พระสงฆ์เดินทางไป “สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย” ในเมืองฟอร์ท แบร็ก

พระสงฆ์เดินทางไป “สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย” ในเมืองฟอร์ท แบร็ก

พระเถระบางรูปจากวัดอภัยคีรี ได้เดินทางไปสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย ในเมืองฟอร์ทแบร็ก ในช่วงปลายเดือนเมษายน และเริ่มพบปะญาติธรรมและสอนธรรมะในคืนวันจันทร์ (ในบางอาทิตย์) โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ และบางครั้งพระเถระกลุ่มนี้จะสามารถพบปะญาติธรรมในช่วงอาหารเพล ในวันอาทิตย์และวันจันทร์ (ในบางครั้ง) อีกด้วย

ผู้ก่อตั้งสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยนี้ คือคุณซินดี้ “เมตติกา” ฮอฟแมน ซึ่งเธอได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว คุณเมตติกาเป็นโยมอุปัฏฐากและกัลยาณมิตรของวัดอภัยคีรี และยังเป็นครูผู้สอนธรรมะแก่ฆราวาสท่านอื่นๆ ณ สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยของเธอ จนกระทั่งวาระสุดท้าย ในช่วงอาทิตย์ท้ายๆของชีวิต คุณเมตติกาพักอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในเมืองยูไคย่าห์ ใกล้กับวัดอภัยคีรี ซึ่งทำให้คณะสงฆ์สามารถไปเยี่ยมเธอได้หลายครั้ง ชีวิตของคุณเมตติกาและความสงบสุขของจิตใจของเธอในช่วงสุดท้าย ได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่หมู่คณะในวัดอภัยคีรี และคุณเมตติกาได้ถวายสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยให้แก่วัดอภัยคีรี ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวัดสาขาขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งในเมืองฟอร์ท แบร็ก

ตารางกิจกรรมในคืนวันจันทร์ ณ ศาลาของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

พระะเถระจากวัดอภัยคีรีจะพบปะญาติธรรม ในวันต่างๆ ดังนี้: วันที่ 1, 15 , และ 29 พฤษภาคม; วันที่ 12 และ 26 มิถุนายน; วันที่ 10 กรกฎาคม และทุกวันจันทร์หลังจาก 10 กรกฎาคมเป็นต้นไป

17:30 น. — ดื่มน้ำปานะในบ้านพักรับรอง (ท่านสามารถร่วมสนทนาธรรมกับพระเถระและผู้ปฎิบัติธรรมท่านอื่นๆได้ในช่วงนี้)

19:00 น. — นั่งสมาธิ 30 นาที, รับฟังข้อคิดธรรมะ, และถามคำถามหรือสนทนากับพระเถระ

ทางวัดขอเชิญทุกๆท่านร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตามความสะดวก

การถวายภัตตาหารเพลที่สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย

พระสงฆ์จะฉันภัตตาหารเพลในเวลา 11:00 น. ณ บ้านพักรับรอง หากท่านต้องการเข้าร่วมรับประทานอาหารด้วย กรุณามาถึงก่อนเวลา 11:00 น. และกรุณานำอาหารมาถวายพระสงฆ์และแบ่งปันแก่ญาติธรรมท่านอื่นๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ — 30 เมษายน, 28 พฤษภาคม, 11 และ 25 มิถุนายน, 16 กรกฎาคม และทุกวันอาทิตย์หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป

วันจันทร์ — 1, 15, และ 29 พฤษภาคม, 12 และ 26 มิถุนายน, 10 กรกฎาคม และทุกวันจันทร์หลังจากวันที่ 10 กรกฎาคม เป็นต้นไป

พระอาจารย์กัสสโป, พระอาจารย์ฐิตปัญโญ, และอุบาสกเควิน จะเดินเท้าจากวัดอภัยคีรีไปสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และจะไปถึงสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยภายในวันที่ 10 กรกฎาคม โดยที่ทั้งสามท่านจะพำนักอยู่ที่สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษา คือเดือนสิงหาคม, กันยายน, และตุลาคม

ถ้าหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย กรุณาติดต่อวัดอภัยคีรีโดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรี และโปรดระบุในข้อความของท่านว่าท่านต้องการถามเกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย อนึ่ง ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มในลิ้งค์นี้เพื่อรับข่าวสารจากสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย:
https://www.abhayagiri.org/contact/other

ถ้าหากท่านต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย รวมทั้งคำแนะนำในการขับรถไปยังสถานที่ดังกล่าว กรุณาเช็คเว็บไซต์ของวัดตามลิ้งค์นี้:
https://threejewelsfortbragg.org

;