ข่าวใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ จากวัดอภัยคีรี

ข่าวใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ จากวัดอภัยคีรี

เมื่อต้นเดือนเมษายน ทางวัดอภัยคีรีได้สิ้นสุดการเข้ากรรมฐานช่วงฤดูหนาวและกลับเข้าสู่ช่วงเวลาปกติของวัด โครงการต่างๆในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้รวมถึงการทำความสะอาดเศษกิ่งไม้ในป่าที่หักหล่นลงมาเมื่อมีพายุหิมะในฤดูหนาว และถางป่าบริเวณรอบๆกุฎิใหม่ที่มีสี่ห้อง เพื่อป้องกันไฟป่า การก่อสร้างกุฎิใหม่นี้และกุฎิบารมีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว

(กุฎิใหม่สี่ห้องที่ใกล้จะสร้างเสร็จ และกุฏิบารมีตั้งอยู่ทางซ้ายของกุฎิใหม่นี้)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน ซึ่งเป็นวันพระ พระสงฆ์ก็ได้เริ่มออกเดินบิณฑบาตอีกครั้งหนึ่งในเมืองเรดวู้ด แวลลีย์ และเมืองยูไคย่าห์ที่อยู่ใกล้ๆกัน ในตอนเช้าของทุกวันพระ พระสงฆ์สามท่านจะเดินบิณฑบาตในยูไคย่าห์ อีกสองท่านจะเดินบิณฑบาตในเมืองเรดวู้ด แวลลีย์ และอีกสองท่านจะเดินบิณฑบาตจากวัดไปตามถนนทอมไค ทางวัดตั้งใจจะให้มีการบิณฑบาตตามปกติจากนี้เป็นต้นไป ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทในหลายๆประเทศ

(พระสงฆ์สามท่านออกบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์ ในปี ค.ศ. 2014)

ขณะนี้วัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณะชนในบางพื้นที่แล้ว ท่านสามารถเดินทางมาวัดเพื่อถวายภัตตาหารได้ โดยไม่เข้าไปในตัวอาคาร นอกจากห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะ และห้องน้ำเท่านั้น หากท่านต้องการเข้าร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมเหล่านี้โดยอยู่ในที่ร่มใต้หลังคาบริเวณนอกศาลาได้ และขณะนี้ทางวัดเปิดรับท่านให้มานอนพักค้างคืนที่วัดได้แล้ว

ถ้าหากท่านต้องการมาพักค้างคืนที่วัด กรุณาติดต่อทางวัดที่เพจนี้:
https://www.abhayagiri.org/contact/request-an-overnight-stay-or-ask-about-ordination

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัด กรุณาดูที่เพจนี้:
https://www.abhayagiri.org/news/337-current-guidelines-for-visiting-updated-april-10-2021

นอกจากนั้น ทางวัดยังคงจะมีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นในเกือบทุกคืน ในเวลาหนึ่งทุ่ม ทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรี และในช่องเดียวกันนี้ท่านยังสามารถรับชมการอ่านหนังสือธรรมะตลอดช่วงการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปี ค.ศ. 2021 ภายใต้หัวข้อ The Life of the Buddha:
https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

หากท่านต้องการจะฟังไฟล์เสียงอ่านหนังสือธรรมะแทนการดูวิดีโอ ท่านสามารถฟังเสียงอ่านหนังสือธรรมะจากการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวในปีนี้และปีอื่นๆได้ที่เพจนี้:
https://www.abhayagiri.org/talks/collections/1-winter-retreats

;