ภิกขุโพธิจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้

ภิกขุโพธิจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้

ภิกขุโพธิ พระมหาเถระนักปราชญ์ในสายศรีลังกา ได้แสดงความเมตตาต่อคณะสงฆ์และฆราวาสวัดอภัยคีรีด้วยการรับนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้ โดยจะมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิในเวลา ๑๔:๐๐ น. ตามตารางวันอาทิตย์ปกติของวัด และพระธรรมเทศนาจะเริ่มในเวลา ๑๕:๐๐ น. ทางวัดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมด้วยกัน [Bhikkhu Bodhi] ถ้าท่านไม่สามารถมาวัดในวันอาทิตย์นี้ได้ ท่านสามารถรับชมก…

2018 Thanksgiving Retreat

2018 Thanksgiving Retreat

There is still space available on the Thanksgiving Retreat and registration will remain open until we have a waiting list. November 17-25, 2018 at Mount Madonna Center in Watsonville, CA (near Santa Cruz) If you already applied you will receive a formal confirmation from the retreat manager, Hitesi (hitesi3@gmail.com), in August. Please do not make travel arrangements until you receive this confir…

เลื่อนวันจัดงานกฐิน

เลื่อนวันจัดงานกฐิน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ทางวัดจะเลื่อนวันจัดงานกฐินไปเป็นวันที่ ๒๘ ตุลาคม จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบโดยถ้วนหน้ากัน

ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน) ในงาน ๑๐๐ ปีชาตกาลพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)

ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน) ในงาน  ๑๐๐ ปีชาตกาลพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)

ในคืนวันที่ ๑๕ มกราคม หลวงพ่อปสันโนได้รับนิมนต์จากคณะพระเถระของวัดหนองป่าพงให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าผู้รับฟังส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนับพันคน หลวงพ่อได้เริ่มต้นด้วยภาษาไทยก่อนแสดงพระธรรมเทศนา และอธิบายว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออก ที่จะได้รับรู้ประสบการณ์ของพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงปู่ชาในยุคต้นๆ ว่าท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อหลวงปู่ชาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยหรือภา…

งดสอนสมาธิในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์จนถึงเดือนเมษายน

งดสอนสมาธิในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์จนถึงเดือนเมษายน

โปรดทราบ ทางวัดอภัยคีรีจะงดการสอนสมาธิและแสดงพระธรรมเทศนาในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์ ในระหว่างการเข้ากรรมฐานฤดูหนาว คือเดือนมกราคม-มีนาคม และจะเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่ ๓ เมษายน

การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มเข้ากรรมฐานฤดูหนาวดังที่ได้ทำมาทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) นี้ จะเริ่มในวันที่ ๒ มกราคม จนถึงวันที่ ๑ เมษายนในช่วงนี้ทางวัดจะหยุดพักการทำงานและโครงการต่างๆไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาและศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่ โดยจะมีการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มตามตารางเวลาของทางวัด รวมทั้งจะมีเวลาสำหรับฝึกด้วยตนเองด้วย ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ทางวัดจะไม่อนุญาตให้แขกมานอ…

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ทางวัดจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดในวันสิ้นปี และเนื่องจากวันปีใหม่ตรงกับวันพระ พระสงฆ์จึงจะไปบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์และเรดวูดแวลลีย์ตามปกติ กำหนดการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม (วันสิ้นปี) ๙:๔๕ น. เดินทางมาถึงวัด ๑๐:๑๕ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ * ๑๐:๔๕ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร ๑๑:๐๐ น. พระสงฆ์สวดให้พร ๑๔:๐๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนา ๑๗:๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ ๑๙:๓๐ น. ร่วม…

Forest Work Day Sunday Dec. 10 - Afternoon progam canceled

Forest Work Day Sunday Dec. 10 - Afternoon progam canceled

As the end of the year draws near and the Abhayagiri community prepares for Winter Retreat, there is still much trail maintenance and fire prevention work to do in the forest. We will therefore focus on working in the forest this weekend and have canceled the usual 2 pm Sunday program on Dec. 10. You are welcome to join us for the Sunday work afternoon, which will begin at 1 pm. For those interest…

แนะนำสามเณรรักขิตโต สามเณรจิตตปาโล และอนาคาริกจอร์แดน

แนะนำสามเณรรักขิตโต สามเณรจิตตปาโล และอนาคาริกจอร์แดน

เมื่อวันทื่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีพิธีบวชที่วัดอภัยคีรีให้แก่จอร์แดนเป็นอนาคาริก และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คือ วันทื่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการอุปสมบทสามเณรสองรูป คือ สามเณรรักขิตโต และสามเณรจิตตปาโล (หรือชื่อเดิมคือ อนาคาริกแกรี่และอนาคาริกไรอั้น ตามลำดับ) ท่านสามารถรับชมวิดิโอพิธีอุปสมบทได้ตามลิงค์ พร้อมกับภาพถ่ายข้างล่างนี้: [Sāmaṇera Ordination] Sāmaṇera Ordination of Anagārikas Gary…

Upāsikā Day: Practice in Daily Life - Working With High-Dose Dukkha

Upāsikā Day: Practice in Daily Life - Working With High-Dose Dukkha

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Saturday, December 9, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. All are welcome, whether or not you have attended these teaching days before. Our theme for the day will be: Practice in Daily Life: Working With High-Dose Dukkha. Senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in a…