การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาวแล้ว โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว

บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อคณะทางวัดในวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากยังมีโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ทางวัดจึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีข้อปฏิบัติและกฎระเบียบอย่างไรในการอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาพักค้างคืนที่วัด

อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถมาที่วัดแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อถวายภัตตาหารหรือเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ได้ กรุณาอ่านจดหมายข่าวฉบับหนึ่งที่ลิงค์ข้างล่างนี้ เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติเมื่อท่านมาเยี่ยมวัดในช่วงที่มีโรคระบาดนี้:
https://www.abhayagiri.org/news/337-current-guidelines-for-visiting-updated-december-23-2021

โปรดทราบว่า ในช่วงการเข้ากรรมฐานนี้คณะสงฆ์จะปฏิบัติธรรมโดยปิดวาจา ดังนั้นกรุณางดการพูดคุยกับคณะสงฆ์และฆราวาสคนอื่นๆที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่วัด

สำหรับท่านผู้สนใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ หรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะโพสต์พระธรรมเทศนาใหม่ๆ เป็นระยะๆ ตลอดการเข้ากรรมฐานนี้

อนุโมทนาบุญงานกฐิน 2021 และภาพจากทางวัด

อนุโมทนาบุญงานกฐิน 2021 และภาพจากทางวัด

ในปีนี้ วัดอภัยคีรีได้จัดงานกฐินขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน เพื่อที่ในแต่ละวันจะได้มีคนเพียงกลุ่มเล็กๆเข้ามาร่วมงาน และอยู่ภายนอกตัวอาคาร

นอกจากท่านที่ลงทะเบียนเพื่อไปร่วมงานกฐินที่วัดแล้ว ทุกๆท่านยังสามารถเข้าร่วมงานได้ผ่านการถ่ายทอดสดงานกฐินทาง YouTube livestream ในทุกๆวันของงานนี้อีกด้วยโดยทางวัดได้มีการถ่ายทอดสดพิธีกรรมในแต่ละวัน, การรับศีลห้า, คณะสงฆ์สวดพระปริตร, และการแสดงพระธรรมเทศนา

ท่านสามารถชมภาพจากงานกฐินและงานอื่นๆของวัดในปีนี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/gallery

ทางวัดขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่เข้าร่วมงานกฐินปีนี้ และทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยให้งานนี้สำเร็จลงได้

หนังสือประวัติหลวงพ่อเลี่ยม

หนังสือประวัติหลวงพ่อเลี่ยม

ขณะนี้ ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลด หนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อเลี่ยม บนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีได้แล้ว หนังสือนี้เพิ่งได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าๆ ของหลวงปู่ชา, หลวงพ่อเลี่ยม, และคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง บางส่วนของคำนำจากหนังสือนี้ได้กล่าวไว้ว่า:

“เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล ในวาระครบรอบอายุ 80 ปีของหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม(พระเทพวชิรญาณ) คณะลูกศิษย์ผู้มีศรัทธาจึงได้จัดการพิมพ์หนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อเลี่ยม พระมหาเถระผู้ถือเพศบรรพชิตในสายวัดป่ามานานถึง 60 พรรษา โดยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวัติหลักๆของหลวงพ่อเลี่ยม ที่มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวชาวนาในภาคอีสานของเมืองไทย สู่การแสวงหาความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ การดำเนินชีวิตในเพศบรรพชิตของท่านอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับพระวินัยและจริยวัตรต่างๆ การปฏิบัติสมาธิภาวนา การแสวงหาครูบาอาจารย์ และการเข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชา แห่งวัดหนองป่าพง ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเลี่ยมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พระธรรมคำสอนของท่านก็ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก และชีวิตของท่านก็ได้เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน

ข้อมูลในหนังสือนี้มาจากตัวหลวงพ่อเลี่ยมเอง รวมทั้งจากความทรงจำของลูกศิษย์ทั้งพระและฆราวาส ผู้มีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อเลี่ยมในสถานการณ์ต่างๆ ในหลายๆสถานที่ และหลายๆประเทศ”

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่ 23 ธันวาคม 2021

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่  23 ธันวาคม 2021

ขณะนี้วัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้

  • ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะ, ห้องน้ำสาธารณะ, และในบริเวณศาลาใหญ่ได้หลังจากคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรเสร็จ (ช่วงฉันเพล) ถึงเวลา 13:30 น.

