ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกรรมฐานประจำปี 2022

เจริญพร ญาติธรรมทุกท่าน

ช่วงเวลาสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเข้ากรรมฐานประจำปี 2022 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านก็จะยังสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาได้ทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีได้

;