วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาวัดอภัยคีรี โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คืออานาปานสติและมรณานุสติ สอนโดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก

กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถร่วมรับประทานอาหารในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้าคือ 9:00 น. - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 น. - 17:00 น. อนึ่ง ทางวัดจะถ่ายทอดสดวันศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ผ่านทางช่องยูทูปของวัดด้วย แต่โปรดทราบว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดจากทางบ้าน จะไม่สามารถถามคำถามพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ในช่วง 17:30 น. - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) หลังจากนั้นในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนาตามปกติของทุกคืนวันเสาร์

;