  • เวลาฉันเพลคือ 10:45 น. คณะสงฆ์จะสวดมนต์ให้พรในศาลาใหญ่ ท่านสามารถนั่งรับพรอยู่ในบริเวณที่ร่มด้านนอกศาลาได้ หลังจากคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรเสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าไปรับประทานอาหารและนั่งสมาธิในศาลาใหญ่ได้จนถึงเวลา 13:30 น. แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาคารอื่นๆภายในวัด

  • ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณรอบๆวัด หรือทางเดินภายในป่าของวัด รวมทั้งนั่งในบริเวณต่างๆภายนอกอาคารได้

  • ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อมาเยี่ยมวัดในช่วงกลางวัน

  • ถ้าหากท่านต้องการถวายภัตตาหาร กรุณาวางอาหารของท่านไว้บนโต๊ะด้านนอกครัว (จะมีผู้มารับอาหารของท่านไปถวายพระสงฆ์ในครัว)

  • ถ้าหากท่านต้องการเข้าร่วมทำวัตรเย็นและรับฟังพระธรรมเทศนาในตอนค่ำ ท่านสามารถนั่งอยู่บริเวณที่ร่มด้านนอกศาลา บนเก้าอี้หรือเสื่อที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ถ้าหากท่านต้องการมาพักค้างคืนที่วัด กรุณาติดต่อทางวัดหลังวันที่ 1 เมษายน ปี 2022 เมื่อสิ้นสุดการเข้ากรรมฐานฤดูหนาว โดยผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.abhayagiri.org/contact/request-an-overnight-stay-or-ask-about-ordination

แก้ไขวันที่ 23 ธันวาคม 2021

Novice Ordination this Sunday

Novice Ordination this Sunday

This Sunday evening, as a part of the Lunar Observance, there will be a sāmaṇera ordination after evening chanting and meditation. Anagārika Scott will be taking on the brown robes of a samaṇa and the ten precepts of a novice monk. The event will be live streamed on the Abhayagiri YouTube channel, starting at 7pm; and we encourage all interested in seeing the ordination to view it online.

ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

เข้าพรรษา แห่งปีพ.ศ. 2564 ณ วัดอภัยคีรี คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีเพิ่งสิ้นสุดฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษาตามธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่สมัยพุทธกาล การเข้าพรรษาที่วัดเราเริ่มไม่นานหลังการเฉลิมฉลองวัดอภัยคีรีก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กิจวัตรและภารกิจช่วงพรรษา ในพรรษานี้ ชาววัดดำเนินตามกิจวัตรที่เคยทำมาคือ การปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ และศึกษาพระวินัย รวมทั้งงานดูแลทำความสะอาดวัดในภาคเช้า งานที่…

เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

ทางวัดขอแจ้งว่า เนื่องจากได้มีการปรับเวลามาตรฐานในประเทศอเมริกา เวลาถวายเพลของทางวัดจึงได้เปลี่ยนเป็น 10.45 น. ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้ ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะรวมทั้งห้องน้ำสาธารณะได้ หลังจากเวลา 10:45 น. เล็กน้อย คณะสงฆ์จะสวดมน…

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดงานทอดกฐิน เริ่ม 2 พฤศจิกายนนี้

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดงานทอดกฐิน เริ่ม 2 พฤศจิกายนนี้

ในปีนี้ วัดอภัยคีรีได้จัดให้มีงานทอดกฐินในหลายๆวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน และปิดท้ายด้วยพิธีทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ทางวัดมีความยินดีเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมชมการถ่ายทอดสดงานทอดกฐิน ผ่านทางช่อง YouTube ของวัด ในเวลา 12:30 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิค ของทุกๆวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ 4 พิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 น.) โดยงานทอดกฐินในแต่ละวันจะประกอบด้วยการรับศีลห้า ร่วมฟังพระสงฆ์…

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน ประจำปี ค.ศ. 2021

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน  ประจำปี ค.ศ. 2021

งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปีนี้ จะถูกจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน โดยทางวัดอนุญาตให้ฆราวาสลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐินได้วันละไม่เกิน 25 คน กรุณากดที่ ลิ้งค์นี้ เพื่อร่วมลงทะเบียน (ถ้าวันใดในช่วงเวลานั้นมีผู้ลงทะเบียนครบ 25 คนแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในวันนั้นได้) เหตุการณ์สำคัญในปีนี้คือ พระอาจารย์อมโรมีแผนจะมาร่วมงานกฐินของวัดอภัยคีรีด้วย ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์อมโรได้จากย่อหน้…

Insight Santa Cruz Daylong Retreat

Insight Santa Cruz Daylong Retreat

Ajahn Ñāṇiko will be leading a daylong retreat hosted by Insight Santa Cruz on Saturday, October 2nd. Retreatants can attend via Zoom or by watching the livestream on the Abhayagiri YouTube page. The retreat will include chanting, sitting and walking meditation, and the monastic meal blessing. There will also be Dhamma reflection and question and answer session with Ajahn Ñāṇiko. The event listing…