เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

การเข้ากรรมฐานประจำปีของวัดอภัยคีรี ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน

สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกรรมฐานทางซูม ท่านยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐาน (ส่วนที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา ในตารางด้านล่างนี้) ทาง ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี

ตารางการเข้ากรรมฐาน
อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน
19:00 น. พิธีเปิด (มีการถ่ายทอดสด)

ตารางประจำวัน ในช่วงวันที่ 7-11 พฤศจิกายน

5:00 น. สวดมนต์เช้า และนั่งสมาธิ
6:30 น. ฝึกสมาธิในการทำงาน และรับประทานอาหารเช้า

8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมะ (มีการถ่ายทอดสด)
หมายเหตุ: การถ่ายทอดสดจะหยุดหลังจากพระอาจารย์ให้ข้อคิดธรรมะจบลง และก่อนการนั่งสมาธิจะเริ่มขึ้น

9:15 น. เดินจงกรม
9:45 น. นั่งสมาธิ
10:30 น. พระสงฆ์จัดเตรียมบาตรเพื่อฉันเพลในศาลา - ฆราวาสหยุดพักผ่อนชั่วคราว
10:45 น. พระสงฆ์สวดให้พรและฉันเพล ฆราวาสรับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาพักผ่อน

13:00 น. พระธรรมเทศนา (มีการถ่ายทอดสด)

14:00 น. เดินจงกรม
14:30 น. นั่งสมาธิ

15:30 น. ถามตอบปัญหาธรรมะ (มีการถ่ายทอดสด)

16:30 น. ชี่กง หรือปฏิบัติธรรมต่อ (มีการถ่ายทอดสด)

17:15 น. ดื่มน้ำปานะ และปฏิบัติธรรมต่อ
19:00 น. สวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิ
20:00 น. พักผ่อน หรือปฏิบัติธรรมต่อ - ปิดห้องซูม

เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน (วันสุดท้าย)

5:00 น. สวดมนต์เช้า และนั่งสมาธิ
6:30 น. ฝึกสมาธิในการทำงาน และรับประทานอาหารเช้า
8:30 น. พระอาจารย์กล่าวปิดงานกรรมฐาน
9:15 น. พิธีปิดงานกรรมฐาน
10:15 น. งานกรรมฐานจบลงอย่างเป็นทางการ

เวลาถวายภัตตาหารเพลเปลี่ยนเป็น 10:45 น.

เวลาถวายภัตตาหารเพลเปลี่ยนเป็น 10:45 น.

เนื่องจากมีการปรับเวลากลับมาเป็นเวลามาตรฐาน ทางวัดจึงเปลี่ยนเวลาถวายภัตตาหารเพลเป็น 10:45 น. และจะใช้เวลาใหม่นี้ไปตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

เจริญพร ญาติธรรมทุกท่าน

ช่วงเวลาสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเข้ากรรมฐานประจำปี 2022 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านก็จะยังสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาได้ทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีได้

คำขอบคุณและอนุโมทนา จากพระอาจารย์ญาณิโก

คำขอบคุณและอนุโมทนา จากพระอาจารย์ญาณิโก

เจริญพร สหายธรรมทุกๆท่าน

อาตมาอยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกๆท่าน ที่ช่วยให้งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปี 2022 สำเร็จลงด้วยดี ทางวัดได้รับความช่วยเหลือมากมายทั้งจากคณะสงฆ์และฆราวาสหลายๆท่าน บางท่านอาสาช่วยวัดในการดูแลเรื่องจอดรถ, บางท่านช่วยเตรียมผ้าขาวสำหรับทอดกฐิน, หลายท่านช่วยเตรียมอาหารและตกแต่งศาลา เพื่อทำให้งานกฐินนี้เป็นโอกาสที่พิเศษ นอกจากนี้หลวงพ่อวีรธัมโมและอาจารย์สุทันโตก็ได้ปรับเปลี่ยนตารางเวลาของท่านเองเพื่อมาช่วยงาน และได้แสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง ในงานกฐินปีนี้ ทางวัดได้รับปัจจัยจากการบริจาคมากกว่าที่เคยได้รับในงานกฐินตามปกติ เป็นจำนวนกว่าสามเท่า และขณะนี้ทางวัดมีปัจจัยมากเกินพอสำหรับก่อสร้างและตกแต่งที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาวุโส (สันติวิหาร) ทางวัดจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีส่วนทำให้โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้

