ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ

วิทยาลัยธรรมะ (Dharma college) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ในชุด “พระธรรมเทศนาเพื่อปัญญา” โดยจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ จาก โดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์อมโร และภิกขุโพธิ ตามรายละเอียดดังนี้

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก:
การใช้ชีวิตประจำวันด้วยปัญญา และการแยกความแตกต่างระหว่างจิตกับปัญญา โดยพระอาจารย์อมโร (เสาร์ที่ 17 ตุลาคม, 10-12 น.)

พระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สอง:
การปล่อยวางประสบการณ์ของมนุษย์ตามแนวพุทธ: หนทางสู่การหลุดพ้นและอิสระภายใน โดยหลวงพ่อปสันโน (เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน, 9:30 - 11:00 น.)

พระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สาม:
การทำความเข้าใจจิตในมุมมองของพระอภิธรรม โดยภิกขุโพธิ (8, 9, 10 มกราคม)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้:
https://dharma-college.corsizio.com/c/5f73b6a75b4ad2187f6e21a3

;