Meal Time Has Changed to 10:45am

Please note that due to the change from Daylight Savings Time to Standard Time on November 3rd, the Abhayagiri mealtime is now 10:45 am.

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์วีรธัมโม ในช่วงทำวัตรเย็นวันเสาร์และงานกฐินวันอาทิตย์

ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า พระอาจารย์วีรธัมโม เจ้าวาดวัดป่าติสรณะในประเทศแคนาดา จะแสดงพระธรรมเทศนาใน วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 นี้ ในช่วงเวลาทำวัตรเย็นของ คืนวันเสาร์ ซึ่งจะ เริ่มตอนหนึ่งทุ่ม

You can listen to his reflection here:

นอกจากนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ทั้งพระอาจารย์ปสันโนและพระอาจารย์วีรธัมโม จะร่วมแสดงพระธรรมเทศนาในงานทอดกฐินหลังจากพิธีการถวายผ้ากฐินสิ้นสุดลง พิธีทอดกฐินจะ เริ่ม ณเวลา 10:30 น. และทางวัดขอความกรุณาให้ท่านมาถึงงานแต่เนิ่นๆด้วย

ทางวัดขอประกาศย้ำว่า ถึงแม้ขณะนี้ทางวัดจะอยู่ในระหว่างถูกการกระแสไฟฟ้าแต่เราก็จะยังคงมีพิธีทอดกฐินตามที่ได้วางแผนไว้

You can watch the ceremony here:

ด้วยความปรารถนาดีจากคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

งานกฐินวัดอภัยคีรียังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เช่นเดิม

วัดอภัยคีรีและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้าและอาจจะมีการลุกลามของไฟป่า แต่อย่างไรก็ตามทางวัดยังจะสามารถจัดงานกฐินในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน โดยเริ่มต้นในเวลา 10:30 น. ตามที่วางแผนไว้ ถึงแม้ทางวัดจะได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้า แต่ทางวัดก็ยังจะสามารถจัดพิธีถวายกองกฐินตามที่วางแผนไว้ได้

ในกรณีที่มีการปิดถนน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงอื่นๆเท่านั้น ทางวัดจึงจะยกเลิกงานกฐิน และหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ทางวัดจะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

หากท่านจะเดินทางมาร่วมงานกฐิน กรุณาวางแผนร่วมโดยสารรถยนต์มากับผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ กรุณาเดินทางมาถึงแต่เนิ่นๆ และตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพจราจรล่วงหน้าด้วย

และโปรดอย่าลืมว่าจะมีการปรับเวลาในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนเวลาตี 2 กรุณาปรับนาฬิกาย้อนหลังไปหนึ่งชั่วโมงด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจากคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

Please Carpool for Kathina - Carpool Website Now Available

Abhayagiri Kathina is on Sunday, Nov. 3rd. Since parking at the monastery is limited, please cooperate with others and carpool to minimize the number of vehicles at the monastery.

In order to facilitate carpooling, the below website is available for drivers and passengers to coordinate with each other.

Carpool Website for Abhayagiri Kathina 2019

With good wishes,

The Abhayagiri Sangha

Ajahn Jayanto & Ajahn Anando to Offer Dhamma Reflections on Oct. 5th & Oct. 6th

Ajahn Jayanto and Ajahn Anando, the co-abbots of Temple Forest Monastery in New Hamsphire will be visiting Abhayagiri from Oct. 3rd through Oct. 7th. During that time, Ajahn Jayanto and Ajahn Anando have agreed to offer the Dhamma reflections for Saturday night on Oct. 5th and for the Lunar Observance on the evening of Sun., Oct. 6th, respectively.

For more information about Ajahn Jayanto and Ajahn Anando, please see Temple Forest Monastery’s Community Page.

Interview with Ajahn Pasanno in Tricycle Magazine

Tricycle Buddhist Review published an interview with Luang Por Pasanno about the significance of the royal title given to Luang Por Sumedho, Luang Por Pasanno, Ajahn Amaro and Ajahn Jayasaro. The interview also includes reflections on the Thai Forest Tradition.

Interview with Luang Por Pasanno in Tricycle

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินวัดป่าอภัยคีรี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.30 น.

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ซึ่งเป็นประเพณีที่บัญญัติโดยพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนิกชนชาวเถรวาทได้ปฏิบัติตามสืบทอดกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน จุดสำคัญของพิธีนี้คือการที่คณะสงฆ์จะร่วมมือกันตัดเย็บและย้อมสีผ้าขาวที่ได้รับถวาย เพื่อทำเป็นสบงหรือจีวรก่อนรุ่งสาง และนำไปถวายให้แก่พระสงฆ์อาวุโสรูปใดรูปหนึ่งที่คณะสงฆ์ลงมติเลือกตามความเหมาะสม

จดหมายต่อไปนี้เป็นจดหมายจากประธานคณะกรรมการ, คุณ Paul Catasus, ซึ่งได้กล่าวสรุปเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอภัยคีรีในช่วงที่ผ่านมา และรวมถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆของกิจกรรมในงานกฐินสามัคคีที่กำลังจะเกิดขึ้น


