ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ในวันที่ 6 เมษายนนี้ พระอาจารย์กรุณาธัมโมจะสอนกรรมฐานที่ศูนย์สมาธิสปิริต ร็อค ในเมืองวู้ดเอเคอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยญาติธรรมทุกสามารถเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมนี้ได้ทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริง แต่ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน

การเข้ากรรมฐานครั้งนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 16:30 น.

หัวข้อของการกรรมฐานคือ: อนัตตา อย่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวเองมากนัก

การพยายามทำตัวให้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ ไม่สามารถปลดปล่อยให้จิตเป็นอิสระจากกิเลสต่างๆได้ เพราะสิ่งที่เป็นอิสระจากกิเลสต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวตน การที่จิตใจจะเป็นอิสระได้นั้นต้องเกิดจากการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอนัตตามาประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารณญาณ แทนที่จะยึดว่าเป็นหลักคำสอนที่ควรจะเชื่อถือเท่านั้น

ในการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ ท่านจะได้จะเรียนรู้คำสอนหลายๆข้อเกี่ยวกับเรื่องอนัตตา และการนำคำสอนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ ณ ปัจจุบันขณะ โดยในวันดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ, เดินจงกรม, รับฟังพระธรรมเทศนา, และ ถาม-ตอบปัญหาธรรมะอีกด้วย

ในช่วงกลางวันจะมีการถวายเพลตามประเพณีของชาวพุทธ ท่านสามารถนำอาหารมาร่วมถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ และแบ่งปันกับญาติธรรมท่านอื่นๆได้

ถ้าท่านสนใจร่วมเข้ากรรมฐานนี้ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค ตามลิ้งค์นี้
https://spirit-rock.secure.retreat.guru/program/not-self-not-taking-ourselves-personally-ak1z24/

อนึ่ง การเข้ากรรมฐานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ท่านสามารถบริจาคปัจจัยได้ตามศรัทธา

;