แต่สิ่งที่อาตมารู้สึกขอบคุณมากที่สุด ไม่ใช่ “สิ่งที่เกิดขึ้น” แต่เป็น “วิธีที่เราทุกคนทำให้มันเกิดขึ้น” พระพุทธเจ้าได้กล่าวสรรเสริญความสามัคคีในหมู่คณะ ในการพบปะกัน, ทำงานร่วมกัน, และจากกันด้วยความสามัคคี ดังนั้นเราจึงได้รับคำสอนให้รักษามิตรภาพและความสามัคคีของหมู่คณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในงานกฐินปีนี้มีผู้คนมากมายมาร่วมงาน และเราได้พบกับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาเยี่ยมวัดอภัยคีรีเป็นเวลาถึงสามปีหรือมากกว่านั้น ในช่วงระยะเวลาก่อนถึงพิธีกฐิน อาจจะมีบางท่านที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆ แต่ถ้าทุกๆฝ่ายปล่อยวางได้ พวกเราก็จะสามารถทำงานต่อไปได้ด้วยจิตใจที่มีความสุข งานกฐินนี้เปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยการถวายทานและมอบความเอื้ออาทร, ขันติ, และความเมตตาต่อกัน ตัวอาตมาเองก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจัดเวลามอบความใส่ใจให้แก่ทุกๆท่านได้มากนัก

หลังจากพิธีทอดกฐินเสร็จแล้ว คณะสงฆ์ได้ใช้เวลาในช่วงบ่ายเพื่อเย็บผ้ากฐิน โดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เป็นเวลา 6 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเป็นเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการเย็บผ้ากฐินโดยใช้จักรเย็บผ้า ในขณะที่คณะสงฆ์กำลังเย็บผ้ากฐินไปได้ครึ่งทาง หลวงพ่อปสันโนก็ได้แวะเข้ามาให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ และถ้าหากผู้ใดสงสัยว่าทำไมการเย็บผ้ากฐินด้วยมือถึงสำเร็จลงได้ในช่วงเวลาอันสั้นนัก คำตอบคือ เพราะพระทุกรูปสามารถช่วยกันเย็บชิ้นส่วนต่างๆของผ้ากฐินหลายๆชิ้นได้ในเวลาเดียวกัน! โดยขั้นตอนต่างๆมีดังนี้:

  • ขีดเส้นและตัดผ้า
  • แบ่งผ้ากฐินเป็น 5 ชิ้น และให้พระสงฆ์สองรูปช่วยกันเย็บเส้น “กุสิ” บนผ้าแต่ละชิ้น
  • เย็บผ้าทั้งห้าชิ้นเข้าด้วยกัน
  • พระสงฆ์ทุกรูปเข้าร่วมเย็บขอบผ้ากฐินด้วยกัน (ดูภาพประกอบ)
  • ย้อมผ้าด้วยสีย้อมจากพืชที่ทำในเมืองไทย และอบผ้าให้แห้งในเครื่องอบ

งานกฐินนี้จบลงในเวลาประมาณ 21 นาฬิกา ด้วยพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ที่ได้รับเลือกให้รับผ้านั้นในปีนี้ (คือตัวอาตมาเอง) ขนาดและสีของผ้านั้นดีเยี่ยม เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพิถีพิถันในการตัดเย็บด้วยมือ

การร่วมงานกันเช่นนี้ช่วยทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ในอเมริกา และถึงแม้ทางวัดจะวางรากฐานมาได้ 26 ปีแล้ว แต่รากเหล่านั้นย่อมต้องการการดูแลเพื่อที่จะได้ไม่เหี่ยวเฉาลง งานกฐินในปีนี้ทำให้อาตมาคิดว่า ต้นโพธิ์ต้นนี้จะยังคงดำรงชีพอยู่ในสถานที่แห่งนี้ต่อไป อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลานี้

ด้วยความขอบคุณและอนุโมทนา - ญาณิโก ภิกขุ

ข้อปฏิบัติสำหรับการมาเยี่ยมวัด - ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022

