เลื่อนวันจัดงานกฐิน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ทางวัดจะเลื่อนวันจัดงานกฐินไปเป็นวันที่ ๒๘ ตุลาคม จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบโดยถ้วนหน้ากัน

ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน) ในงาน ๑๐๐ ปีชาตกาลพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)

ในคืนวันที่ ๑๕ มกราคม หลวงพ่อปสันโนได้รับนิมนต์จากคณะพระเถระของวัดหนองป่าพงให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าผู้รับฟังส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนับพันคน หลวงพ่อได้เริ่มต้นด้วยภาษาไทยก่อนแสดงพระธรรมเทศนา และอธิบายว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออก ที่จะได้รับรู้ประสบการณ์ของพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงปู่ชาในยุคต้นๆ ว่าท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อหลวงปู่ชาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอีสานที่พระฝรั่งไม่คุ้นเคย หลังจากนั้นหลวงพ่อปสันโนจึงเริ่มพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ ท่านสามารถรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนานี้ได้ที่ https://youtu.be/4gUbaaIrRfI

งดสอนสมาธิในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์จนถึงเดือนเมษายน

โปรดทราบ ทางวัดอภัยคีรีจะงดการสอนสมาธิและแสดงพระธรรมเทศนาในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์ ในระหว่างการเข้ากรรมฐานฤดูหนาว คือเดือนมกราคม-มีนาคม และจะเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่ ๓ เมษายน

การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มเข้ากรรมฐานฤดูหนาวดังที่ได้ทำมาทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) นี้ จะเริ่มในวันที่ ๒ มกราคม จนถึงวันที่ ๑ เมษายนในช่วงนี้ทางวัดจะหยุดพักการทำงานและโครงการต่างๆไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาและศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่ โดยจะมีการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มตามตารางเวลาของทางวัด รวมทั้งจะมีเวลาสำหรับฝึกด้วยตนเองด้วย

ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ทางวัดจะไม่อนุญาตให้แขกมานอนพักที่วัด (ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อพระผู้รับแขกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดแบบมาเช้าเย็นกลับได้ และสามารถร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาได้ทุกบ่ายวันอาทิตย์และคืนวันพระ หรือท่านจะนำอาหารหรือเครื่องไทยทานมาถวายแด่คณะสงฆ์ในเวลาฉันเพลก็สามารถทำได้

หมายเหตุ: เนื่องจากคณะสงฆ์จะฝึกการปิดวาจาในช่วงเข้ากรรมฐานนี้ ดังนั้นโปรดอย่าสนทนากับพระหรือฆราวาสที่มาช่วยงานในระหว่างนี้โดยไม่จำเป็น

สำหรับท่านที่มีความสนใจที่จะฟังหรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะพยายามนำพระธรรมเทศนาใหม่ๆขึ้นเว็บไซต์เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ทางวัดจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดในวันสิ้นปี และเนื่องจากวันปีใหม่ตรงกับวันพระ พระสงฆ์จึงจะไปบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์และเรดวูดแวลลีย์ตามปกติ

กำหนดการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม (วันสิ้นปี)

๙:๔๕ น. เดินทางมาถึงวัด
๑๐:๑๕ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ *
๑๐:๔๕ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร
๑๑:๐๐ น. พระสงฆ์สวดให้พร

๑๔:๐๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนา
๑๗:๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๙:๓๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิ
๒๑:๐๐ - ๒๓:๓๐ น. นั่งสมาธิและเดินจงกรม
๒๓:๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระปริตร
๐๐:๐๑ น. อุทิศบุญกุศล

กำหนดการ วันที่ ๑ มกราคม (วันพระ, วันปีใหม่)

๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น. พระสงฆ์ไปบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์และเรดวูดแวลลีย์
๑๐:๔๕ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร
๑๙:๓๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, รับศีลแปด, และฟังพระธรรมเทศนา
๒๑:๐๐ น. เป็นต้นไป นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถือเนสัชชิก

* หมายเหตุ:ในพิธีตักบาตรวันสิ้นปี กรุณาใส่เฉพาะข้าวสุกลงในบาตรพระเท่านั้น (จะเป็นข้าวชนิดใดก็ได้ เช่น ข้าวสวย, ข้าวกล้อง) ส่วนอาหารแห้งและสิ่งของอื่นๆนั้น ท่านสามารถนำไปวางรวมบนโต๊ะสังฆทานเพื่อร่วมถวายแก่คณะสงฆ์ กรุณานำอาหารคาวหวานต่างๆที่ปรุงสุกแล้วไปในโรงครัว เพื่อประเคนในเวลา ๑๐:๔๕ น. และกรุณาอย่าใส่เงินสด, เช็ค, หรืออาหารกระป๋องลงในบาตรพระ

Forest Work Day Sunday Dec. 10 - Afternoon progam canceled

As the end of the year draws near and the Abhayagiri community prepares for Winter Retreat, there is still much trail maintenance and fire prevention work to do in the forest. We will therefore focus on working in the forest this weekend and have canceled the usual 2 pm Sunday program on Dec. 10. You are welcome to join us for the Sunday work afternoon, which will begin at 1 pm.

