คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมานี้ เป็นวันครบรอบอุปสมบทได้ 50 พรรษาของอาตมา ญาติธรรมหลายคนได้เดินทางมาที่วัดเพื่อแสดงมุทิตาจิต ทำให้อาตมารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้คือการที่ญาติธรรมหลายท่านได้แสดงเจตจำนงด้วยการเขียนข้อความใส่กระดาษหรือส่งอีเมลมาให้ทางวัด และตั้งจิตอธิษฐานจะทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของตนเองเข้มแข็งขึ้น และเพื่อถวายบุญกุศลนั้นแก่อาตมา ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา อาตมาได้อ่านข้อความที่อธิบายถึงความตั้งใจอันดีงามเหล่านั้น และอาตมารู้สึกประทับใจในความจริงใจและความตั้งใจที่จะรักษาพันธะสัญญานั้นของญาติธรรมทุกๆท่าน ซึ่งญาติธรรมเหล่านี้อาศัยอยู่ในหลายๆประเทศ มีอายุแตกต่างกันมากมาย และมีความสนใจจะทำความดีในแนวทางต่างๆกัน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยรวมแล้วอาตมาได้รับข้อความแสดงการตั้งจิตอธิษฐานนี้มากกว่า 130 ข้อความเลยทีเดียว!

ดังนั้นอาตมาจึงอยากขอแสดงความขอบคุณ และขออนุโมทนาด้วยใจจริงกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้แสดงความตั้งใจจะปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นในลักษณะนี้ สิ่งเหล่านี้ทำให้อาตมาอยากจะปฏิบัติตัวให้สมกับความจริงใจที่ทุกๆท่านได้มอบให้อาตมา ขอให้พวกเราทุกคนมีความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

ด้วยความปรารถนาดี
ปสันโน ภิกขุ

;