เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐานประจำปี

การเข้ากรรมฐานประจำปีของวัดอภัยคีรี ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน

สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกรรมฐานทางซูม ท่านยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดบางส่วนของการเข้ากรรมฐาน (ส่วนที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา ในตารางด้านล่างนี้) ทาง ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี

ตารางการเข้ากรรมฐาน
อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน
19:00 น. พิธีเปิด (มีการถ่ายทอดสด)

ตารางประจำวัน ในช่วงวันที่ 7-11 พฤศจิกายน

5:00 น. สวดมนต์เช้า และนั่งสมาธิ
6:30 น. ฝึกสมาธิในการทำงาน และรับประทานอาหารเช้า

8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมะ (มีการถ่ายทอดสด)
หมายเหตุ: การถ่ายทอดสดจะหยุดหลังจากพระอาจารย์ให้ข้อคิดธรรมะจบลง และก่อนการนั่งสมาธิจะเริ่มขึ้น

9:15 น. เดินจงกรม
9:45 น. นั่งสมาธิ
10:30 น. พระสงฆ์จัดเตรียมบาตรเพื่อฉันเพลในศาลา - ฆราวาสหยุดพักผ่อนชั่วคราว
10:45 น. พระสงฆ์สวดให้พรและฉันเพล ฆราวาสรับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาพักผ่อน

13:00 น. พระธรรมเทศนา (มีการถ่ายทอดสด)

14:00 น. เดินจงกรม
14:30 น. นั่งสมาธิ

15:30 น. ถามตอบปัญหาธรรมะ (มีการถ่ายทอดสด)

16:30 น. ชี่กง หรือปฏิบัติธรรมต่อ (มีการถ่ายทอดสด)

17:15 น. ดื่มน้ำปานะ และปฏิบัติธรรมต่อ
19:00 น. สวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิ
20:00 น. พักผ่อน หรือปฏิบัติธรรมต่อ - ปิดห้องซูม

เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน (วันสุดท้าย)

5:00 น. สวดมนต์เช้า และนั่งสมาธิ
6:30 น. ฝึกสมาธิในการทำงาน และรับประทานอาหารเช้า
8:30 น. พระอาจารย์กล่าวปิดงานกรรมฐาน
9:15 น. พิธีปิดงานกรรมฐาน
10:15 น. งานกรรมฐานจบลงอย่างเป็นทางการ

;