ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ค.ศ. 2020

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ค.ศ. 2020

ในระยะเวลารวมแปดวันช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ฆราวาสหลายท่านได้มารวมตัวกันที่วัดอภัยคีรีเพื่อฉลองเทศกาลออกพรรษา และเพื่อสืบทอดประเพณีกฐินที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการถวายผ้ากฐิน, อาหาร, และเครื่องปัจจัยไทยธรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อวัด หลังจากนั้นในวันที่แปดซึ่งเป็นวันทอดกฐิน คณะสงฆ์ได้ตัด, เย็บ, และย้อมผ้ากฐินบางส่วนเพื่อทำสบงให้สำเร็จ และถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งในวันเดียวกันนั้นเอง โดยปีนี้พระอาจารย์ญาณิโกซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับผ้าสบงนี้

งานกฐินปีนี้ได้จัดขึ้นในช่วงระยะเวลาแปดวัน เพื่อลดจำนวนคนที่จะมารวมตัวกันที่วัดในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกๆฝ่าย และเพื่อปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลท้องถิ่น ทางวัดอภัยคีรีขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุน รวมทั้งร่วมถวายทานแก่ทางวัด และทำให้งานกฐินทั้งแปดวันในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายจากการตัดเย็บสบงจากผ้ากฐินได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://www.abhayagiri.org/gallery/233-2020-kathina

อนุโมทนา

;