ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ค.ศ. 2023

ขอเชิญร่วมเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ค.ศ. 2023

วัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเข้ากรรมฐานในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าประจำปี ณ ศูนย์แอปเปิลเกท ในเมืองแอปเปิลเกท มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้

เมื่อใกล้ถึงวันเวลาดังกล่าว ทางวัดจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ากรรมฐานให้ท่านทราบอีกครั้ง

อนึ่ง ตารางการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้ากรรมฐาน จะประกอบด้วยการทำวัตรสวดมนต์, ฟังพระธรรมเทศนา, ถามตอบปัญหาธรรมะ, รวมทั้งนั่งสมาธิและเดินจงกรม

ทางวัดจะเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้ากรรมฐานในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และถ้ามีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทางวัดอาจจำเป็นต้องมีการจับสลากเพื่อคัดเลือก หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมกรรมฐาน โปรดเช็คเว็บไซต์ของทางวัดอีกครั้งราวกลางเดือนกรกฎาคม หรือลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากทางวัดได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อรับข่าวสารจากทางวัด

;