Cancellation of Practice & Study Day on May 27

Cancellation of Practice & Study Day on May 27

Dear friends, With much sadness the Practice & Study Day on May 27 has just been cancelled due to Covid related concerns at Abhayagiri. We regret any disappointment or inconvenience that this cancellation may cause. Abhayagiri

ขอเชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวข้ออานาปานสติ วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

ขอเชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวข้ออานาปานสติ วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมศึกษาและปฎิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้ ณ ศาลาใหญ่ของวัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึง 17:00 น. โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้…

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน

ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายนนี้ ทางวัดขอเชิญท่านร่วมงานสงกรานต์ที่วัดอภัยคีรี โดยในงานนี้จะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และท่านสามารถถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และสรงน้ำพระเถระด้วย 10:30 น. - กรุณาเดินทางมาถึงวัดในเวลานี้ 11:00 น. - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 13:00 น. - พิธีสงกรานต์

ขอเชิญทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน นี้

ขอเชิญทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน นี้

ในขณะนี้คณะสงฆ์ได้ทำงานทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อรื้อถอนกุฎิเก่าแก่ 4 หลัง ในป่าของวัดอภัยคีรี และเตรียมสร้างกุฎิใหม่แทนที่กุฏิเหล่านั้น ทางวัดมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านมาทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ โดยท่านจะร่วมทำงานทั้งวันหรือเพียงบางส่วนของวันก็ได้ โดยงานหลักๆคือการนำเศษชิ้นส่วนของซากปรักหักพังจากการรื้อถอนกุฎิไปทิ้ง ในสถานที่ที่จัดไว้ อนึ่ง ทางวัดขอแนะนำให้ท่านสวมรองเท้าที่รัดกุมเพื่อปกป้องเท้าขอ…

ข่าวสารในช่วงฤดูหนาว จากวัดป่าอภัยคีรี

ข่าวสารในช่วงฤดูหนาว จากวัดป่าอภัยคีรี

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้มีเวลาสำหรับปฎิบัติธรรมและศึกษาธรรมะมากขึ้นในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว และทุกคนที่วัดก็มีความสุขสบายดีท่ามกลางสายฝนและหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักผิดปกติ และไฟฟ้าดับหลายครั้ง เสียงอ่านหนังสือในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว - ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน: บรรพที่สี่ของสติปัฏฐาน หัวข้อธรรมะสำหรับการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปีนี้คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นบรรพที่สี่ของสติปัฏฐาน ท่านสามารถรับฟังเสียง…

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

เจริญพร ญาติธรรมทุกท่าน ช่วงเวลาสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเข้ากรรมฐานประจำปี 2022 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านก็จะยังสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาได้ทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีได้

คำขอบคุณและอนุโมทนา จากพระอาจารย์ญาณิโก

คำขอบคุณและอนุโมทนา จากพระอาจารย์ญาณิโก

เจริญพร สหายธรรมทุกๆท่าน อาตมาอยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกๆท่าน ที่ช่วยให้งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปี 2022 สำเร็จลงด้วยดี ทางวัดได้รับความช่วยเหลือมากมายทั้งจากคณะสงฆ์และฆราวาสหลายๆท่าน บางท่านอาสาช่วยวัดในการดูแลเรื่องจอดรถ, บางท่านช่วยเตรียมผ้าขาวสำหรับทอดกฐิน, หลายท่านช่วยเตรียมอาหารและตกแต่งศาลา เพื่อทำให้งานกฐินนี้เป็นโอกาสที่พิเศษ นอกจากนี้หลวงพ่อวีรธัมโมและอาจารย์สุทันโตก็ได้ปรับเปลี่ยนตาร…

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกไปเยี่ยมวัดสุทธวารีในบราซิล

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกไปเยี่ยมวัดสุทธวารีในบราซิล

ในประเทศบราซิล ได้มีวัดป่าในสายหลวงปู่ชาสาขาใหม่ถือกำเนิดขึ้น วัดสุทธวารีนี้นับเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชาแห่งแรกในทวีปอเมริกาใต้ และได้รับอนุญาตในการแต่งตั้งจากหลวงพ่อเลี่ยม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัดป่าแห่งแรกของหลวงปู่ชา โดยหลวงพ่อเลี่ยมได้ไปเยี่ยมวัดสุทธาวารีในปี ค.ศ. 2017 และได้เห็นว่าสถานที่แห่งนั้นเหมาะสมสำหรับการสร้างวัดป่า หลวงพ่อเลี่ยมจึงอน…

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา โดยพระพุทธรูปองค์ใหม่ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนสีเขียวนี้ ได้รับการสร้างถวายจากเมืองไทย และส่งมาถึงวัดอภัยคีรีในฤดูใบไม้ผลิ โดยวันดังกล่าวมีกำหนดการดังนี้: 10:45 น. ถวายภัตตาหารเพล 11:00 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล 13:00 น. นั่งสมาธิ 13:30 น. คณะสงฆ์สวดพระปริตร 14:00 น. ฟังพระ…

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุเมโธ

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุเมโธ

แก้ไขข้อมูล: วันสุดท้ายที่หลวงพ่อสุเมโธจะแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอภัยคีรี ได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 มิถุนายน ในเดือนมิถุนายนนี้ หลวงพ่อสุเมโธจะแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอภัยคีรี โดยท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 15:00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก ในวันพระที่ 7, 14, และ 27 มิถุนายน โดยจะมีการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี ด้วย ทางวัดจึงขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนานี้โดยถ้วนหน้ากัน อ…