ข้อปฏิบัติสำหรับการมาเยี่ยมวัด - ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022

ข้อปฏิบัติสำหรับการมาเยี่ยมวัด - ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022

ทางวัดมีความยินดีเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีในช่วงกลางวันได้แล้ว แต่เนื่องจากทางวัดยังอยู่ในระหว่างการเข้ากรรมฐานในฤดูหนาว ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมาวัดคือ ในตอนเช้าหรือสายช่วงถวายอาหารเพล หรือช่วงทำวัตรสวดมนต์เย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ

  • เวลาสำหรับถวายเพลในทุกๆวันคือ 10:45 น. โดยคณะสงฆ์จะให้พรก่อนฉันเพลในศาลาใหญ่ และท่านสามารถถวายอาหารหรือสิ่งของต่างๆได้โดยการวางไว้บนโต๊ะด้านนอกโรงครัว และทีมงานครัวของวัดจะมารับอาหารเหล่านั้นเพื่อเตรียมถวายแก่คณะสงฆ์ โดยจะพยายามเตรียมอาหารของท่านให้เสร็จก่อนเวลาถวายเพลของวันนั้น อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในครัวของวัดเพื่อปรุงอาหารหรือล้างจานได้ในขณะนี้ แต่ท่านสามารถเข้าไปในครัวหลังจากที่พระสงฆ์ให้พรแล้วเพื่อร่วมตักอาหารจากครัวไปรับประทานได้

  • อนึ่ง การทำวัตรสวดมนต์เย็นจะเริ่มในเวลา 19:00 น. ในวันเสาร์และวันพระ

ถ้าหากท่านต้องการมาพักค้างคืนที่วัด กรุณาติดต่อทางวัดหลังวันที่ 1 เมษายน ปี 2022 เมื่อสิ้นสุดการเข้ากรรมฐานฤดูหนาว โดยผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.abhayagiri.org/contact/request-an-overnight-stay-or-ask-about-ordination

แก้ไขวันที่ 10 มีนาคม 2022

;