ประกาศ: การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น

ประกาศ: การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น

วัดอภัยคีรีจะทำการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นทุกคืน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ขณะนี้ทางวัดกำลังอยู่ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว และคณะสงฆ์รวมทั้งฆราวาสส่วนใหญ่ในวัดกำลังเข้ากรรมฐานแบบปิดวาจา และภาวนาในกุฏิของตนบนภูเขา อย่างไรก็ตาม จะมีพระสองสามรูปที่มาปฏิบัติภาวนาร่วมกับหมู่คณะ และเพื่อให้กำลังใจแก่สงฆ์และฆราวาส โดยการทำวัตรเย็นจะเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกคืน ยกเว้นคืนหลังจากวันพระ ท่านสามารถเข้าร่วมการ…

การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น และคำเตือนเกี่ยวกับ COVID-19

การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น และคำเตือนเกี่ยวกับ COVID-19

เนื่องจากในขณะนี้สาธารณชนมีความกังวลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ทางวัดอภัยคีรีจึงอยากจะเรียนท่านดังนี้ ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทางวัดจะถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และในวันพระ การถ่ายทอดสดนี้จะรวมถึงการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และการแสดงพระธรรมเทศนา ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในอนาคตได้ที่ https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery หากท่านมีอาการคล้ายจะเป็นหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ทางวัดขอความกรุณาให…

Live Stream of Pūjā & Dhamma Talk on Saturday, March 14, 2020

Live Stream of Pūjā & Dhamma Talk on Saturday, March 14, 2020

On Saturday, March 14th, Abhayagiri will be live streaming our evening pūjā and Dhamma talk beginning at 7pm. Ajahn Pasanno, Abhayagiri’s guiding elder, has offered to share his reflections that evening. The live stream is an opportunity to practice chanting, do formal meditation and listen to a Dhamma talk along with the Abhayagiri community. You can join the live stream here: https://youtu.be/3Q…

[UPDATE 2] CANCELLED Bhikkhu Bodhi Dhamma Reflection on March 14th

[UPDATE 2] CANCELLED Bhikkhu Bodhi Dhamma Reflection on March 14th

Abhayagiri previously announced that Bhikkhu Bodhi would be offering a Dhamma reflection on the evening of Saturday, March 14th, 2020. However, Bhikkhu Bodhi will be leaving Abhayagiri earlier than expected. Thus, Bhikkhu Bodhi will not be offering a Dhamma reflection on March 14th. We apologize for any disappointment this may cause. Abhayagiri will still hold regular evening puja and share a Dham…

Language of Dhamma - Video of Ajahn Pasanno Dhamma Talk at the Buddhadāsa Indapañño Archives

Language of Dhamma - Video of Ajahn Pasanno Dhamma Talk at the Buddhadāsa Indapañño Archives

Ajahn Pasanno and Ajahn Nyaniko spent about three weeks in Thailand, returning to Abhayagiri on January 7th. Ajahn Pasanno offered many teachings during that time. Here is a video of a Dhamma talk and Question and Answer Session in English, titled Language of Dhamma. These teachings were offered at the Buddhadāsa Indapañño Archives in Bangkok on December 21st, 2019. Video of Dhamma Talk and Q & A…

Winter Retreat Begins on January 2nd

Winter Retreat Begins on January 2nd

The monastic community begins the annual three month winter retreat on January 2nd. During this time, the resident community takes time to engage in more formal meditation practice following a changing schedule of group and individual practice. During these three months there will be no overnight guests accepted. (For overnight visits after the retreat please contact the monastery on April 1st.) H…

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019 หลวงพ่อปสันโน ในตำแหน่งพระเถระที่ปรึกษาประจำวัดอภัยคีรี ตั้งแต่วัดอภัยคีรีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมา หลวงพ่อปสันโนก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโร จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2010 เมื่อพระอาจารย์อมโรเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ที่ประเทศอังกฤษ หลวงพ่อปสันโนจึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีแต่เพียงรูปเดียว ก่อนที่หลวงพ่อปสันโนจะลาพักหนึ่งปีในช่วง…

2019 Work Projects

2019 Work Projects

2019 saw much development of the monastery infrastructure. In addition to repainting parts of the main cloister area and constructing and installing replacement bridges on our loop trail, various major projects were undertaken. Solar System Upgrade One of the most significant monastery infrastructure developments this year was an upgrade to the off-grid solar system in the upper part of the monast…

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบท วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคมนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบท วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคมนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุของสามเณรโชติมันโต ซึ่งจะเริ่มบ่าย ๒ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคมนี้

Readings for Sunday, December 1 Upasika Day

Readings for Sunday, December 1 Upasika Day

Friends, We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Sunday, December 1, 2019, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. Please note that with the end of daylight savings time, we will take refuges and precepts at 10:30, and the meal offering is at 10:45 sharp. Our theme and topic for the day will be “Meditation: Developing Skill In Reflect…