English

ขอเชิญร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ เวลา 10:30 น. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน

เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางวัดจึงไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางมาวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ในปีนี้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ได้ในเวลา 10:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020 ผ่านทาง live stream

https://youtu.be/9mzgXQ4AnDE

โดยในพิธีสงกรานต์นี้ จะมีการขอไตรสรณคมน์และศีลห้าจากหลวงพ่อปสันโน จากนั้นคณะสงฆ์จะสวดพระปริตรและสรงน้ำพระพุทธรูป ตามด้วยการถวายสังฆทาน และการแสดงพระธรรมเทศนาสั้นๆ โดยหลวงพ่อปสันโน

ท่านสามารถอ่านคำขอไตรสรณคมน์ และคำอาราธนาศีล ได้จากหนังสือทำวัตรสวดมนต์เล่ม ๑ หน้า ๑๒๖.

คำถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

Dhamma Resources for a Pandemic

We would like to let people know about some of the Dhamma Resources that are available during this time. Please see this page of our website for more information.

https://www.abhayagiri.org/community/dhamma-for-pandemic

Also, please note that evening Pujas will generally be live streamed from Abhayagiri. Abhayagiri’s evening chanting and meditation start at 7pm PDT. However, there is not evening puja on the day after the lunar observance day.

Abhayagiri YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19

ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ วัดอภัยคีรีต้องการสนับสนุนหมู่คณะทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส จึงใคร่ขอประกาศดังนี้

  • พระจะไม่ออกบิณฑบาตรใน Ukiah หรือ Redwood Valley

  • การทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ จะไม่เปิดให้สาธารณะชนเข้าร่วมได้ในระยะนี้ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นทางออนไลน์ได้ โดยผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกคืน ยกเว้นคืนวันหลังวันพระ กรุณารับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

  • ทางวัดขอยกเลิกการแสดงธรรมนอกสถานที่ในต้นเดือนเมษายน ตามที่ระบุในปฏิทินของวัด งานดังกล่าวนี้คือการแสดงธรรมที่ Berkeley Buddhist Monastery ในวันที่ 7 เมษายน และการแสดงธรรมที่ Yoga Mendocino Meditation ในวันที่ 8 เมษายน หากมีการยกเลิกงานใดๆอีก ทางวัดจะแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลในปฏิทินของวัดให้ท่านทราบเป็นระยะๆ

  • อนึ่ง ถึงแม้ว่าการเข้ากรรมฐานช่วงฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายนนี้ แต่ทางวัดจะยังไม่อนุญาตให้ท่านเข้ามาพักอาศัยที่วัดหลังจากวันดังกล่าวไปอีกสักพักหนึ่ง

ฆราวาสหลายท่านได้สอบถามมาว่า ท่านจะสามารถมาวัดเพื่อนำอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาถวายที่วัดได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ทางวัดยินดีที่จะรับอาหารและสิ่งของที่ท่านถวาย แต่ขอความกรุณาให้ท่านส่งมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ด้านนอกครัว และไม่เข้าไปในครัวเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และหากท่านมีอาการคล้ายจะเป็นไข้, เป็นหวัด, หรือเป็นไข้หวัด ทางวัดใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอย่าเพิ่งมาวัดในช่วงนี้ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา

ประกาศ: การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น

วัดอภัยคีรีจะทำการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นทุกคืน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ขณะนี้ทางวัดกำลังอยู่ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว และคณะสงฆ์รวมทั้งฆราวาสส่วนใหญ่ในวัดกำลังเข้ากรรมฐานแบบปิดวาจา และภาวนาในกุฏิของตนบนภูเขา อย่างไรก็ตาม จะมีพระสองสามรูปที่มาปฏิบัติภาวนาร่วมกับหมู่คณะ และเพื่อให้กำลังใจแก่สงฆ์และฆราวาส โดยการทำวัตรเย็นจะเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกคืน ยกเว้นคืนหลังจากวันพระ

ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นนี้ได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้:
https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

ถ้าหากท่านต้องการดูหนังสือทำวัตรสวดมนต์ในรูปแบบ pdf กรุณากดที่ลิ้งค์เหล่านี้:
https://www.abhayagiri.org/media/books/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf
https://www.abhayagiri.org/media/books/Chanting-Book-Vol-2-Web.pdf

การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น และคำเตือนเกี่ยวกับ COVID-19

เนื่องจากในขณะนี้สาธารณชนมีความกังวลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ทางวัดอภัยคีรีจึงอยากจะเรียนท่านดังนี้

  1. ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทางวัดจะถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และในวันพระ การถ่ายทอดสดนี้จะรวมถึงการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และการแสดงพระธรรมเทศนา ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในอนาคตได้ที่ https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery
  2. หากท่านมีอาการคล้ายจะเป็นหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ทางวัดขอความกรุณาให้ท่านอย่าเพิ่งเดินทางมาวัดในขณะนี้ แต่ขอเชิญชวนให้ท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นแทน

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคต ทางวัดจะเรียนให้ท่านทราบเป็นระยะๆ

Live Stream of Pūjā & Dhamma Talk on Saturday, March 14, 2020

On Saturday, March 14th, Abhayagiri will be live streaming our evening pūjā and Dhamma talk beginning at 7pm. Ajahn Pasanno, Abhayagiri’s guiding elder, has offered to share his reflections that evening. The live stream is an opportunity to practice chanting, do formal meditation and listen to a Dhamma talk along with the Abhayagiri community.

You can join the live stream here: https://youtu.be/3QOXgh3dMXU

We had previously posted that Venerable Bhikkhu Bodhi would be giving a talk this Saturday, but we have had to retract that announcement due to unforseen circumstances. We apologize for any confusion regarding this new announcement.

