วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คือ การพิจารณาความเสื่อมของธาตุทั้ง 4 ผ่านความชราภาพและการเจ็บป่วย สอนโดยอาจารย์กรุณาธัมโม อาจารย์ญาณิโก และอาจารย์จุนทะ

กิจกรรมในวันนี้จะเปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถนำอาหารมาร่วมถวายเพลในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้า คือ 9:00 - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 - 17:00 น. อนึ่ง ทางวัดจะถ่ายทอดสดวันศึกษาและปฏิบัติธรรมผ่านทางช่องทางยูทูปของวัดด้วย แต่โปรดทราบว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดทางยูทูปจะไม่สามารถถามคำถามพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ในช่วง 17:30 - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) และในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนาตามปกติของทุกคืนวันเสาร์

;