งานบุญสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2564

งานบุญสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2564

ญาติโยมผลัดกันมาเยี่ยมเยือน ทำบุญฉลองสงกรานต์ เป็นเวลา 5 วัน ชาววัดอภัยคีรีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการที่ทำให้งานสงกรานต์สำเร็จลงด้วยดี

โปรดชมภาพงานสงกรานต์ได้ที่นี่ -
Thai New Year Photo Gallery

;