ข้อปฏิบัติสำหรับการมาเยี่ยมวัด - ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022

ทางวัดมีความยินดีเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีในช่วงกลางวันได้แล้ว แต่เนื่องจากทางวัดยังอยู่ในระหว่างการเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมาวัดคือ ในตอนเช้าหรือสายช่วงถวายอาหารเพล หรือช่วงทำวัตรสวดมนต์เย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ เวลาสำหรับถวายเพลในทุกๆวันคือ 10:45 น. โดยคณะสงฆ์จะให้พรก่อนฉันเพลในศาลาใหญ่ และท่านสามารถถวายอาหารหรือสิ่งของต่างๆได้โดยการวาง…

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกไปเยี่ยมวัดสุทธวารีในบราซิล

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกไปเยี่ยมวัดสุทธวารีในบราซิล

ในประเทศบราซิล ได้มีวัดป่าในสายหลวงปู่ชาสาขาใหม่ถือกำเนิดขึ้น วัดสุทธวารีนี้นับเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชาแห่งแรกในทวีปอเมริกาใต้ และได้รับอนุญาตในการแต่งตั้งจากหลวงพ่อเลี่ยม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัดป่าแห่งแรกของหลวงปู่ชา โดยหลวงพ่อเลี่ยมได้ไปเยี่ยมวัดสุทธาวารีในปี ค.ศ. 2017 และได้เห็นว่าสถานที่แห่งนั้นเหมาะสมสำหรับการสร้างวัดป่า หลวงพ่อเลี่ยมจึงอน…

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา โดยพระพุทธรูปองค์ใหม่ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนสีเขียวนี้ ได้รับการสร้างถวายจากเมืองไทย และส่งมาถึงวัดอภัยคีรีในฤดูใบไม้ผลิ โดยวันดังกล่าวมีกำหนดการดังนี้: 10:45 น. ถวายภัตตาหารเพล 11:00 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล 13:00 น. นั่งสมาธิ 13:30 น. คณะสงฆ์สวดพระปริตร 14:00 น. ฟังพระ…

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุเมโธ

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุเมโธ

แก้ไขข้อมูล: วันสุดท้ายที่หลวงพ่อสุเมโธจะแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอภัยคีรี ได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 มิถุนายน ในเดือนมิถุนายนนี้ หลวงพ่อสุเมโธจะแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอภัยคีรี โดยท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 15:00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก ในวันพระที่ 7, 14, และ 27 มิถุนายน โดยจะมีการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี ด้วย ทางวัดจึงขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนานี้โดยถ้วนหน้ากัน อ…

เชิญดาวน์โหลดไฟล์เสียงหนังสือ The Island, หนังสือแปล, และคู่มือการอ่าน

เชิญดาวน์โหลดไฟล์เสียงหนังสือ The Island, หนังสือแปล, และคู่มือการอ่าน

ในช่วงที่พระอาจารย์ปสันโนและพระอาจารย์อมโรเป็นเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีร่วมกันนั้นท่านทั้งสองได้เขียนหนังสือชื่อ The Island: An Anthology of the Buddha’s Teachings on Nibbana ซึ่งเป็นหนังสือที่หลายคนชอบมาก ทางวัดจึงขอเรียนว่า ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งหนังสือแปล และคู่มือการอ่านได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หนังสือแปล ภาษาสเแปนิช La Isla - Una antología de las enseñanza…

ตารางวันสงกรานต์ 16 เมษายน

ตารางวันสงกรานต์ 16 เมษายน

ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายนนี้ ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานวันสงกรานต์ โดยมีกำหนดการดังนี้ 10:00 น. - กรุณามาถึงวัดภายในเวลา 10 นาฬิกา 11:00 น. - ร่วมถวายภัตตาหารเพล, รับพรจากพระสงฆ์, และสรงน้ำพระพุทธรูป 13:00 น. - เข้าร่วมพิธีสงกรานต์ นอกจากนั้นในเวลา 19:00 น. ท่านสามารถเข้าร่วมทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิในศาลาได้ และหลังจากเวลา 20:00 น. จะมีการบวชผ้าขาว (อนาคาริก) ให้แก่ฆราวาสสองคน ผู้ซ…