หนังสือธรรมเล่มใหม่ "Nourishing the Roots" โดยหลวงพ่อปสันโน

หนังสือธรรมเล่มใหม่ "Nourishing the Roots" โดยหลวงพ่อปสันโน

ทางวัดมีความยินดีเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งวัดอภัยคีรี และวันเกิดครบรอบ 72 ปีของหลวงพ่อปสันโน คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมเล่มใหม่ ซึ่งรวบรวมพระธรรมเทศนา 4 กัณฑ์ของหลวงพ่อปสันโนไว้ในหนังสือเล็กๆเล่มนี้

ท่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ในรูปแบบ PDF, ePUB, และ Mobi และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้จากเว็บไซต์ของวัด ตามลิ้งค์นี้:
https://www.abhayagiri.org/books

อนึ่ง ขณะนี้ทางวัดกำลังจัดงานเข้ากรรมฐาน “เก้าวันแห่งธรรม” และท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ (ทั้งการมาร่วมงานที่วัดและการร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบซูม) กรุณาอ่านรายละเอียดในจดหมายข่าวตามลิ้งค์นี้:
https://www.abhayagiri.org/news/364-updated-on-may-28-abhayagiri-25th-anniversary-retreats-june-9-to-17th-note-it-is-now-possible-to-attend-in-person-for-more-than-one-day

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับชมวิดีโอจากงานกรรมฐานครั้งนี้ได้ทางช่อง YouTube ของวัด ตามลิ้งค์นี้:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoNO26iBjava2XChm-NHmgp3wygN_KXQq

;