ข่าวสารในช่วงฤดูหนาว จากวัดป่าอภัยคีรี

ข่าวสารในช่วงฤดูหนาว จากวัดป่าอภัยคีรี

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้มีเวลาสำหรับปฎิบัติธรรมและศึกษาธรรมะมากขึ้นในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว และทุกคนที่วัดก็มีความสุขสบายดีท่ามกลางสายฝนและหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักผิดปกติ และไฟฟ้าดับหลายครั้ง

เสียงอ่านหนังสือในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว - ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน: บรรพที่สี่ของสติปัฏฐาน

หัวข้อธรรมะสำหรับการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปีนี้คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นบรรพที่สี่ของสติปัฏฐาน ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้ https://www.abhayagiri.org/talks/collections/1-winter-retreats/latest

พระธรรมเทศนาเทศนาภาษาไทย โดยหลวงพ่อปสันโน

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกได้เดินทางไปเมืองไทยในเดือนธันวาคม และได้เข้าร่วมพิธีปิดทองตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดป่านานาชาติ ในขณะที่อยู่ในประเทศไทย หลวงพ่อได้แสดงพระธรรมมาเทศนา 30 กัณฑ์ โดยพระธรรมเทศนาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาเหล่านี้บนเว็บไซต์ของวัดตามลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/talks/collections/4/153-luang-por-pasannos-2022-2023-thailand-visit

ขณะนี้พระอาจารย์ญาณิโกกำลังปฎิบัติธรรมอยู่ที่พุทธคยา โดยมีแผนจะพำนักที่เมืองไทยในฤดูใบไม้ผลิ และจะเดินทางกลับวัดอภัยคีรีในต้นเดือนกรกฎาคม ส่วนหลวงพ่อปสันโนได้เดินทางกลับวัดอภัยคีรีแล้วในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายจากเมืองไทยได้ใต้บทความนี้

งานสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) วันที่ 15 เมษายน

ขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานฉลองสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ณ วัดอภัยคีรี ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายนนี้ (ทางวัดจะประกาศรายละเอียดของงานให้ทราบ เมื่อใกล้ถึงวันงาน)

การเดินทางมาพักที่วัดในเดือนเมษายน

เมื่อการเข้ากรรมฐานในฤดูหนาวได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป ทางวัดอภัยคีรีจะเริ่มอนุญาตให้ฆราวาสมาพักค้างคืนที่วัดได้ตามปกติ โดยแขกของวัดจะสามารถสนทนาธรรมกับพระเถระในช่วงดื่มน้ำปานะในเวลา 17.30 น. ในศาลา และร่วมฟังพระธรรมคำสอนได้ในวาระต่างๆกัน

กรุณาตรวจสอบปฏิทินของวัดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานต่างๆของทางวัด รวมทั้งการสนทนาธรรมทุกวันอังคารแรกของเดือน ในช่วงดื่มน้ำปานะอีกด้วย https://www.abhayagiri.org/calendar/

ภาพถ่ายจากเมืองไทย

งานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง

หลวงพ่อยืนหน้าพระอุโบสถใหม่

หลวงพ่อปสันโน, อาจารย์ญาณิโก, อาจารย์ไก่, ท่านขันติโก, ท่านติสสโร, และท่านธัมมวโร ได้เดินทางในเมืองไทยด้วยกันเป็นระยะสั้นๆ

หลวงพ่อปสันโน, อาจารย์ญาณิโก, และอาจารย์ไก่ สวดมนต์ให้พรแก่ญาติโยม

หลวงพ่อรับบิณฑบาตที่วัดป่านานาชาติ

คณะสงฆ์และฆราวาสหน้าเจดีย์ปิล็อก ซึ่งเพิ่งได้รับการบูรณาการใหม่ โดยในภาพนี้มีหลวงพ่อปสันโน, อาจารย์จันดี, อาจารย์สิริปัญโญ, อาจารย์เสก, อาจารย์ญาณิโก, อาจารย์ไก่, ท่านขันติโก, ท่านติสสโร, และท่านธัมมวโร

การเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว เริ่ม 2 มกราคมนี้

การเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว เริ่ม 2 มกราคมนี้

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้เริ่มการเข้ากรรมฐานประจำปีเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูหนาวแล้ว  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2023 นี้  และจะกลับมาใช้ตารางปกติในวันที่ 1 เมษายน โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง  ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว

บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้  หากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดหลังวันที่ 1 เมษายน  อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถมาที่วัดแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อถวายภัตตาหารหรือเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ได้ในช่วงเวลาก่อนเพล  นอกจากนั้นท่านยังสามารถเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาได้ในคืนวันเสาร์และคืนวันพระอีกด้วย

โปรดทราบว่า ในช่วงการเข้ากรรมฐานนี้  คณะสงฆ์จะปฎิบัติธรรมโดยปิดวาจา  ดังนั้นกรุณางดการพูดคุยกับคณะสงฆ์และฆราวาสคนอื่นๆที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่วัด

อนึ่ง ทางวัดได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าร่วมทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาในทุกคืนวันเสาร์และคืนวันพระ  โดยเริ่มต้นในเวลา 19:00 น. กรุณาดูปฏิทินบนเว็บไซต์ของวัด เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือไปที่ ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด

สำหรับท่านผู้สนใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ หรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด  ทางวัดจะโพสต์พระธรรมเทศนาใหม่ๆเป็นระยะๆ ตลอดการเข้ากรรมฐานนี้

วัดอภัยคีรี ปี 2022: จดหมายข่าวและคลังภาพ

วัดอภัยคีรี ปี 2022: จดหมายข่าวและคลังภาพ

รวมภาพถ่ายจากวัดอภัยคีรี ปี 2022 

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากปีที่แล้วบนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีได้ที่ลิงค์นี้
https://www.abhayagiri.org/gallery

ข่าวสารจากวัดอภัยคีรี ปี 2022

วัดอภัยคีรีได้เปิดให้สาธารณะชนมาเยี่ยมวัดได้อีกครั้ง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2022  สาธุชนหลายๆท่านได้กลับมาร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางวัดอีก เช่น ทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ, ฟังพระธรรมเทศนา, รับฟังการถามตอบปัญหาธรรมะในช่วงดื่มน้ำปานะ, หรือถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์  โดยทางวัดยังคงมีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นในคืนวันพระและคืนวันเสาร์ เพื่อที่สาธุชนในประเทศต่างๆทั่วโลกจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ออนไลน์ได้ต่อไป

คณะสงฆ์และฆราวาสในวัดอภัยคีรีทุกท่านสุขสบายดี และเมื่อไม่นานมานี้ทางวัดก็ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ของสามเณรสามรูปของวัดอภัยคีรีเป็นครังแรก โดยพระภิกษุสงฆ์สามรูปใหม่นี้ได้แก่ ท่านเตชสาโร, ท่านโอภาสี, และท่านสีวโก  ส่วนในเรื่องการงานของวัดนั้น  งานหลักๆที่เกิดขึ้นคือการป้องกันไฟป่าในบริเวณวัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับพื้นที่บริเวณรอบอาคารต่างๆให้โล่งเตียน  นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอาคารสันติวิหารและอาคารเอนกประสงค์ของพระภิกษุ เพื่อป้องกันไฟป่าอีกด้วย

ในวันที่ 25 กันยายน คุณซินดี้ ”เมตติกา” ฮอฟแมน  ผู้เป็นสหายธรรมของทางวัดและเป็นครูสอนธรรมะ ได้เสียชีวิตลง  โดยที่ก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนโรคระบาดโควิด  คณะสงฆ์ได้ไปเยี่ยม ”ศาลาธรรมรัตนตรัย” ของคุณเมตติกาในเมืองฟอร์ท แบร็ก บ่อยๆ  คุณเมตติกาได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายในชีวิตของเธอในสถานดูแลผู้ป่วยใกล้เมืองยูไคย่าห์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด และทำให้คณะสงฆ์สามารถไปเยี่ยมเธอได้หลายครั้ง  ชีวิตของคุณเมตติกา รวมทั้งความสงบและความรู้ตัวของเธอในช่วงบั้นปลายของชีวิต ได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่หมู่คณะของวัดอภัยคีรีอย่างยิ่ง  คุณเมตติกาได้ถวายศาลาธรรมรัตนตรัยให้แก่วัดอภัยคีรี  ซึ่งเปิดโอกาสให้ทางวัดสร้างวัดสาขาเล็กๆได้ในเมืองฟอร์ท แบร็ก  อนึ่ง ยังมีความเป็นไปได้ที่ทางวัดจะสร้างวัดสาขาเล็กๆอีกแห่งหนึ่ง ในเมืองแมคคินลีย์วิลล์  เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาสามท่านได้ถวายที่ดินใน ฮัมโบลท์ เค้าน์ตี ให้แก่วัด

