ข่าวจากวัดอภัยคีรี เกี่ยวกับไฟป่า

ข่าวจากวัดอภัยคีรี เกี่ยวกับไฟป่า

ขณะนี้ได้มีไฟป่าหลายกองกำลังไหม้อยู่ในบริเวณภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีผลกระทบต่อคนหลายหมื่นคน ไฟป่ากองที่ใกล้วัดอภัยคีรีที่สุดมีชื่อว่า August Complex และไฟป่ากองนี้ได้เริ่มไหม้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม และเผาบริเวณต่างๆไปแล้วถึง 875,000 เอเคอร์ และถึงแม้ว่าวัดอภัยคีรีดีจะถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟกองนี้ แต่ทางวัดก็ยังไม่ต้องอพยพหนีไฟ ขณะนี้ไฟป่ากองนี้อยู่ห่างจากวัดไปประมาณ 20 ไมล์ และได้ถูกควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วประมาณ 25% โดยพนักงานดับเพลิงมากมายหลายคนที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีไฟป่ากองเล็กที่ชื่อว่า Oak ได้เริ่มเผาไหม้ทางตอนเหนือของเมืองวิลลิทส์ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัด ห่างไปประมาณ 20 ไมล์ ไฟป่ากองนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานดับเพลิง และถูกควบคุมเพลิงไว้ได้ประมาณ 85% แล้ว

ถึงแม้ทางวัดจะได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าทุกๆวันในช่วงนี้ แต่ชีวิตของพระสงฆ์และฆราวาสที่วัดก็ยังดำเนินไปตามปกติ โดยที่คณะสงฆ์ยังมีการเรียนพระวินัย และได้สลับกันเข้ากรรมฐานเงียบเป็นการส่วนตัวในช่วงเข้าพรรษาตามปกติ นอกจากนี้ยังมีฆราวาสหลายท่านที่มาอาศัยอยู่ที่วัดในระยะยาว เพื่อที่จะช่วยงานต่างๆในแต่ละวันของวัดอีกด้วย ในส่วนของการทำงานนอกตัวอาคาร พวกเราจะสวมหน้ากากเพื่อป้องกันอันตรายจากควันไฟ

ทางวัดได้มีการเตรียมตัวอพยพหนีไฟ เผื่อไว้สำหรับกรณีที่ไฟลามมาใกล้วัดมากกว่านี้ นอกจากนั้นทางวัดก็ยังติดต่อกับสถานีดับเพลิงท้องถิ่นเป็นระยะๆ เพื่อความปลอดภัยของคณะสงฆ์และฆราวาสในวัดอีกด้วย

ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020

;