งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร - เวลาใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม: งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร

ขอเรียนเชิญญาติโยมเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร โดยท่ีทางวัดจะจัดให้มีขี้นที่ศาลาพิธี ขอแจ้งให้ทราบว่า เวลาเริ่มงานของพิธีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศ แต่คาดว่าน่าจะเริ่มขื่นหลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจอาหารเพลแล้ว ในระหว่างช่วงเวลา 13.00 น - 17.00 น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางปฏิทินของวัด

ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม นี้

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้

พิธีเฉลิมฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่จะ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน โดยจะมีครูบาอาจารย์พระป่าในสายหลวงปู่ชา สุภัทโท หลายท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ หลวงพ่อเลี่ยม, หลวงพ่อจันดี, หลวงพ่อวีรธัมโม, อาจารย์ชยสาโร, อาจารย์โสณะ, อาจารย์คงฤทธิ์, อาจารย์ประทีป, อาจารย์สุทันโต, และอาจารย์อจโล โดยในช่วง 3 วันแห่งการฉลองศาลาใหม่นี้ จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาคันตุกะ, การปฏิบัติธรรม, การถวายภัตตาคารแก่คณะสงฆ์, และจบด้วยพิธีมอบถวายศาลาใหม่แด่คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม

ศาลาใหม่หลังนี้ได้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 6 ปี และตัวศาลาประกอบไปด้วยห้องโถงใหญ่สำหรับทำวัตรและนั่งสมาธิ, ห้องครัว, ห้องสมุด, รวมทั้งห้องและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยทางวัดหวังว่าศาลานี้จะเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมต่างๆของวัดของทั้งในส่วนของสงฆ์และฆราวาสตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ทางวัดหวังว่าท่านจะมาร่วมงานฉลองศาลาใหม่นี้ได้ และเมื่อใกล้ถึงวันงาน ทางวัดจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบนเว็บไซต์ของวัด อนึ่ง เนื่องจากสถานที่สำหรับจอดรถในวัดมีจำกัด จึงขอให้ท่านร่วมเดินทางมากับเพื่อนของท่าน (carpool)

ดูศาลาใหม่:

ขณะนี้ทางวัดไม่มีที่พักเพียงพอสำหรับต้อนรับแขกที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ท่านสามารถมาร่วมงานแบบมาเช้า-เย็นกลับได้

เชิญอ่านบทสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโนในนิตยสาร "อะ เดย์"

เชิญอ่านบทสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโนในนิตยสาร "อะ เดย์"

ในระหว่างที่หลวงพ่อพำนักอยู่ที่เมืองไทย ทางนิตยสาร “อะ เดย์” ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อและตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นี้แล้ว ขอเชิญท่านอ่านบทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/B3z4Us

Upāsikā Renewal Day: Readings from the new Ajahn Chah biography, with reflections from Luang Por Pasanno

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Saturday, April 21st, 2018, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. All are welcome, whether or not you have attended these teaching days before.

If you are unable to attend in person, you are invited to join in the live-stream through the following link: https://www.youtube.com/watch?v=oaG4FpK6L_M

Our theme for the day will be “Daily Life Practice: Readings from the new Ajahn Chah biography, with reflections from Luang Por Pasanno.” This day will include short audio-video clips of Ajahn Chah from the monastery’s archives, and lesser-known stories about Ajahn Chah as told by Luang Por Pasanno from his experience of many years living with Ajahn Chah in Thailand.

The day will also include readings from Stillness Flowing, the just-published, comprehensive English-language biography of Ajahn Chah by Ajahn Jayasaro, particularly from Chapter X, “Out of Compassion, Luang Por and the Lay Community.” Stillness Flowing is available electronically here: https://www.abhayagiri.org/news/240-stillness-flowing-available-march-1-2018 Copies of the hardback edition of the book are also available at Abhayagiri, as of this writing.

The day’s schedule will be:

10:30 am - Refuges and Precepts

11 a.m. (sharp) Meal Offering (please bring a dish to share)

1-4:30 p.m. Study/Practice Session

4:30 p.m. Tea with the monastics (optional)

More information about Upasika Days can be found here.

ธรรมเทศนาฉบับย่อ โดยหลวงพ่อปสันโน และพระอาจารย์ชยสาโร

ญาติโยมสามารถรับฟังพระธรรมเทศนาฉบับย่อชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ “ธรรมะเบรค” ในยูทูป ที่ได้นำมาโพสต์ไว้ข้างล่างนี้

https://www.youtube.com/channel/UCUT4s84TlZxDmTOpF7NPILw

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดป่าอภัยคีรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐:๓๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง (กรุณาอย่านำอาหารกระป๋องมาใส่บาตร เนื่องจากกระป๋องอาจทำความเสียหายให้บาตรได้)และสรงนํ้าพระพุทธรูป

๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

๑๓:๐๐ น. สรงนํ้าพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน), พระสงฆ์สวดพระปริตร, แสดงพระธรรมเทศนา, และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เนื่องจากทางวัดมีพื้นที่จำกัดสำหรับจอดรถ จึงขอให้ท่านร่วมเดินทางมาวัดกับเพื่อนๆของท่าน และกรุณามาถึงวัดก่อนเวลา ๑๐:๐๐ น.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีการ

งานอำลาเบ็ธ

ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายนนี้ ทางวัดจะมีงานอำลาเบ็ธ อาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์ที่ได้ช่วยกิจการของวัดมาเป็นเวลา ๖ ปี โดยจะมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในเวลา ๑๑:๐๐ น. ตามด้วยงานอำลา อวยพร และขอบคุณเบ็ธที่ได้ดูแลวัดรวมทั้งคณะสงฆ์และฆราวาส ตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา และเบ็ธตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเธอในนิวซีแลนด์ ทางวัดจึงขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมงานนี้โดยพร้อมหน้ากัน

