วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คือ การพิจารณาความเสื่อมของธาตุทั้ง 4 ผ่านความชราภาพและการเจ็บป่วย สอนโดยอาจารย์กรุณาธัมโม อาจารย์ญาณิโก และอาจารย์จุนทะ

กิจกรรมในวันนี้จะเปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถนำอาหารมาร่วมถวายเพลในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้า คือ 9:00 - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 - 17:00 น. อนึ่ง ทางวัดจะถ่ายทอดสดวันศึกษาและปฏิบัติธรรมผ่านทางช่องทางยูทูปของวัดด้วย แต่โปรดทราบว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดทางยูทูปจะไม่สามารถถามคำถามพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ในช่วง 17:30 - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) และในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนาตามปกติของทุกคืนวันเสาร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในภาคฤดูร้อน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในภาคฤดูร้อน
เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเมืองสารนาถ ใกล้เมืองพาราณสี โดยในวันนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มการทำวัตรเย็นในเวลา 19:00 น. จากนั้นจะมีการนั่งสมาธิร่วมกัน และฆราวาสจะรับไตรสรณคมน์ สมาทานศีล 8 และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ หลังจากนั้นจะมีการเวียนเทียนเป็นการปิดท้าย โดยในคืนดังกล่าว ท่านสามารถมาวัดได้ตั้งแต่เวลา 17:30 น. เพื่อร่วมดื่มน้ำปานะ และสนทนาธรรมกับพระเถระก่อนการทำวัตรเย็น

ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม - วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปี ของหลวงพ่อปสันโน

หลวงพ่อปสันโน (ประธานสงฆ์) จะมีอายุครบ 75 ปี ในวันนี้ ทางวัดจึงมีความยินดีขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานมุทิตาจิต และถวายภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์ กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 10:45 น.

เสาร์ที่ 10 สิงหาคม - วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ

ขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมวันศึกษาและปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม พระอาจารย์ญาณิโก และพระอาจารย์จุนทะ จะเป็นผู้สอนในวันดังกล่าว และทางวัดจะประกาศรายละเอียดของงานบนเว็บไซต์ของวัดอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้

พฤหัสที่ 25 สิงหาคม - หลวงพ่อปสันโนสอนกรรมฐาน 1 วัน ที่ สปิริต ร็อค

หัวข้อคือ “มุมมองการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาของหลวงปู่ชา: ศีล, เนกขัมมะ, สติสัมปชัญญะ, และนิพพาน” กรุณาเช็คเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาวัดอภัยคีรี โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คืออานาปานสติและมรณานุสติ สอนโดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก

กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถร่วมรับประทานอาหารในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้าคือ 9:00 น. - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 น. - 17:00 น. อนึ่ง ทางวัดจะถ่ายทอดสดวันศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ผ่านทางช่องยูทูปของวัดด้วย แต่โปรดทราบว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดจากทางบ้าน จะไม่สามารถถามคำถามพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ในช่วง 17:30 น. - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) หลังจากนั้นในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนาตามปกติของทุกคืนวันเสาร์

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรจะมาเยี่ยมคณะสงฆ์อภัยคีรีในวันที่ 24-29 เมษายนนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะแสดงพระธรรมเทศนาทั้งในเวลาหลังภัตตาหารเพลและหลังทำวัตรสวดมนต์เย็น อนึ่ง โปรดทราบว่าในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะเดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สำนักสงฆ์รัตนตรัย ในเมือง ฟอร์ท แบร็ก พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน) เกิดบนเกาะไอล์ออฟไวท์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๐๑ ในปี ๒๕๒๑ ท…

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญญาติธรรมทุกๆท่านเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ และพิธีอุปสมบทพระภิกษุ โดยตารางในวันดังกล่าวมีดังนี้ 10:30 น. เตรียมงาน (กรุณามาถึงวัดก่อนเวลานี้) 11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับพร หลังจากทุกๆคนช่วยกันทำความสะอาดหลังอาหารเพลแล้ว ขอเชิญร่วมมีพิธีสงกรานต์และพิธีสรงน้ำพระเถระ 14:00 น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ของสามเณรเหมโก อนึ่ง จะมีการถ่ายทอดสดพ…

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ในวันที่ 6 เมษายนนี้ พระอาจารย์กรุณาธัมโมจะสอนกรรมฐานที่ศูนย์สมาธิสปิริต ร็อค ในเมืองวู้ดเอเคอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยญาติธรรมทุกสามารถเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมนี้ได้ทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริง แต่ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน การเข้ากรรมฐานครั้งนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 16:30 น. หัวข้อของการกรรมฐานคือ: อนัตตา อย่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวเองมากนัก การพยายามทำตัวให้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ ไม่ส…

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมานี้ เป็นวันครบรอบอุปสมบทได้ 50 พรรษาของอาตมา ญาติธรรมหลายคนได้เดินทางมาที่วัดเพื่อแสดงมุทิตาจิต ทำให้อาตมารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้คือการที่ญาติธรรมหลายท่านได้แสดงเจตจำนงด้วยการเขียนข้อความใส่กระดาษหรือส่งอีเมลมาให้ทางวัด และตั้งจิตอธิษฐานจะทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของตนเองเข้มแข็งขึ้น และเพื่อถวายบุญกุศลนั้นแก่อาตมา ตั้งแต่วัน…

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมเป็นต้นมา โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว และทางวัดจะกลับไปใช้ตารางตามปกติใน วันที่ 3 เมษายน บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดในวันที่ 1 เมษายน หร…

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

ทางวัดมีความยินดีแจ้งว่า ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือธรรมะเล่มใหม่ชื่อ More Than Mindfulness: Widening the Field of Practice จากเว็บไซต์ของวัดได้แล้ว ตามลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/books/651-more-than-mindfulness หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพื้นฐานของการเจริญสติและการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก โดยคุณเบ็ธ สเต็ฟฟ์ ได้รวบรวมคำสอนต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแก่หล…

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2023 ทางวัดอภัยคีรีจะมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม: ถวายภัตตาหารเพลในวันคริสต์มาส วันพุธที่ 27 ธันวาคม: วันพระ ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และถือเนสัชชิก วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา (กิจกรรมปกติในทุกคืนวันเสาร์) วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิข้ามปี วันจันทร์ที่ 1 มกราคม: ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ…