ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน

ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายนนี้ ทางวัดขอเชิญท่านร่วมงานสงกรานต์ที่วัดอภัยคีรี โดยในงานนี้จะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และท่านสามารถถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และสรงน้ำพระเถระด้วย

10:30 น. - กรุณาเดินทางมาถึงวัดในเวลานี้
11:00 น. - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
13:00 น. - พิธีสงกรานต์

;