หนังสือประวัติหลวงปู่ชา (ภาษาอังกฤษ) "Stillness Flowing"

ตอนนี้ ท่านจะสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Stillness Flowing (ภาษาอังกฤษ), ซึ่งเป็นชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่ชา ซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโรได้แล้ว

โดยจะมีหนังสือนี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF, ePUB, และ Mobi ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดลงใน e-book reader, โทรศัพท์มือถือ, แทปเล็ท, และคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งหมดหนังสือสำคัญเล่มนี้ ได้อธิบายถึงชีวิตและคำสอนของหลวงปู่ชาอย่างละเอียด และใช้เวลาในการจัดทำกว่าสองทศวรรษ เนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสืออุปลมณี (ภาษาไทย) ซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ชาที่เขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงเรื่องราวและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อีกทั้งเรื่องราวในความทรงจำต่างๆของคณะศิษย์ของหลวงปู่ชา โดยหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงลักษณะของสังคมไทย, วัฒนธรรมไทย, ประวัติศาสตร์, และข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าในประเทศไทย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในแบบไทยด้วย

อนึ่ง ทางวัดจะมีหนังสือดังกล่าวนี้สำหรับแจกด้วย แต่เนื่องจากขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มากของหนังสือเล่มนี้ ทำให้การส่งทางไปรษณีย์เป็นไปได้ยากลำบาก จึงขอให้ผู้สนใจเดินทางมารับหนังสือที่วัดด้วยตนเอง

ภิกขุโพธิจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้

ภิกขุโพธิ พระมหาเถระนักปราชญ์ในสายศรีลังกา ได้แสดงความเมตตาต่อคณะสงฆ์และฆราวาสวัดอภัยคีรีด้วยการรับนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้ โดยจะมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิในเวลา ๑๔:๐๐ น. ตามตารางวันอาทิตย์ปกติของวัด และพระธรรมเทศนาจะเริ่มในเวลา ๑๕:๐๐ น. ทางวัดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมด้วยกัน

Bhikkhu Bodhi

ถ้าท่านไม่สามารถมาวัดในวันอาทิตย์นี้ได้ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนานี้ได้ทางยูทูปตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

ภิกขุโพธิเป็นพระนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงผู้ซึ่งได้แปลพระสูตรมากมาย และงานแปลของท่านได้รับการพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้รวมถึงมัชฌิมนิกาย, สังยุตตนิกาย, และสุตตนิบาตซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ด้วย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภิกขุโพธิได้แสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอภัยคีรีเรื่องพระธรรมคำสอนจากอาฬวกะสูตรด้วย

ท่านสามารถอ่านประวัติและผลงานของภิกขุโพธิได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

2018 Thanksgiving Retreat

There is still space available on the Thanksgiving Retreat and registration will remain open until we have a waiting list.

November 17-25, 2018 at Mount Madonna Center in Watsonville, CA (near Santa Cruz)

If you already applied you will receive a formal confirmation from the retreat manager, Hitesi (hitesi3@gmail.com), in August. Please do not make travel arrangements until you receive this confirmation.

To apply, mail your deposit and registration to Paul Friedlander as indicated on the application.

Lead by the Abhayagiri Community

Abhayagiri Monastery in Redwood Valley, California and the Sanghapala Foundation invite you to join Ajahn Sudanto, Ajahn Karunadhammo, Ajahn Nyaniko, Debbie Stamp and others from the Abhayagiri Community for a 9-day retreat over the Thanksgiving holiday.

We will create a monastery environment during our time together, and we offer you this opportunity to explore the Dhamma in a setting that differs somewhat from a typical meditation retreat. We will all live the monastery life, following the Eight Precepts, taking only what is offered, and attempting to reflect on our every activity as part of our practice. This will include noble silence, morning and evening chanting, sitting and walking meditation, a work period, and daily Dhamma talks and teachings.

The retreat will be held from Saturday afternoon, November 17th, through Sunday morning, November 25, 2018, at the Mount Madonna Center in Watsonville, California. It’s a beautiful spiritual retreat center on a mountaintop setting and the closest airports are San Jose (45 miles), Oakland and San Francisco (both about 75 miles).

Because of the length of this retreat and the adherence to the Eight Precepts, you must previously have sat at least one five-day meditation retreat. Retreatants are requested to attend the entire retreat, from registration 10:30am-noon to the closing ceremony on Sunday morning approx. 11am. The facility is wheelchair accessible. We are unable to accommodate special dietary or environmental needs. We will eat a light breakfast and, in keeping with this monastic tradition, the daily meal (vegetarian) is eaten before noon; there is no evening meal or use of kitchen. Incense and candles are used at the morning and evening chanting periods. Note that this is a double-occupancy rooming setup (there are only a few single rooms available for elders and those with serious medical conditions). This is a beautiful center with very comfortable accommodations, but no camping/trailers possible for our retreat.

The retreat will be offered solely on dana (freewill donations); there is no set fee. (We do wish to make known that the new location is charging significantly more than the Angela Center did in past years – approximately double the cost).

Registration/lottery will remain open into August or until there is a waiting list, and applicants will be notified mid-August. Please note: no deposit refunds after October 1, 2018. This is a new policy for us, because Sanghapala is financially committed even if there are cancellations. Thank you for your understanding.

You can download the registration form here.
Please consult our calendar for more details.