ข่าวสารในช่วงฤดูหนาว จากวัดป่าอภัยคีรี

ข่าวสารในช่วงฤดูหนาว จากวัดป่าอภัยคีรี

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้มีเวลาสำหรับปฎิบัติธรรมและศึกษาธรรมะมากขึ้นในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว และทุกคนที่วัดก็มีความสุขสบายดีท่ามกลางสายฝนและหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักผิดปกติ และไฟฟ้าดับหลายครั้ง

เสียงอ่านหนังสือในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว - ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน: บรรพที่สี่ของสติปัฏฐาน

หัวข้อธรรมะสำหรับการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปีนี้คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นบรรพที่สี่ของสติปัฏฐาน ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้ https://www.abhayagiri.org/talks/collections/1-winter-retreats/latest

พระธรรมเทศนาเทศนาภาษาไทย โดยหลวงพ่อปสันโน

หลวงพ่อปสันโนและอาจารย์ญาณิโกได้เดินทางไปเมืองไทยในเดือนธันวาคม และได้เข้าร่วมพิธีปิดทองตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดป่านานาชาติ ในขณะที่อยู่ในประเทศไทย หลวงพ่อได้แสดงพระธรรมมาเทศนา 30 กัณฑ์ โดยพระธรรมเทศนาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาเหล่านี้บนเว็บไซต์ของวัดตามลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/talks/collections/4/153-luang-por-pasannos-2022-2023-thailand-visit

ขณะนี้พระอาจารย์ญาณิโกกำลังปฎิบัติธรรมอยู่ที่พุทธคยา โดยมีแผนจะพำนักที่เมืองไทยในฤดูใบไม้ผลิ และจะเดินทางกลับวัดอภัยคีรีในต้นเดือนกรกฎาคม ส่วนหลวงพ่อปสันโนได้เดินทางกลับวัดอภัยคีรีแล้วในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายจากเมืองไทยได้ใต้บทความนี้

งานสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) วันที่ 15 เมษายน

ขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานฉลองสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ณ วัดอภัยคีรี ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายนนี้ (ทางวัดจะประกาศรายละเอียดของงานให้ทราบ เมื่อใกล้ถึงวันงาน)

การเดินทางมาพักที่วัดในเดือนเมษายน

เมื่อการเข้ากรรมฐานในฤดูหนาวได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป ทางวัดอภัยคีรีจะเริ่มอนุญาตให้ฆราวาสมาพักค้างคืนที่วัดได้ตามปกติ โดยแขกของวัดจะสามารถสนทนาธรรมกับพระเถระในช่วงดื่มน้ำปานะในเวลา 17.30 น. ในศาลา และร่วมฟังพระธรรมคำสอนได้ในวาระต่างๆกัน

กรุณาตรวจสอบปฏิทินของวัดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานต่างๆของทางวัด รวมทั้งการสนทนาธรรมทุกวันอังคารแรกของเดือน ในช่วงดื่มน้ำปานะอีกด้วย https://www.abhayagiri.org/calendar/

ภาพถ่ายจากเมืองไทย

งานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง

หลวงพ่อยืนหน้าพระอุโบสถใหม่

หลวงพ่อปสันโน, อาจารย์ญาณิโก, อาจารย์ไก่, ท่านขันติโก, ท่านติสสโร, และท่านธัมมวโร ได้เดินทางในเมืองไทยด้วยกันเป็นระยะสั้นๆ

หลวงพ่อปสันโน, อาจารย์ญาณิโก, และอาจารย์ไก่ สวดมนต์ให้พรแก่ญาติโยม

หลวงพ่อรับบิณฑบาตที่วัดป่านานาชาติ

คณะสงฆ์และฆราวาสหน้าเจดีย์ปิล็อก ซึ่งเพิ่งได้รับการบูรณาการใหม่ โดยในภาพนี้มีหลวงพ่อปสันโน, อาจารย์จันดี, อาจารย์สิริปัญโญ, อาจารย์เสก, อาจารย์ญาณิโก, อาจารย์ไก่, ท่านขันติโก, ท่านติสสโร, และท่านธัมมวโร

;