ขอเชิญทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน นี้

ขอเชิญทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน นี้

ในขณะนี้คณะสงฆ์ได้ทำงานทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อรื้อถอนกุฎิเก่าแก่ 4 หลัง ในป่าของวัดอภัยคีรี และเตรียมสร้างกุฎิใหม่แทนที่กุฏิเหล่านั้น ทางวัดมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านมาทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ โดยท่านจะร่วมทำงานทั้งวันหรือเพียงบางส่วนของวันก็ได้ โดยงานหลักๆคือการนำเศษชิ้นส่วนของซากปรักหักพังจากการรื้อถอนกุฎิไปทิ้ง ในสถานที่ที่จัดไว้ อนึ่ง ทางวัดขอแนะนำให้ท่านสวมรองเท้าที่รัดกุมเพื่อปกป้องเท้าของท่านระหว่างทำงาน

ตารางวันทำงาน

7:00 - 7:30 น. - รับประทานอาหารเช้า
7:30 น. - ประชุมงาน
8:00 - 10:30 น. - ทำงานช่วงเช้า
11:00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 น. (หรือเมื่อพร้อม) - ทำงานช่วงบ่าย
16:30 น. - เก็บกวาดและทำความสะอาด

หลังจากทำความสะอาดแล้วจะเป็นเวลาดื่มน้ำปานะ โดยท่านจะมีโอกาสถามคำถามธรรมะและสนทนาธรรมกับพระเถระ ในหอฉันของวัดด้วย

ทางวัดขอเชิญท่านมาร่วมงานในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก ทั้งนี้รวมถึงช่วงเวลารับประทานอาหารเช้า, อาหารกลางวัน, และดื่มน้ำปานะ โดยท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

;