งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรรักขิตโต

งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรรักขิตโต

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน: งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรรักขิตโต ขอเรียนเชิญญาติโยมเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุรักขิตโต จะเริ่มในเวลา 14.00 น. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางปฏิทินของวัด

Upcoming Teachings by Ajahn Amaro

Upcoming Teachings by Ajahn Amaro

Join us in welcoming one of Abhayagiri’s founding abbots this month. Ajahn Amaro, co-abbot of Abhayagiri from 1996 to 2010 and current abbot of Amaravati Monastery in England, will arrive at arrive at the monasteryi late on October 25 and fly out of the Bay Area on November 8. Details regarding his teaching engagements and general schedule can be found below and on the Abhayagiri calendar Sunday,…

2019 Monastic Thanksgiving Retreat

2019 Monastic Thanksgiving Retreat

Please note that the 2019Thanksgiving Retreat, which would usually begin in late November, has been replaced by the Abhayagiri Annual Retreat taking place from December 6-15th at Applegate Retreat Center. We hope you’re still able to join us. You may find more information here.

Refuge Under Smoke: August at Abhayagiri

Refuge Under Smoke: August at Abhayagiri

Monks’ chanting rose into the warm July evening of Āsāḷha Pūjā to mix with the smoke that was just beginning to fill the Abhayagiri valley. Several miles away, fires that were to become the largest in California history roared through the parched madrone. In the year since the Redwood Valley Complex fire nearly consumed Abhayagiri, the scarred hills surrounding the monastery have served as a daily…

Sunday, October 14th - Upāsikā Day: Remembering the October 2017 Fires: Dhamma Perspectives and Tools For Healing

Sunday, October 14th - Upāsikā  Day: Remembering the October 2017 Fires: Dhamma Perspectives and Tools For Healing

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Sunday, October 14, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. This will be both part of the regular Upasika Day program, and a special day. Abhayagiri has accepted a request from the Mendocino-Rebuilding Our Community team of the Community Foundation of Mendocino County to participate in a week-lo…

Upasika Day: Sutta Study: Samyutta Nikaya 1:1 Sunday, August 5

Upasika Day: Sutta Study: Samyutta Nikaya 1:1 Sunday, August 5

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Sunday, August 5, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. The event will be livestreamed here. Our theme and topic for the day will be Sutta Study: Samyutta Nikaya 1:1. Ajahn Karunadhammo and senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in an exploration of the Buddha’s Midd…

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษาเหล่าอุบาสกอุบาสิกาจะร่วมกันถวายผืนผ้าขาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆแก่วัดทั้งใกล้และไกล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา คณะสงฆ์จะตัดเย็บและย้อมผ้าดังกล่าวเพื่อทำเป็นสบง, จีวร, หรือสังฆาฏิ ให้เสร็จสิ้นในคืนนั้น และถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดกันมาเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว จวบจนถึงปัจจุบันนี้วัดป่านิกายเถรวาทในประเทศทางทิศตะ…

Cloister Area Inauguration a Big Success

Cloister Area Inauguration a Big Success

This past weekend we celebrated the completion of our cloister area buildings and grounds. Dhamma talks were given by Luang Por Liem, Luang Por Viradhammo, Luang Por Jundee, Rev. Heng Sure, Ajahn Jayasaro, Ajahn Sona, and Ajahn Kongrit. As well as Luang Por Liem, Ajahn Sucitto, and Ajahn Achalo before and after the event. Many hundreds of people gathered over the long weekend and enjoyed several d…

ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเกิดและงานเกษียณอายุของหลวงพ่อปสันโน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเกิดและงานเกษียณอายุของหลวงพ่อปสันโน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

ทางวัดมีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองวันเกิดปีที่ 69 ของหลวงพ่อปสันโน และงานเกษียณอายุของหลวงพ่อ หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีมากว่า 20 ปี ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ หลวงพ่อปสันโนได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสของวัดป่าต่างๆในสาขาของหลวงปู่ชา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมระยะเวลากว่า 40 ปี และในเด…

พระอาจารย์สุจิตโตจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018

พระอาจารย์สุจิตโตจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018

ทางวัดมีความยินดีจะเรียนให้ท่านทราบว่า พระอาจารย์สุจิตโต (อดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตวิเวก เมืองชิตเฮิร์สต์ ประเทศอังกฤษ) จะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีในช่วงวันที่ 7-11 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปเยี่ยมและแสดงพระธรรมเทศนาในหลายๆแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดเดือนกรกฎาคม ถ้าหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเช็คเว็บไซต์ของพระอาจารย์สุจิตโต พระอาจารย์สุจิตโตจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม เวลาบ…