เรียน พุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์วัดป่าอภัยคีรีทุกท่าน

ในปีที่ผ่านมาจัดได้ว่าเป็นปีที่พิเศษอีกปีหนึ่งของชุมชนเรา เนื่องจากคณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้เติบโตและมีความมั่นคงมากพอสมควรแล้ว หลวงพ่อปสนฺโน จึงได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อหลีกเร้นภาวนาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งปี และมอบหมายให้อาจารย์กรุณาธมฺโมและอาจารย์ญาณิโก ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสร่วมกัน ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาหลวงพ่อปสนฺโนได้เดินทางกลับมายังวัดอภัยคีรี แต่ภายในเวลาไม่นานท่านก็ได้รับนิมนต์ไปยังประเทศไทยตามพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พร้อมกับหลวงพ่อสุเมโธ, อาจารย์อมโร (อดีตเจ้าอาวาสร่วม วัดป่าอภัยคีรี), และอาจารย์ชยสาโร ซึ่งพระมหากรุณาโปรดเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและยังเสมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงการเติบโตของชาวคณะสงฆ์ตะวันตก และในขณะนี้หลวงพ่อปสนฺโนได้กลับมาพำนักที่วัดป่าอภัยคีรีและดำรงตำแหน่งพระเถระที่ปรึกษาให้กับทางวัดอีกด้วย

ในปลายปี ค.ศ. 2018 ได้มีผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่งติดต่อมาทางวัด เพื่อช่วยทางวัดจัดหาที่พักให้สำหรับพระเถระอาวุโส ซึ่งบังเอิญเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางคณะกรรมการบริหารงานของวัดก็กำลังศึกษาหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่พักของพระเถระอาวุโสอยู่ด้วยเช่นกัน และในที่สุด การจัดซื้อสันติวิหารก็เสร็จสิ้นในต้นปี ค.ศ. 2019 ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขของผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะออกนามท่านนี้ ทำให้ขณะนี้วัดป่าอภัยคีรีอยู่ในสถานะที่จะดูแลพระเถระผู้อาวุโสได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี ก็ได้มีการเติบโตและขยายขึ้นอีก โดยในปีที่ผ่านมามีการบรรพชาสามเณรใหม่เพิ่มขึ้นถึง 3 รูปได้แก่ สามเณรโชติมนฺโต, สามเณรธมฺมวโร, และสามเณรจันทสีโล และมีการอุปสมบทพระภิกษุ 2 รูป ได้แก่ ท่านรักขิโต และ ท่านจิตตปาโล ด้วยจำนวนพระเณรรูปใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพระสงฆ์รูปอื่นๆที่เดินทางกลับมาพักอาศัยที่วัด ทางวัดจึงมีการวางแผนที่จะสร้างกุฏิเพิ่มอีกเป็นจำนวน 4-5 หลัง โดยจะเริ่มต้นการก่อสร้างในปีหน้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี กับหลวงพ่อปสนฺโน, อาจารย์เสก, อาจารย์กรุณาธมฺโม, อาจารย์ญาณิโกและคณะสงฆ์วัดป่าอภัยคีรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวลา 10.30 น. ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพบปะเพื่อนเก่าและใหม่ ในบรรยากาศแห่งความสงบ ความปิติยินดี และมาร่วมกันฉลองวันสิ้นสุดของช่วงเข้าพรรษาในปีนี้

ด้วยความปรารถนาดี จากคณะกรรมการสังฆปาละ

Paul Catasus, ประธานคณะกรรมการ


เนื่องด้วยประเพณีทอดกฐินเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ร่วมบริจาคสิ่งของอื่นๆกับทางวัด นอกเหนือจากผ้าขาวสำหรับตัดเย็บและย้อมในวันกฐิน ทางวัดจึงได้จัดทำรายการสิ่งของอื่นๆที่ทางวัดมีความจำเป็นต้องใช้ Kathina Dana List ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากรายการดังกล่าว

ขออนุโมทนาในความตั้งใจอันเป็นกุศลของท่าน

อาจารย์ญาณิโก ตัวแทนคณะสงฆ์

Spaces for the 2019 Monastic Annual Retreat Have Been Filled, Waitlist is Still Available

Update: As of August 28th, the retreat spaces have been filled. However, you may still add yourself to the waiting list.

If you wish to add yourself to the waiting list, please email the retreat manager, Kathy Cheney at kacheneynew@gmail.com.

2019 MONASTIC ANNUAL RETREAT

Led by Luang Por Pasanno and the Abhayagiri Community

December 6-15, 2019 at Applegate Retreat Center, Applegate, CA

Abhayagiri Monastery in Redwood Valley, California and the Sanghapala Foundation invite you to join Luang Por Pasanno, and others from the Abhayagiri Community for a 10-day retreat in December.

