การเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว เริ่ม 2 มกราคมนี้

การเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว เริ่ม 2 มกราคมนี้

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้เริ่มการเข้ากรรมฐานประจำปีเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูหนาวแล้ว  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2023 นี้  และจะกลับมาใช้ตารางปกติในวันที่ 1 เมษายน โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง  ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว

บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้  หากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดหลังวันที่ 1 เมษายน  อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถมาที่วัดแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อถวายภัตตาหารหรือเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ได้ในช่วงเวลาก่อนเพล  นอกจากนั้นท่านยังสามารถเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาได้ในคืนวันเสาร์และคืนวันพระอีกด้วย

โปรดทราบว่า ในช่วงการเข้ากรรมฐานนี้  คณะสงฆ์จะปฎิบัติธรรมโดยปิดวาจา  ดังนั้นกรุณางดการพูดคุยกับคณะสงฆ์และฆราวาสคนอื่นๆที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่วัด

อนึ่ง ทางวัดได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าร่วมทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาในทุกคืนวันเสาร์และคืนวันพระ  โดยเริ่มต้นในเวลา 19:00 น. กรุณาดูปฏิทินบนเว็บไซต์ของวัด เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือไปที่ ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด

สำหรับท่านผู้สนใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ หรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด  ทางวัดจะโพสต์พระธรรมเทศนาใหม่ๆเป็นระยะๆ ตลอดการเข้ากรรมฐานนี้

;