ขอเชิญร่วมกิจกรรมในภาคฤดูร้อน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในภาคฤดูร้อน
เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเมืองสารนาถ ใกล้เมืองพาราณสี โดยในวันนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มการทำวัตรเย็นในเวลา 19:00 น. จากนั้นจะมีการนั่งสมาธิร่วมกัน และฆราวาสจะรับไตรสรณคมน์ สมาทานศีล 8 และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ หลังจากนั้นจะมีการเวียนเทียนเป็นการปิดท้าย โดยในคืนดังกล่าว ท่านสามารถมาวัดได้ตั้งแต่เวลา 17:30 น. เพื่อร่วมดื่มน้ำปานะ และสนทนาธรรมกับพระเถระก่อนการทำวัตรเย็น

ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม - วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปี ของหลวงพ่อปสันโน

หลวงพ่อปสันโน (ประธานสงฆ์) จะมีอายุครบ 75 ปี ในวันนี้ ทางวัดจึงมีความยินดีขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานมุทิตาจิต และถวายภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์ กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 10:45 น.

เสาร์ที่ 10 สิงหาคม - วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ

ขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมวันศึกษาและปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม พระอาจารย์ญาณิโก และพระอาจารย์จุนทะ จะเป็นผู้สอนในวันดังกล่าว และทางวัดจะประกาศรายละเอียดของงานบนเว็บไซต์ของวัดอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้

พฤหัสที่ 25 สิงหาคม - หลวงพ่อปสันโนสอนกรรมฐาน 1 วัน ที่ สปิริต ร็อค

หัวข้อคือ “มุมมองการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาของหลวงปู่ชา: ศีล, เนกขัมมะ, สติสัมปชัญญะ, และนิพพาน” กรุณาเช็คเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

;