ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมในวาระต่างๆ

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมในวาระต่างๆ

ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์จากวัดอภัยคีรี ในวาระต่างๆดังนี้:

  • วันศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวข้ออานาปานสติ ณ วัดอภัยคีรี ในวันที่ 9 กันยายน
  • ธรรมบรรยาย “ความสุขบนเส้นทางแห่งพุทธ” โดยหลวงพ่อปสันโน ณ สปิริต ร็อค ในวันที่ 20 สิงหาคม
  • ธรรมบรรยาย “ข้อคิดพิจารณาในการชำระจิตใจ” โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ณ สปิริต ร็อค ในวันที่ 1 ตุลาคม

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปฎิบัติธรรมต่างๆเหล่านี้ ทางด้านล่างของบทความนี้ อนึ่ง ท่านสามารถตรวจสอบปฏิทินออนไลน์ของทางวัดอภัยคีรีเพื่อดูข้อมูลของงานปฎิบัติธรรมอื่นๆได้ที่ลิ้งค์นี้
https://www.abhayagiri.org/calendar/

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวข้ออานาปานสติ ณ วัดอภัยคีรี ในวันที่ 9 กันยายน

วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมศึกษาและปฎิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ ณ ศาลาใหญ่ของวัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึง 17:00 น. โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนของวันหรือทั้งวันก็ได้ และท่านสามารถร่วมรับประทานอาหารในเวลา 11:00 น. ได้อีกด้วย

ตารางกิจกรรมช่วงเช้าคือ 9:00 น. - 11:00 น. และช่วงบ่ายคือ 13:00 น. - 17:00 น. และทางวัดจะแจ้งรายชื่อของพระอาจารย์ผู้ที่จะสอนเมื่อใกล้ถึงวันเวลาดังกล่าว อนึ่ง ทางวัดจะถ่ายทอดสดวันศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ผ่านทางช่องยูทูปของวัดด้วย แต่โปรดทราบว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดจากทางบ้าน จะไม่สามารถถามคำถามพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ในช่วง 17:30 น. - 18:30 น. ท่านสามารถร่วมดื่มน้ำปานะและสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ได้ในโรงฉัน (ศาลาเล็ก) หลังจากนั้นในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา

“ความสุขบนเส้นทางแห่งพุทธ” โดยหลวงพ่อปสันโน ณ สปิริต ร็อค ในวันที่ 20 สิงหาคม

ในคำสอนเรื่องอริยสัจสี่ พระพุทธองค์ได้ทรงบรรยายถึงทุกข์, สาเหตุแห่ง (สมุทัย), ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ (นิโรธ), และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ (มรรค) และถึงแม้ว่าในบางครั้ง บางคนอาจจะรู้สึกราวกับว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนแต่เรื่องทุกข์ แทนที่จะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ของการดับทุกข์ แต่ที่จริงผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังสามารถรับประสบการณ์แห่งความสุขได้ในทุกระดับขั้นของการปฏิบัติธรรม ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ท่านจะได้ฝึกใคร่ครวญพิจารณาถึงความสุขบนเส้นทางแห่งพุทธ ซึ่งได้รับการบรรยายว่า “งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด”

หมายเหตุ: งานปฎิบัติธรรมนี้จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมงาน แต่ท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค เพื่อเข้าร่วมงาน โดยจะไม่มีการเก็บเงินค่าลงทะเบียน และท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยงานได้ตามอัธยาศัย

กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน
https://calendar.spiritrock.org/events/happiness-on-the-buddhist-path/

“ข้อคิดพิจารณาในการชำระจิตใจ” โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ณ สปิริต ร็อค ในวันที่ 1 ตุลาคม

เมื่อท่านนั่งสมาธิ ท่านเคยรู้สึกเครียดกับการพยายามชำระและปล่อยวางจิตใจเพื่อให้ “มีสมาธิ” หรือไม่? ท่านเคยรู้สึกเหนื่อยหน่ายและหงุดหงิดกับการพยายามบังคับจิตใจให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวบ้างหรือไม่? ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ท่านจะได้ฝึกการเตรียมจิตใจให้พร้อม ด้วยข้อคิดพิจารณาที่จะช่วยให้เกิดสมาธิได้อย่างเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย แทนที่จะพยายามบีบบังคับจิตใจให้จดจ่อกับจุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่นแฟ้น โดยในวันดังกล่าว พระอาจารย์จะสอนการนั่งสมาธิ, แสดงพระธรรมมาเทศนา, ให้ข้อคิดธรรมะ, และตอบปัญหาธรรมะจากผู้เข้าร่วมงาน โดยจะมีการถวายเพลแด่พระสงฆ์ในช่วงกลางวัน กรุณานำอาหารมาเผื่อสำหรับถวายพระและแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ

หมายเหตุ: งานปฎิบัติธรรมนี้จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมงาน แต่ท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค เพื่อเข้าร่วมงาน โดยจะไม่มีการเก็บเงินค่าลงทะเบียน และท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยงานได้ตามอัธยาศัย โดยเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเมื่อใกล้ถึงวันเวลาดังกล่าว กรุณาเช็คที่ลิ้งค์นี้ www.spiritrock.org

;