีใต้และบวชเป็นพระภิกษุในสายมหายานที่วัดซองวาสา ท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในเกาหลีเป็นเวลา 7 ปี และในขณะเดียวกันนั้นท่านก็ได้ศึกษาภาษาบาลีและพระวินัยไปด้วย ท่านโชคดีมากที่ได้พบคำสอนของครูบาอาจารย์ในสายพระอาจารย์ชา ท่านสัมปันโนได้เดินทางมาพำนักที่วัดอภัยคีรีในช่วงสั้นๆในฐานะพระอาคันตุกะ และได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจนทำให้ท่านย้อนกลับมาที่วัดนี้เพื่อขอบรรพชาอุปสมบทในสายเถรวาท ท่านสัมปันโนบรรพชาเป็นสามเณรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2017

กลับสู่ด้านบน