Anagārika Ordination for Jordan

Anagārika Ordination for Jordan

On November 14th, Long-term resident Jordan will take on the white robes of an anagārika. You are welcome to join for the beginning of his monastic training and hear Ajahn Pasanno’s advice for those embarking on the monastic path. Puja will begin as usual at 7:00 pm, followed by the ceremony around 8:00-8:30 pm.

วัดอภัยคีรีเปิดต้อนรับผู้มาเยือน แต่ของดเข้าเส้นทางเดินเขา

วัดอภัยคีรีเปิดต้อนรับผู้มาเยือน แต่ของดเข้าเส้นทางเดินเขา

ในขณะนี้ จำนวนจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ถนนทอมคายเริ่มลดน้อยลงแล้ว ทางวัดจึงยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรและญาติโยมให้มาเยือนอีกครั้ง ทว่า เส้นทางเดินเขาของวัดยังไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และยังต้องมีการตรวจซ่อมบำรุงเสียก่อน พร้อมกับการทบทวนสภาพหลังจากมีฝนตกมากขึ้น อนื่ง ในการขับรถผ่านบนถนน East Road, West Road และ Tomki Road ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติดังนี้: ขับรถช้าลงและระมัดระวัง ใส่ใจในเจ้าหน้าที่ทำงานตามท…

กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

ขณะนี้ชาวอภัยคีรีได้คืนสู่วัดของเราแล้ว พร้อมด้วยโยมดีและโยมซอนดร้ามิตรสนิทและโยมอุปถากวัด ผู้ที่สูญเสียบ้านของแต่ละคนไปในอัคคีภัยที่ผ่านมา โยมทั้งสองจะพำนักอยู่กับเราระหว่างการจัดหาที่อยู่ใหม่และการจะสร้างบ้านทดแทนได้อย่างไร เพื่อนบ้านในเขตนี้ที่พบกับการสูญเสียก็กำลังเริ่มต้นกันใหม่อย่างช้าๆ ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ช่อมบำรุงทางก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องตามถนนทอมคาย ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ตัดต…

ด้วยความซาบซึ้งในจิตเมตตาและน้ำใจในวิกฤติไฟป่า

ด้วยความซาบซึ้งในจิตเมตตาและน้ำใจในวิกฤติไฟป่า

นับแต่ข่าวไฟป่าอันส่งผลแก่ชาววัดอภัยคีรีได้แพร่สะพัดออกไป ก็มีสายธารน้ำใจจากญาติโยมมากมายหลั่งไหลมาโดยมิขาดสาย เพื่อให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้งได้ร่วมกันซื้อบัตรของขวัญจ่ายกับข้าวตามที่ทางวัดประกาศขอไป แหละชาววัดอภัยคีรีก็ได้รับบัตรของขวัญดังกล่าวเป็นจำนวนมากภายในสองสามวันที่ผ่านมา นับว่า ได้รับบัตรจ่ายกับข้าวพอเพียงแล้วสำหรับความจำเป็นแล้ว พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจในเมตตาจิตและน้ำใจจากทุกท่าน และขออนุโ…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 17-18 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 17-18 ตุลาคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลวงพ่อปสันโนและพระสงฆ์บางรูปได้เดินทางเข้าไปสำรวจดูบริเวณวัดในเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับข่าวว่าพวกท่านได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในวัดได้หลังเพลิงไหม้สงบลง คลิกที่นี่เพื่อชมรูปถ่ายการสำรวจวัดในเบื้องต้น ในวันพุธ คณะสงฆ์และฆราวาสของวัดอภัยคีรีกราบนมัสการลาพระอาจารย์เหิงหลิว และร่ำลาคณะสงฆ์แห่งวัดพระพุทธรูปหมื่อนพระองค์ หลังจากนั้นพวกเราได้เดินทางกลับวัดอภัยคีรีด้วยรถยนต์แปดคั…