[UPDATE 2] CANCELLED Bhikkhu Bodhi Dhamma Reflection on March 14th

Abhayagiri previously announced that Bhikkhu Bodhi would be offering a Dhamma reflection on the evening of Saturday, March 14th, 2020. However, Bhikkhu Bodhi will be leaving Abhayagiri earlier than expected. Thus, Bhikkhu Bodhi will not be offering a Dhamma reflection on March 14th. We apologize for any disappointment this may cause.

Abhayagiri will still hold regular evening puja and share a Dhamma talk on Saturday, March 14th, 2020. There will be a live stream of this event. For details, please see the following announcement:

https://www.abhayagiri.org/news/304-live-stream-of-puja-dhamma-talk-on-saturday-march-14-2020

Language of Dhamma - Video of Ajahn Pasanno Dhamma Talk at the Buddhadāsa Indapañño Archives

Ajahn Pasanno and Ajahn Nyaniko spent about three weeks in Thailand, returning to Abhayagiri on January 7th. Ajahn Pasanno offered many teachings during that time. Here is a video of a Dhamma talk and Question and Answer Session in English, titled Language of Dhamma. These teachings were offered at the Buddhadāsa Indapañño Archives in Bangkok on December 21st, 2019.

Video of Dhamma Talk and Q & A - Language of Dhamma - Ajahn Pasanno

Winter Retreat Begins on January 2nd

The monastic community begins the annual three month winter retreat on January 2nd. During this time, the resident community takes time to engage in more formal meditation practice following a changing schedule of group and individual practice.

During these three months there will be no overnight guests accepted. (For overnight visits after the retreat please contact the monastery on April 1st.) However, day visitors and those wishing to visit the monastery to participate in the meal offering or bring offerings of requisites at the meal time are still welcome. It should be noted, however, that the community is practicing noble silence, and talking and conversations with the monastics and retreat crew are very limited.

As per usual, the general public is welcome to join us for the evening meditation and Dhamma talk on Saturday and on the Lunar Observance Day. Furthermore, for those interested in listening to or downloading Dhamma talks from the monastery website, we plan on posting new talks regularly throughout the retreat.

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

หลวงพ่อปสันโน ในตำแหน่งพระเถระที่ปรึกษาประจำวัดอภัยคีรี

ตั้งแต่วัดอภัยคีรีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมา หลวงพ่อปสันโนก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโร จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2010 เมื่อพระอาจารย์อมโรเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ที่ประเทศอังกฤษ หลวงพ่อปสันโนจึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีแต่เพียงรูปเดียว

ก่อนที่หลวงพ่อปสันโนจะลาพักหนึ่งปีในช่วงปี ค.ศ. 2018 ถึง 2019 ท่านได้มอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้แก่พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก ปัจจุบันนี้พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสร่วม โดยที่หลวงพ่อปสันโนได้ปลดเกษียณในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2019 และในขณะนี้ท่านได้พำนักอยู่ที่วัดอภัยคีรีในฐานะพระเถระที่ปรึกษา

ท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวิเทศ

เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2019 คือหลวงพ่อปสันโนได้โดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปประเทศไทยในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 70 ปีของท่านเอง โดยที่ท่านได้ทราบข่าวเพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้น ว่าในวันที่ 28 กรกฎาคม ท่านจะต้องเดินทางไปรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะได้วางมือจากงานบริหารและการประชุมต่างๆนานาของวัดแล้ว แต่ท่านก็ยังสอนธรรมะทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งยังประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่คณะสงฆ์และฆราวาสด้วย

สันติวิหาร

“สันติวิหาร” คือที่พักหลังเล็กบนที่ดินผืนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนทอมไคตรงข้ามกับวัดอภัยคีรี ในปี ค.ศ. 2019 สันติวิหารได้ถูกส่งมอบแก่มูลนิธิวัดอภัยคีรีอย่างเป็นทางการ และเนื่องจากสันติวิหารมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจึงวางแผนจะใช้สันติวิหารเป็นที่พักสำหรับพระเถระผู้สูงอายุต่อไป

การกลับมาและการจากไป

ในปีที่ผ่านมา มีการกลับมาและการจากไปของพระสงฆ์วัดอภัยคีรีหลายรูป (ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ) เริ่มจากพระอาจารย์กัจจานะเดินทางไปพำนักที่วัดอมราวดีในประเทศอังกฤษ ท่านโกวิโล, ท่านนิสสโภ, และท่านสุทธิโก เดินทางไปอยู่วัดป่าต่างๆกันในประเทศไทย ท่านสัมปันโนเดินทางไปยังวัดป่าเทมเปิล ในมลนิวแฮมเชียร์ ส่วนท่านสุหัชโชในขณะนี้พักอยู่ที่วัดพุทธโพธิวัน ในประเทศออสเตรเลีย ท่านโกญฑัญโญและท่านชาคโรเดินทางกลับมายังวัดอภัยคีรีจากวัดป่าในแคนาดาสองแห่ง และในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ พระอาจารย์เสกและท่านขันติโกจะพักอยู่ที่สำนักสงฆ์แปซิฟิคร่วมกับพระอาจารย์สุทันโต

เรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งคือ พระเณรหลายรูปได้มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรม, ฝึกฝน, และเดินทางต่อไปในเส้นทางธรรมะสายนี้ รวมถึงท่านจิตตปาโลและท่านโชติมันโตผู้ซึ่งได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในปีนี้ด้วย

ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์และสถานการณ์ต่างๆในวัดอภัยคีรีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่สาระสำคัญของการปฎิบัติธรรมก็ยังคงอยู่เช่นเดิม

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

  • ธรรมบท, 183