We will create a monastery environment during our time together, and we offer you this opportunity to explore the Dhamma in a setting that differs somewhat from a typical meditation retreat. We will all live the monastery life, following the Eight Precepts, taking only what is offered, and attempting to reflect on our every activity as part of our practice. This will include noble silence, morning and evening chanting, sitting and walking meditation, a work period, and daily Dhamma talks and teachings.

The retreat will be held from Friday afternoon, December 6th, through Sunday morning, December 15, 2019, at the Applegate Jesuit Retreat Center, near the Sierra foothills. It’s a beautiful, very private 350-acre center, nestled in California’s historic gold country. The closest airport is Sacramento, about 50 miles SW of the center.

Because of the length of this retreat and the adherence to the Eight Precepts, you must previously have sat at least one five-day meditation retreat. Retreatants are requested to attend the entire retreat, from registration time to the closing ceremony on Sunday morning at approx. 11am. The facility is accessible for people in wheelchairs. We are unable to accommodate special dietary or environmental needs. We will eat a hearty breakfast and, in keeping with this monastic tradition, the daily meal (vegetarian) is eaten before noon; there is no evening meal or use of kitchen. Incense and candles are used at the morning and evening chanting periods. Note that this is a double-occupancy rooming setup (there are only a few single rooms available for elders and those with serious medical conditions). This is a beautiful center with comfortable accommodations. Camping or trailers are not possible for our retreat.

The retreat will be offered solely on dana (freewill donations); there is no set fee.

Please note: no deposit refunds after October 31, 2019. Thank you for your understanding.

The retreat manager this year is Kathy Cheney. Please take a moment to add her email address to your address book: kacheneynew@gmail.com.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปสนฺโน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม หลวงพ่อปสนฺโนได้รับอีเมลแสดงความยินดีหลายฉบับ ซึ่งหลวงพ่อท่านเองก็ยังมิทราบแน่ว่าท่านได้รับการแสดงความยินดีกับเรื่องอะไร
 
หลังจากนั้นหลวงพ่อได้รับทราบว่า ตัวท่าน พร้อมด้วยหลวงพ่อสุเมโธ พระอาจารย์อมโร และพระอาจารย์ชยสาโร ได้รับนิมนต์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้พระอาจารย์ทั้งสี่ท่านเข้ารับเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ในตำแหน่งเจ้าคุณ ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ให้แก่ทั้งสี่ท่านด้วยพระองค์เอง หลวงพ่อจึงได้เดินทางไปประเทศไทยทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้น
 
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม หลวงพ่อปสนฺโน พระอาจารย์อมโร และ พระอาจารย์ชยสาโร (หลวงพ่อสุเมโธ ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์นี้ได้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ) ได้รับเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ใหม่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานครฯ
 
รายละเอียดของสมณศักดิ์ใหม่เป็นดังต่อไปนี้:
 
หลวงพ่อสุเมโธ ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิเทศ

หลวงพ่อปสนฺโน ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวิเทศ

พระอาจารย์อมโร ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิวรคุณ

พระอาจารย์ชยสาโร ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระราชพัชรมานิต
 

 วิดีโองานพระราชพิธี

 
หลวงพ่อและพระอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้แสดงพระธรรมเทศนาในงานฉลองการรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ณ โรงเรียนทอสี ในระหว่างที่ท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ

วิดีโอพระธรรมเทศนา

นอกจากนั้น พระอาจารย์ทุกๆท่านยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานครฯ
 
ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมดนี้ได้จากลิงค์ใต้ภาพด้านล่าง

ภาพจากพระราชพิธี

Luang Por Pasanno Chao Khun Ceremony

รวมภาพจากพระราชพิธีเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อปสนฺโน

Luang Por Pasanno Birthday Celebration and Recognition of Chao Khun Title, Sat. Aug. 10th

The celebration for Luang Por Pasanno’s 70th birthday has been rescheduled for Sat. Aug. 10th and will be combined with a recognition ceremony in honor of his new Chao Khun title, which was given to him by the King of Thailand on July 28th.

To watch or listen to a recording of the event, please visit https://www.abhayagiri.org/talks/7211-ajahn-pasannos-birthday-celebration-and-recognition-of-chao-khun-title.

Luang Por’s original birthday celebration was to have been on July 27th, but was cancelled due to this invitation from the King. His new title is Tan Chao Khun Phra Raja Bodhividesa (Pali) or Tan Chao Khun Phra Raj Bodhi Videj (Thai), which is considered to be a very high honor, recognizing his many years of commitment and service to the Sangha and his very significant role in helping to establish the Buddhist monastic tradition in the West.

This celebration will not only be an opportunity to recognize this honor and celebrate his 70th birthday, but also to welcome him back after his year away. With his return from this sabbatical, he is taking on his new role as Guiding Elder at Abhayagiri, leaving the abbot duties to co-abbots Ajahn Karunadhammo and Ajahn Nyaniko. Please arrive for the meal offering by 10:30 am. There will be an opportunity to gather with Luang Por at some point after the meal, and there is also planned to be a Dhamma reflection from him at 1 pm.