กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

ขณะนี้ชาวอภัยคีรีได้คืนสู่วัดของเราแล้ว พร้อมด้วยโยมดีและโยมซอนดร้ามิตรสนิทและโยมอุปถากวัด ผู้ที่สูญเสียบ้านของแต่ละคนไปในอัคคีภัยที่ผ่านมา โยมทั้งสองจะพำนักอยู่กับเราระหว่างการจัดหาที่อยู่ใหม่และการจะสร้างบ้านทดแทนได้อย่างไร เพื่อนบ้านในเขตนี้ที่พบกับการสูญเสียก็กำลังเริ่มต้นกันใหม่อย่างช้าๆ ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ช่อมบำรุงทางก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องตามถนนทอมคาย ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ตัดต้นไม้ และทำความสะอาดโดยรอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานพอควร

ดังที่ท่านทราบแล้ว วัดของเราคลาดแคล้วจากมหันตภัยนี้มาได้อย่างเหลือเชื่อ โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆต่อสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นแท้งค์น้ำหนึ่งบนเขาที่ถูกไฟไหม้เล็กน้อย น่าจะมีเหตุผลมากมายมาอธิบายถึงความแคล้วคลาดดังกล่าว ซึ่งทีมดับไฟป่าหลายทีมจากหลายๆที่นั้นควรได้รับการยกย่องที่สุด แหละเราก็ยังเชื่อด้วยว่า จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงพลังในเขตวัดของเรานี้ ที่ท่านได้ช่วยกันปกป้องคุ้มครองอภัยคีรีให้พ้นจากไฟป่าที่ลุกลามมาจากหลายทิศทางสู่พื้นที่ของวัด โดยดลบันดาลให้ไฟย้อนหวลกลับไปในทางตรงกันข้ามอย่างไม่น่าคาดคิด

เมื่อมาคำนึงถึงปัจจัยสิ่งที่สัมผัสได้ พวกเราเห็นว่า การที่ได้พยายามป้องกันไฟป่าไว้ก่อน ก็ช่วยวัดเราไว้ได้ เช่น การได้ทำแนวกันไฟ เคลียพื้นที่โดยรอบสิ่งปลูกสร้าง บำรุงรักษาเส้นทางเดินเขา และการจัดขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน เหล่านี้เป็นต้น แม้กระนั้น เราก็ได้รับบทเรียนจากไฟป่าคราวนี้ว่า ยังจำเป็นต้องทำอีกหลายสิ่งเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไฟที่ดีขึ้น

จะอย่างไรก็ตาม ดังที่ประกาศให้ท่านทราบแล้ว เนื่องจากป่าไม้ได้รับความเสียหายจากไฟ ทางวัดจึงของดการให้ญาติโยมเข้าสู่เส้นทางเดินเขาของวัดในระหว่างนี้ เนื่องจากอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ล้มจากการถูกไฟเผาและผิวดินที่ร่วนกร่อนจากไฟร้อน

เนื่องจากญาติโยมกัลยาณมิตรมากมายได้เมตตาสอบถามมาว่าจะช่วยเหลืออภัยคีรีได้อย่างไรบ้าง จากการประเมินผลกระทบและความปลอดภัยจากไฟป่าครั้งนี้ พวกเราเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาและขยายเส้นทางบนเขาของเรา ซึ่งได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สู้ไฟได้เข้าปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น และเส้นทางที่กว้างขึ้นก็จะเป็นแนวกันไฟที่ให้ผลต่อการควบคุมไม่ให้ไฟลามในพื้นที่ของวัดเราได้ง่าย คณะสงฆ์ใคร่จะทำสิ่งป้องกันต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นสู่บริเวณกุฏิต่างๆ พร้อมกับแผ้วถางพุ่มไม้โดยรอบให้โล่งเตียนยิ่งขึ้น

โครงการป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงขยายเส้นทางบนเขาดังที่กล่าวไปนี้คงเกินกำลังความสามารถที่สมาชิกวัดจะทำเองได้ จำเป็นต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาเส้นทางให้ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ ทางวัดได้สอบถามไปยังหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Conservation Corps) ให้มาทำโครงการนี้ แต่ยังมิได้เริ่มดำเนินการเนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ มาถึงเวลานี้ เราได้ตัดสินใจจัดตั้ง กองทุนเพื่อการนี้ และขอบอกบุญเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์ได้บริจาคเข้ากองทุนนี้ เพื่อช่วยโครงการทำนุบำรุงเส้นทางและป้องกันไฟป่าให้วัดเราปลอดภัยต่อไป

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ชาววัดเราก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่กิจวัตรที่เคยทำอยู่ประจำ พร้อมทั้งพิจารณาหาทางปรับปรุงสภาพของวัดอภัยคีรีให้ดีขึ้นทั้งแก่ชาววัดเองและแก่ญาติโยมผู้มาเยือน เราไม่อาจสรรหาคำพูดใดมาอธิบายถึงความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและเมตตาจิตที่ท่านส่งความปารถนาดีพร้อมกับความฃ่วยเหลือที่หลั่งไหลมาโดยมิขาดสาย ขออนุโมทนาบุญอีกครั้ง และพวกเราหวังที่จะได้สื่อประสานพบปะกับญาติโยมทุกท่านในเร็ววันนี้

ปีที่แล้ว

20 ตุลาคม 2560

ภาพทั้งสองนี้เป็นภาพบริเวณสันเขาเหนือวัดของเรา ภาพที่สองซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นร่องรอยของไฟที่ลุกเข้ามาถึงด้านขวาของถนน ต้นไม้ทางด้านซ้ายของแนวกันไฟนี้ก็ยังยืนต้นอยู่ในสภาพที่ดี เจ้าหน้าที่ดับไฟหลายคนเล่าว่า บนสันเขาส่วนมากนั้นต้นไม้จะถูกทำลายไปมากเนื่องจากมีพุ่มไม้หนาแน่นทำให้ไฟลุกลามง่าย

;