การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าประจำปีค.ศ. 2020 จะมีในระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 พฤศจิกายน และมีการถ่ายทอดสด สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ต้องการร่วมรับชมบางส่วนของการเข้ากรรมฐานนี้ สามารถรับชมได้ที่ ช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี - https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery.

ตารางการถ่ายทอดสดในระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 พฤศจิกายน
5:00 น. ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ
8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมะสั้นๆ
13:30 น. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ
19:00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา
(เวลามาตรฐานแปซิฟิค)

ตารางการเข้ากรรมฐาน

20 พฤศจิกายน
19:00 น. พิธีเปิด พระสงฆ์สวดพระปริตร และฆราวาสรับศีลแปด (ถ่ายทอดสดทางYouTube)

21-28 พฤศจิกายน
5:00 น. ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)
6:00 น. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และรับประทานอาหารเช้า
8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมะสั้นๆ และนั่งสมาธิ (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)
9:15 น. นั่งสมาธิและเดินจงกรมในช่วงเช้า
10:45 น. รับประทานอาหารกลางวัน คณะสงฆ์ให้พรในศาลา

พักผ่อน

13:30 น. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)
14:30 น. นั่งสมาธิเดินจงกรมในช่วงบ่าย
16:30 น. ออกกำลังกายแบบชี่กง หรือภาวนาต่อ
17:15 น. ดื่มน้ำปานะ
19:00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)
20:00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)

29 พฤศจิกายน
5:00 น. ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)
6:00 น. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และรับประทานอาหารเช้า
8:00 น. ประกาศปิดงาน
8:30 น. พิธีปิด (ถ่ายทอดสดทาง YouTube)

ท่านสามารถดูหนังสือทำวัตรสวดมนต์ได้ที่ลิงค์นี้ หนังสือทำวัตรสวดมนต์ เล่ม 1 และ 2

;