ขอเชิญร่วมฟังธรรมออนไลน์

ขอเชิญร่วมฟังธรรมออนไลน์

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม
17:00-18:00 น. เชิญร่วมฟังการถามตอบปัญหาธรรมออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน ผ่านทางระบบซูม

Zoom ID: 914 9862 6299
Passcode: 108

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม
13:00-17:00 น. วันอุบาสิกาออนไลน์

ขอเชิญญาติธรรมทุกๆท่านร่วมฟังธรรมะผ่านทางซูมหรือชมการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของวัด โดยหัวข้อของวันอุบาสิกาออนไลน์นี้คือ กายคตาสติ (การเจริญสติในกาย)

Zoom ID: 920 0658 7548
Passcode: ABM108##

13:00 น. - เริ่มงาน ฆราวาสรับศีลห้า
13:15 น. - พระอาจารย์สอนนั่งสมาธิ
14:00 น. - พระอาจารย์อ่านพระสูตรและอรรถกถา
14:45 น. - พัก 15 นาที
15:00 น. - พระอาจารย์สอนนั่งสมาธิ
15:30 น. - ถามตอบปัญหาธรรมะ
16:30 น. - นั่งสมาธิและสวดมนต์

ท่านสามารถอ่านพระสูตรหรือบทความต่อไปนี้เพื่อศึกษาได้ ก่อนเข้าร่วมวันอุบาสิกา

  • กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย 119
  • การพิจารณากาย 32 ส่วน (ลิ้งค์)
  • อังคุตตรนิกาย 3 เล่ม พระสูตร 39

การเข้ากรรมฐานในช่วงสิ้นปี

  • วันที่ 23-26 ธันวาคม การเข้ากรรมฐานซึ่งสอนโดยหลวงพ่อวีรธัมโม
  • วันที่ 31 ธันวาคม - 3 มกราคม การเข้ากรรมฐานซึ่งสอนโดยหลวงพ่อปสันโน

การเข้ามากรรมฐานทั้งสองนี้จัดโดยกลุ่มชาวพุทธในสิงคโปร์และมาเลเซีย กรุณาเช็คเว็บไซต์ สมาคมชาวพุทธบันดาร์อุตมะ เพื่อดูข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมงานกรรมฐานทั้งสองนี้

;