การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าประจำปีค.ศ. 2020 จะมีในระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 พฤศจิกายน และมีการถ่ายทอดสด สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ต้องการร่วมรับชมบางส่วนของการเข้ากรรมฐานนี้ สามารถรับชมได้ที่ ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี - https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery. ตารางการถ่ายทอดสดในระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 พฤศจิกายน 5:00 น. ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ 8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมะ…

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน: ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐานปีใหม่ออนไลน์กับหลวงพ่อปสันโน

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน: ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐานปีใหม่ออนไลน์กับหลวงพ่อปสันโน

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน - สำหรับท่านที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ถ้าหากท่านสนใจร่วมเข้ากรรมฐานในครั้งนี้ โปรดทราบว่า ท่านจะต้องเข้าห้องซูมเพื่อร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เช้าและเย็น, รับฟังพระธรรมเทศนา, และนั่งสมาธิเท่านั้น เนื่องจากเวลามาตรฐานที่ต่างกันของทวีปอเมริกาเหนือกับประเทศเจ้าภาพคือมาเลเซียและสิงคโปร์ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในห้องซูม อย่างไรก็ตาม เจ้าภาพขอให้ท…

ปรับเวลาถวายเพล และปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์

ปรับเวลาถวายเพล และปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์

ประกาศจากวัดอภัยคีรี: เนื่องจากการปรับเวลามาตรฐานของอเมริกาในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้ทางวัดต้องปรับเวลาในการถวายภัตตาหารเพลเป็น 10:45 น. และจะใช้เวลาถวายภัตตาหารเพลใหม่นี้ไปตลอดฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนี้ อนึ่ง ขณะนี้เว็บไซต์ของวัดมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ดังนั้น ทางวัดจึงไม่สามารถนำพระธรรมเทศนาใหม่ๆมาโพสต์ลงในเว็บของวัดได้จนกว่าปัญหาทางเทคนิคนี้จะหมดไป อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถรับฟังพระธรรมเ…

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ค.ศ. 2020

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ค.ศ. 2020

ในระยะเวลารวมแปดวันช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ฆราวาสหลายท่านได้มารวมตัวกันที่วัดอภัยคีรีเพื่อฉลองเทศกาลออกพรรษา และเพื่อสืบทอดประเพณีกฐินที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการถวายผ้ากฐิน, อาหาร, และเครื่องปัจจัยไทยธรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อวัด หลังจากนั้นในวันที่แปดซึ่งเป็นวันทอดกฐิน คณะสงฆ์ได้ตัด, เย็บ, และย้อมผ้ากฐินบางส่วนเพื่อทำสบงให้สำเร็จ และถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งในวันเดียวกันน…

Kathina Weekend: Oct 10-11

Kathina Weekend: Oct 10-11

Dear Dhamma Friends and Companions, This is the final reminder of the online Kathina Weekend. October 10 You are welcome to join Luang Por Pasanno for an online daylong retreat hosted by Insight Santa Cruz. Begins at 9am. To join, click “Join Online Meeting” at the top-left of the following page: https://www.insightsantacruz.org/events/a-day-with-ajahn-pasanno-october-10/?occurrence=2020-10-102 Oc…

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ

วิทยาลัยธรรมะ (Dharma college) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ในชุด “พระธรรมเทศนาเพื่อปัญญา” โดยจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ จาก โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ ตามรายละเอียดดังนี้ พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก: การใช้ชีวิตประจำวันด้วยปัญญา และการแยกความแตกต่างระหว่างจิตกับปัญญา โดยพระอาจารย์อมโร (เสาร์ที่ 17 ตุลาคม, 10-12 น.) พระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สอง: การปล่อยวางประสบการณ์ของม…

ข่าวจากวัดอภัยคีรี เกี่ยวกับไฟป่า

ข่าวจากวัดอภัยคีรี เกี่ยวกับไฟป่า

ขณะนี้ได้มีไฟป่าหลายกองกำลังไหม้อยู่ในบริเวณภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีผลกระทบต่อคนหลายหมื่นคน ไฟป่ากองที่ใกล้วัดอภัยคีรีที่สุดมีชื่อว่า August Complex และไฟป่ากองนี้ได้เริ่มไหม้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม และเผาบริเวณต่างๆไปแล้วถึง 875,000 เอเคอร์ และถึงแม้ว่าวัดอภัยคีรีดีจะถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟกองนี้ แต่ทางวัดก็ยังไม่ต้องอพยพหนีไฟ ขณะนี้ไฟป่ากองนี้อยู่ห่างจากวัดไปประมาณ 20 ไมล์ และได้ถูก…

Sāmaṇera Ordination

Sāmaṇera Ordination

During the evening of Saturday, August 29th, Anagārika Aaron will ordain as a sāmaṇera, a novice monk. The ceremony will take place in the Reception Hall and will be live streamed. The program will begin with evening puja at 7pm. The ordination ceremony will begin between 8pm and 8:30pm. Unfortunately, due to the pandemic, it is not possible for the general public to join us in the Reception Hall…

Online Upāsikā Day

Online Upāsikā Day

Abhayagiri will host an Online Upāsikā Day on August 23rd, 1-5pm. Since the last two Upāsikā Days were cancelled, the day will begin with an option to renew one’s committment to the five precepts online. The broad-brush topic for this Online Upāsikā Day is Living in a Changing Society: Dealing with Fear, Stress, and Worry… Cultivating Kindness, Patient Endurance, and Harmony. For a more interactiv…

New Online Abhayagiri Group & Virtual 1st Tuesdays

New Online Abhayagiri Group & Virtual 1st Tuesdays

Up until this year, on the first Tuesday of the month (April through December), one of the senior monks from Abhayagiri would visit Berkeley Buddhist Monastery to lead a tea time Q&A session followed by an evening program of chanting, meditation, and a Dhamma talk. Due to the pandemic, there will be virtual 1st Tuesday meetings for the remainder of 2020. It is important to frequently check the mon…