For those interested in Dhamma teachings this weekend, please come to the Upasika Day on Saturday, Dec. 9 or the Lunar Observance Evening which begins at 7:30 pm on Monday, Dec. 11.

แนะนำสามเณรรักขิตโต สามเณรจิตตปาโล และอนาคาริกจอร์แดน

เมื่อวันทื่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีพิธีบวชที่วัดอภัยคีรีให้แก่จอร์แดนเป็นอนาคาริก และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คือ วันทื่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการอุปสมบทสามเณรสองรูป คือ สามเณรรักขิตโต และสามเณรจิตตปาโล (หรือชื่อเดิมคือ อนาคาริกแกรี่และอนาคาริกไรอั้น ตามลำดับ)

ท่านสามารถรับชมวิดิโอพิธีอุปสมบทได้ตามลิงค์ พร้อมกับภาพถ่ายข้างล่างนี้:

Sāmaṇera Ordination of Anagārikas Gary and Ryan

สำหรับประวัติโดยย่อของแต่ละรูปมีดังต่อไปนี้:

ท่าน รักขิโต

ท่านรักขิโต เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1961 ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ และใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในมลรัฐโอเรกอน เมื่อยังเยาว์วัย ท่านได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตสมณะและใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตแบบนั้นบ้าง แต่ไม่สามารถทำได้ในขณะนั้น หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกฆราวาสต่อมาอีกหลายปี ก็ได้อ่านหนังสือ “พระวัจนะของพระพุทธเจ้า” โดยท่านโพธิภิกขุ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสมณะ แกรี่ (ชื่อในขณะนั้น) ได้มีโอกาสมาพบและกราบสักการะหลวงพ่อปสนฺโนและคณะสงฆ์ในสายพระป่าเถรวาทผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ วัดอภัยคีรี และพำนักที่นี่จนได้บวชเป็นอนาคาริกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016, บรรพชาเป็นสามเณรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

ท่าน จิตตปาโล

ท่านจิตตปาโลพบพระพุทธศาสนาขณะที่เดินทางไปเยือนประเทศไทย หลังจากเรียนจบมัธยมปลายในปี ค.ศ. 2011 ไรอั้น (ชื่อในขณะนั้น) เริ่มหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังในช่วงห้าปีต่อมา และดำเนินชีวิตตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เป็นประโยชน์ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งตอบคำถามสำคัญของชีวิตด้วยว่า “ความสุขคืออะไรกันแน่?” ต่อมาได้มาอยู่ช่วยงานในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปี ค.ศ. 2016 และได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากคณะสงฆ์ จึงกลับมาสู่วัดอภัยคีรีอีกครั้งและบวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน ของปีเดียวกันนั้นเอง ไรอั้นตระหนักดีว่า นี่เป็นโอกาสอันสำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อตนเอง และรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักความเมตตาและการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนๆ พร้อมทั้งครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งได้นำให้มายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้

ท่านจิตตปาโลได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรในเดือนพฤศจิกายน 2017 และรับการอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2019

No such resident: jordan

Upāsikā Day: Practice in Daily Life - Working With High-Dose Dukkha

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Saturday, December 9, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. All are welcome, whether or not you have attended these teaching days before.

Our theme for the day will be: Practice in Daily Life: Working With High-Dose Dukkha. Senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in an exploration of strategies to deal with very stressful times in life.

The day’s schedule will be:

10:30 am - Refuges and Precepts
10:45 am - Meal offering (bring a dish to share if you would like)
1:00 pm - Meditation, teachings & discussion
4:30 pm - Tea with monastics (optional)

More information about Upasika Days can be found here.

If you are unable to attend in person, you are invited to join in the live-stream through the following link: https://youtu.be/Cf3RZ_Y_l70

Sāmaṇera Ordinations of Anagārikas Gary and Ryan

On November 21st, all are welcome to attend the ceremony in which Anagārikas Gary and Ryan will ordain as Sāmaṇeras or novices. The ceremony will take place in the Reception Hall and will be livestreamed at:
https://youtu.be/FjIcJNPvxtc

The program will begin with evening puja at 7:00 PM. The ordination ceremony will likely start between 8:15–8:45 PM.

Please see our calendar for additional details.

Thanksgiving Monastic Retreat 2016 Audio Now Available

All 26 talks given by Ajahn Pasanno, Ajahn Karunadhammo, Ajahn Sudanto, and Debbie Stamp at the 2016 Thanksgiving Monastic Retreat in Santa Rosa, California from November 18 to November 27 are available for online browsing, on our talks page, can be downloaded as a 586 MB zip file, and requested as an MP3 CD.