คณะกรรมการก่อสร้างอาคารของวัดได้ดูแลการปรับปรุงสันติวิหาร  ซึ่งอาจจะสำเร็จลงภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้  สันติวิหารนี้ได้รับการออกแบบสำหรับพระเถระสูงอายุ  และเพื่อให้คณะสงฆ์ของวัดอภัยคีรีดูแลพระอาคันตุกะสูงอายุ เช่นหลวงพ่อสุเมโธ

ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้มีโอกาสต้อนรับหลวงพ่อสุเมโธและอาจารย์อโสโก เป็นเวลาเกือบสี่อาทิตย์  นอกจากนั้นยังมีพระเถระหลายท่านที่มาเยี่ยมวัดอภัยคีรี เช่น หลวงพ่อวีรธัมโม, พระอาจารย์ ดิ๊ค สีลรัตโน, อาจารย์จันทสิริ, และในวันที่ 3 เดือนธันวาคม ทางวัดยังได้มีโอกาสต้อนรับพระอาจารย์ฐานิสโรอีกด้วย  ท่านสามารถรับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้ทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี

นอกจากนี้ ทางวัดยังได้รับถวายพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนอินเดียสีเขียว จากประเทศไทย  โดยพระพุทธรูปที่งดงามองค์นี้ตั้งอยู่นอกศาลาใหญ่

อาจารย์ญาณิโกได้รับหน้าที่เจ้าอาวาส (และเจ้าอาวาสร่วม) เป็นเวลา 5 พรรษาแล้ว และได้เดินทางไปพำนักในเมืองไทยเพื่อที่จะได้พบปะกับคณะสงฆ์และฆราวาสในเมืองไทย อาจารย์ญาณิโกยังมีแผนที่จะไปพุทธคยาในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยท่านจะเดินทางกลับมาวัดอภัยคีรีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2023 เพื่อทำหน้าที่เจ้าอาวาสต่อไป

ในต้นเดือนมกราคมนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มการเข้ากรรมฐานประจำปีเป็นเวลาสามเดือนในฤดูหนาว  โดยการเข้ากรรมฐานนี้จะเป็นโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามรูปแบบให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  ท่านยังสามารถมาเยี่ยมวัดแบบไปเช้าเย็นกลับได้  และท่านจะมาค้างคืนที่วัดได้อีกครั้งในเดือนเมษายน

สื่อธรรมะที่น่าสนใจ

ชีวิตและคำสอนของหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม
หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ 80 ปีของหลวงพ่อเลี่ยม  โดยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  หลวงพ่อเลี่ยมได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมาแล้วถึง 60 พรรษา และขณะนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของหลวงปู่ชา  ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของหนังสือเล่มนี้ได้ที่หน้าเว็บตามลิ้งค์นี้
https://www.abhayagiri.org/books/647-the-life-and-teachings-of-luang-por-liem-hitadhammo

หายใจเหมือนพระพุทธเจ้า
ในหนังสือเล่มนี้ พระอาจารย์สุจิตโตได้สอนการฝึกสติอานาปานสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยหนังสือเล่มนี้มีทั้งแบบที่พิมพ์เป็นเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้
https://www.abhayagiri.org/books

ฐานข้อมูลสื่อธรรมะของวัดอมราวดี
ขณะนี้วัดอมราวดี ใกล้เมืองลอนดอน ได้มีฐานข้อมูลสื่อธรรมะซึ่งรวบรวมทั้งหนังสือและบทความธรรมะสำหรับค้นหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณากดที่ลิงค์นี้
https://media.amaravati.org/

