ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชา

โดยพระพุทธรูปองค์ใหม่ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนสีเขียวนี้ ได้รับการสร้างถวายจากเมืองไทย และส่งมาถึงวัดอภัยคีรีในฤดูใบไม้ผลิ

โดยวันดังกล่าวมีกำหนดการดังนี้:
10:45 น. ถวายภัตตาหารเพล
11:00 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
13:00 น. นั่งสมาธิ
13:30 น. คณะสงฆ์สวดพระปริตร
14:00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

ในเวลา 19:00 น. จะมีการทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาตามปกติของทุกๆวันเสาร์

;