คำถาม

ท่านได้มาถึง หอจดหมายเหตุ แหล่งรวมเอกสารคำถาม และข้อมูลเรื่องราวของหลวงพ่อปสันโน https://www.abhayagiri.org/questions/index.html

หอจดหมายเหตุนี้เป็นแหล่งรวมคำสอนและพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปสันโน ที่ได้จัดทำเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา หอจดหมายเหตุนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความกตัญญูของพระเถระท่านหนึ่งที่มีต่อหลวงพ่อปสันโน และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง ของขวัญชิ้นนี้จัดทำขึ้นสำหรับวาระโอกาสครบ 50 พรรษา ของหลวงพ่อปสันโน

แก้ไขข้อมูลล่าสุด: พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

หากท่านมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งมาที่ QuestionAndStories@abhayagiri.org หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคกับเว็บไซต์ โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการ และเว็บเบราว์เซอร์ในอีเมลที่ท่านแจ้งมานี้ด้วย