ขอเชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวข้ออานาปานสติ วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

ขอเชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวข้ออานาปานสติ วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมศึกษาและปฎิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้ ณ ศาลาใหญ่ของวัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึง 17:00 น. โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถร่วมรับประทานอาหารในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้าคือ 9:00 น. - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 น. - 17:00 น. และครูบาอาจารย์ที่จะสอนธรรมะในวันดังกล่าวคือหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์กรุณาธัมโม พระอาจารย์จุนทะ และพระอาจารย์กัจจานะ

ในช่วง 17:30 น. - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) หลังจากนั้นในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมตามปกติของวันพระ

;