ตารางวันสงกรานต์ 16 เมษายน

ตารางวันสงกรานต์ 16 เมษายน

ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายนนี้ ทางวัดอภัยคีรีมีความยินดีขอเชิญทุกๆท่านร่วมงานวันสงกรานต์ โดยมีกำหนดการดังนี้

10:00 น. - กรุณามาถึงวัดภายในเวลา 10 นาฬิกา
11:00 น. - ร่วมถวายภัตตาหารเพล, รับพรจากพระสงฆ์, และสรงน้ำพระพุทธรูป
13:00 น. - เข้าร่วมพิธีสงกรานต์

นอกจากนั้นในเวลา 19:00 น. ท่านสามารถเข้าร่วมทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิในศาลาได้ และหลังจากเวลา 20:00 น. จะมีการบวชผ้าขาว (อนาคาริก) ให้แก่ฆราวาสสองคน ผู้ซึ่งมาอยู่ที่วัดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

;