ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสอนและการเข้ากรรมฐาน

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสอนและการเข้ากรรมฐาน
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเข้ากรรมฐานที่สอนโดยหลวงพ่อปสันโน

ทางวัดขอเรียนว่า วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อการ เข้ากรรมฐานออนไลน์กับหลวงพ่อปสันโน คือวันที่ 26 ธันวาคม 2020 นี้

โปรดทราบว่าการเข้ากรรมฐานออนไลน์นี้จะจัดผ่านโปรแกรมซูมสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น และจะไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของวัด ท่านสามารถดูตารางปฎิบัติธรรมในแต่ละวัน (ตามเวลาของแคลิฟอร์เนีย) ได้ที่ ลิ้งค์นี้

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ หน้าจดหมายข่าวของวัดอภัยคีรี หรือไปลงทะเบียนที่ หน้าลงทะเบียน โดยตรง

เสียงอ่านหนังสือ The Way It Is ของหลวงพ่อสุเมโธ

ขณะนี้ท่านสามารถรับฟังเสียงอ่านหนังสือ The Way It Is ของหลวงพ่อสุเมโธ (อ่านโดยเปสโลภิกขุ) บนเว็บไซต์ของวัดและในช่อง YouTube ของวัดได้แล้ว

The Way It Is Audiobook - Abhayagiri Website
The Way It Is Audiobook - Youtube

พระธรรมเทศนาเหล่านี้ ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากคำสอนของหลวงพ่อสุเมโธในช่วงค.ศ. 1980-1990 ที่วัดอมราวดี ในประเทศอังกฤษ และได้รับการบันทึกเสียงอ่านในช่วงการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวและช่วงเข้าพรรษาในปี ค.ศ. 2020 ที่วัดป่าภัยคีรี ในแคลิฟอร์เนีย

ขอเชิญรับชมวิดีโอการสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโน โดยพระอาจารย์มุทิโต

ขอเชิญรับชม วิดีโอการสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 โดยพระอาจารย์มุทิโตในประเทศบราซิล ผ่านทางช่อง YouTube

ภายในรายละเอียดของวิดีโอนี้ จะมีการแบ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีช่วงเวลากำกับ มีคำอธิบายถึงคำถาม และมีลิงค์ไปหาคำถามแต่ละข้อ ดังนั้นท่านจึงสามารถเลือกกดไปเพื่อฟังคำถามข้อที่ท่านสนใจได้อย่างง่ายดาย คำถามทั้งหมดนี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาโปรตุเกส อนึ่ง โปรดทราบว่าท่านอาจจะต้องกดปุ่ม “show more” ใน YouTube เพื่อดูรายการคำถามทั้งหมด

;