เชิญดาวน์โหลดไฟล์เสียงหนังสือ The Island, หนังสือแปล, และคู่มือการอ่าน

เชิญดาวน์โหลดไฟล์เสียงหนังสือ The Island, หนังสือแปล, และคู่มือการอ่าน

ในช่วงที่พระอาจารย์ปสันโนและพระอาจารย์อมโรเป็นเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีร่วมกันนั้นท่านทั้งสองได้เขียนหนังสือชื่อ The Island: An Anthology of the Buddha’s Teachings on Nibbana ซึ่งเป็นหนังสือที่หลายคนชอบมาก ทางวัดจึงขอเรียนว่า ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งหนังสือแปล และคู่มือการอ่านได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หนังสือแปล

ภาษาสเแปนิช
La Isla - Una antología de las enseñanzas del Buda sobre Nibbāna - https://www.abhayagiri.org/books/635-the-island

ภาษาเยอรมัน
Die Insel - Eine Anthologie der Lehren des Buddha über Nibbana - https://www.abhayagiri.org/books/648-die-insel

สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษต้นฉบับนั้น ท่านสามารถมารับหนังสือได้ที่วัด หรือดาวน์โหลดหนังสืออิเล็คโทรนิคได้ที่เว็บไซต์ของวัด ในส่วน “หนังสือ” ตามลิ้งค์นี้
https://www.abhayagiri.org/books/451-the-island

ไฟล์เสียงอ่านหนังสือ The Island โดยพระอาจารย์อมโร

ในระหว่างช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวที่วัดอมราวดี ในปี ค.ศ. 2017 พระอาจารย์อมโรได้อ่านบทความหลายๆตอนจากหนังสือ The Island ให้หมู่คณะฟัง พระอาจารย์อมโรได้ขยายความและอธิบายบทความต่างๆเหล่านั้น รวมทั้งเล่าเรื่องประกอบและตอบคำถามต่างๆจากผู้ฟังด้วย ท่านสามารถรับฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือได้ที่เว็บไซต์ของวัดอมราวดีตามลิงค์นี้
https://amaravati.org/series/the-island/

คู่มือการอ่านหนังสือ The Island

คริสติน จอห์นสัน ได้จัดทำคู่มือการอ่านหนังสือนี้ขึ้นมา ในระหว่างที่เธอเป็นผู้นำกลุ่มศึกษาหนังสือ The Island ในเมือง Tucson, มลรัฐ Arizona โดยสมาชิกในกลุ่มจะอ่านบทความในหนังสือ พร้อมทั้งฟังไฟล์เสียงของพระอาจารย์อมโรที่ขยายความและอธิบายบทความดังกล่าว (https://amaravati.org/series/the-island/) หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มจะใช้คู่มือการอ่านหนังสือนี้เพื่อทบทวนคำสอนและข้อคิดต่างๆ ทั้งจากหนังสือ The Island และจากไฟล์เสียงของพระอาจารย์อมโร โดยสมาชิกในกลุ่มจะพบกันทางซูมเพื่อศึกษาหนังสือนี้ด้วยกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการอ่านหนังสือได้ที่ลิงค์นี้
คู่มือการอ่าน

;