ปรับเวลาถวายเพล และปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์

ปรับเวลาถวายเพล และปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์

ประกาศจากวัดอภัยคีรี:

เนื่องจากการปรับเวลามาตรฐานของอเมริกาในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้ทางวัดต้องปรับเวลาในการถวายภัตตาหารเพลเป็น 10:45 น. และจะใช้เวลาถวายภัตตาหารเพลใหม่นี้ไปตลอดฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนี้

อนึ่ง ขณะนี้เว็บไซต์ของวัดมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ดังนั้น ทางวัดจึงไม่สามารถนำพระธรรมเทศนาใหม่ๆมาโพสต์ลงในเว็บของวัดได้จนกว่าปัญหาทางเทคนิคนี้จะหมดไป อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถรับฟังพระธรรมเทศนาได้ผ่านทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี ตามลิงค์ข้างล่างนี้:
https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

;