Okay To Visit the Monastery (Was โปรดอย่ามาที่วัดเวลานี้)

Okay To Visit the Monastery (Was โปรดอย่ามาที่วัดเวลานี้)

[Update - October 26, 2017] Abhayagiri Monastery is now open to the public. The following article has been kept for reference. ทางวัดขอให้ญาติโยมงดการมาเยือนวัด ณ เวลานี้ ท่านคงได้ทราบข่าวดีแล้วว่า ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะสงฆ์จะได้กลับสู่วัด ทว่าวัดยังไม่อาจเปิดแก่สาธารณชนได้ บริเวณเรดวู้ดวาเลย์ยังมีจุดตรวจหลายที่และเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้อาศัยย่านนี้เข้ามาในพื้นที่ เนื่องจา…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 16 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 16 ตุลาคม 2560

ประกาศสำคัญ: ณ วันนี้ คือวันที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2560 วัดอภัยคีรียังไม่อาจเปิดให้สาธารณชนเข้ามาได้ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยและทางวัดพร้อม เราจะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้ง ระหว่างการประชุมของคณะเราเช้านี้ หลวงพ่อปสันโนได้อ่านอีเมลของท่านโกวิโล เล่าถึงข้อคิดธรรมะจากหลวงพ่อเลี่ยม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: Don’t Let Your Thoughts Get you Down by Luang Por Liem เด็บบี้ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ปร…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 15 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 15 ตุลาคม 2560

วันนี้สมาชิกส่วนมากของอภัยคีรีเดินทางลงไปเมืองฟรีมอนท์ เพื่อจัดพิธีทอดกฐินที่ได้รับความเอื้อเฟื้อให้มาจัดที่วัดพุทธานุสรณ์ มีญาติโยมหลายร้อยคนพร้อมใจกันมาร่วมให้ความช่วยเหลือและอุปถัมภ์วัดอภัยคีรี ดังภาพงานกฐิน. และหากท่านมีภาพกิจกรรมในวันนี้ กรุณาส่งมาแชร์กับทางวัด. ก่อนที่พิธีทอดผ้ากฐินจะเริ่มขึ้น หลวงพ่อปสันโนได้แจ้งข่าวค่อนข้างดีว่า สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ภายในอาณาบริเวณวัดของเรายังปลอดภัย และใน…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 14 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 14 ตุลาคม 2560

เช้านี้ คณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรเช้า นับเป็นการปฏิบัติข้อวัตรที่เรากลับมาทำครั้งแรกนับจากการอพยพหนีไฟ หลังจากนั้น ในการประชุมช่วงเช้า เด้บบี้แจ้งข่าวที่ได้รับมาจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่เขตในช่วงค่ำที่ผ่านมา มีการยืนยันว่าทีมดับไฟจำนวนมากกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ Redwood Valley รวมถึงบริเวณวัดของเรา มีการจัดเจ้าหน้าที่สู้ไฟตัวยงไปยังจุดล่อแหลมต่างๆ รวมทั้งที่สันเขาเหนืออภัยคีรี เด็บบี้บอกว่า มีสิ่งบ่…

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกฐิน และรับอาสาสมัครช่วยงาน

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกฐิน และรับอาสาสมัครช่วยงาน

ประกาศสำคัญจากทางวัด สำหรับท่านที่จะมาร่วมงานกฐินที่ วัดพุทธานุสรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ เนื่องจากที่จอดรถในวัดพุทธานุสรณ์มีจำกัดมาก กรุณาร่วมโดยสารรถยนต์มากับเพื่อนๆของท่าน (carpool) จะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้าท่านสามารถนั่งรถไฟ BART มาลงที่สถานี Union City ได้ และทางวัดจะจัดรถมารับส่งท่านเพื่อไปวัดพุทธานุสรณ์ทุกๆ 15 นาทีโดยประมาณ ถ้าท่านมีรถแวน หรือรถขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งได้หลายคน และท่านต้อง…