พิธีอุปสมบทหมู่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พิธีอุปสมบทหมู่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ สามเณรเตชสาโร, สามเณรโอภาสี, และสามเณรสีวโก จะอุปสมบทหมู่เป็นพระภิกษุพร้อมกันทั้งสามรูป โดยการอุปสมบทหมู่นี้จะเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมพิธีได้ และจะได้รับการถ่ายทอดสดทางช่องยูทูปของวัดอีกด้วย

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

การเข้ากรรมฐานประจำปีของวัดอภัยคีรี ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกรรมฐานทางซูม ท่านยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐาน (ส่วนที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา ในตารางด้านล่างนี้) ทาง ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี ตารางการเข้ากรรมฐาน อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 19:00 น. พิธีเปิด (มีการถ่ายทอดสด) ตารางประจำวัน ในช่วงวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 5:00 น. สวดมนต์เช…

เวลาถวายภัตตาหารเพลเปลี่ยนเป็น 10:45 น.

เวลาถวายภัตตาหารเพลเปลี่ยนเป็น 10:45 น.

เนื่องจากมีการปรับเวลากลับมาเป็นเวลามาตรฐาน ทางวัดจึงเปลี่ยนเวลาถวายภัตตาหารเพลเป็น 10:45 น. และจะใช้เวลาใหม่นี้ไปตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการมาเยี่ยมวัด - ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022

ข้อปฏิบัติสำหรับการมาเยี่ยมวัด - ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022

ทางวัดมีความยินดีเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีในช่วงกลางวันได้แล้ว แต่เนื่องจากทางวัดยังอยู่ในระหว่างการเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมาวัดคือ ในตอนเช้าหรือสายช่วงถวายอาหารเพล หรือช่วงทำวัตรสวดมนต์เย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ เวลาสำหรับถวายเพลในทุกๆวันคือ 10:45 น. โดยคณะสงฆ์จะให้พรก่อนฉันเพลในศาลาใหญ่ และท่านสามารถถวายอาหารหรือสิ่งของต่างๆได้โดยการวาง…

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

เจริญพร ญาติธรรมทุกท่าน ช่วงเวลาสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเข้ากรรมฐานประจำปี 2022 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านก็จะยังสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาได้ทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีได้

คำขอบคุณและอนุโมทนา จากพระอาจารย์ญาณิโก

คำขอบคุณและอนุโมทนา จากพระอาจารย์ญาณิโก

เจริญพร สหายธรรมทุกๆท่าน อาตมาอยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกๆท่าน ที่ช่วยให้งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปี 2022 สำเร็จลงด้วยดี ทางวัดได้รับความช่วยเหลือมากมายทั้งจากคณะสงฆ์และฆราวาสหลายๆท่าน บางท่านอาสาช่วยวัดในการดูแลเรื่องจอดรถ, บางท่านช่วยเตรียมผ้าขาวสำหรับทอดกฐิน, หลายท่านช่วยเตรียมอาหารและตกแต่งศาลา เพื่อทำให้งานกฐินนี้เป็นโอกาสที่พิเศษ นอกจากนี้หลวงพ่อวีรธัมโมและอาจารย์สุทันโตก็ได้ปรับเปลี่ยนตาร…

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกไปเยี่ยมวัดสุทธวารีในบราซิล

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกไปเยี่ยมวัดสุทธวารีในบราซิล

ในประเทศบราซิล ได้มีวัดป่าในสายหลวงปู่ชาสาขาใหม่ถือกำเนิดขึ้น วัดสุทธวารีนี้นับเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชาแห่งแรกในทวีปอเมริกาใต้ และได้รับอนุญาตในการแต่งตั้งจากหลวงพ่อเลี่ยม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัดป่าแห่งแรกของหลวงปู่ชา โดยหลวงพ่อเลี่ยมได้ไปเยี่ยมวัดสุทธาวารีในปี ค.ศ. 2017 และได้เห็นว่าสถานที่แห่งนั้นเหมาะสมสำหรับการสร้างวัดป่า หลวงพ่อเลี่ยมจึงอน…