วัดอภัยคีรีเปิดต้อนรับผู้มาเยือน แต่ของดเข้าเส้นทางเดินเขา

วัดอภัยคีรีเปิดต้อนรับผู้มาเยือน แต่ของดเข้าเส้นทางเดินเขา

ในขณะนี้ จำนวนจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ถนนทอมคายเริ่มลดน้อยลงแล้ว ทางวัดจึงยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรและญาติโยมให้มาเยือนอีกครั้ง

ทว่า เส้นทางเดินเขาของวัดยังไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และยังต้องมีการตรวจซ่อมบำรุงเสียก่อน พร้อมกับการทบทวนสภาพหลังจากมีฝนตกมากขึ้น

อนื่ง ในการขับรถผ่านบนถนน East Road, West Road และ Tomki Road ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติดังนี้:

  • ขับรถช้าลงและระมัดระวัง ใส่ใจในเจ้าหน้าที่ทำงานตามท้องถนนดังกล่าว
  • อย่าหยุดรถเพื่อเข้าไปดูบริเวณที่ได้รับความเสียหาย ขอให้ขับตรงมาที่วัดเลย
  • ใส่ใจในรถคันอื่นๆ โดยเฉพาะรถปฏิบัติงานบริเวณถนนให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในส่วนที่แคบของเส้นทาง

ชาววัดอภัยคีรีรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณอีกครั้งในเมตตาจิตและความห่วงใยที่ทุกท่านมอบให้แก่เรา และขอบคุณที่อดทนรอข่าวการเปิดวัดให้ญาติโยมได้มาเยือนจนกระทั่งวันนี้ คณะสงฆ์พร้อมที่จะกลับสู่ตารางกิจกรรมตามปกติอีกครั้ง รวมถึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมภาวนาสมาธิและฟังธรรมประจำวันอาทิตย์ เวลาบ่ายสองโมงด้วย

;