ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 17-18 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 17-18 ตุลาคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลวงพ่อปสันโนและพระสงฆ์บางรูปได้เดินทางเข้าไปสำรวจดูบริเวณวัดในเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับข่าวว่าพวกท่านได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในวัดได้หลังเพลิงไหม้สงบลง

คลิกที่นี่เพื่อชมรูปถ่ายการสำรวจวัดในเบื้องต้น

ในวันพุธ คณะสงฆ์และฆราวาสของวัดอภัยคีรีกราบนมัสการลาพระอาจารย์เหิงหลิว และร่ำลาคณะสงฆ์แห่งวัดพระพุทธรูปหมื่อนพระองค์ หลังจากนั้นพวกเราได้เดินทางกลับวัดอภัยคีรีด้วยรถยนต์แปดคัน

คลิกที่นี่เพื่อชมรูปถ่ายการเดินทางกลับเข้าวัดอภัยคีรี

หลังจากที่คณะสงฆ์และฆราวาสได้กราบพระประธานและสวดมนต์แล้ว หมู่คณะแห่งวัดอภัยคีรีได้เริ่มทำงานเพื่อฟื้นฟูวัดอภัยคีรีอีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง พวกเราก็มีไฟฟ้า, น้ำประปา, แก๊ส,โทรศัพท์, และอินเตอร์เน็ต ใช้อีกครั้ง จากนั้นพวกเราได้ทำความสะอาดตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เนื่องจากตลอดอาทิตย์ที่แล้วไฟฟ้าถูกตัดและอาหารในตู้ดังกล่าวได้บูดเน่าเสียหมด

พระสงฆ์บางรูปได้เดินทางสำรวจรอบๆบริเวณวัด เพื่อตรวจดูความเสียหายและความเปลี่ยนแปลงของสถานที่หลังจากไฟมอดลง ถึงแม้ว่าเปลวเพลิงได้บุกรุกเข้ามาในบริเวณวัด แต่พนักงานดับเพลิงก็ต่อสู้กับไฟป่าอย่างเข้มแข็ง พนักงานดับเพลิงได้แผ้วถางเส้นทางเพื่อเข้าไปดับเพลิงและเพื่อสกัดกั้นเปลวเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้ามามากยิ่งขึ้น การกระทำดังนี้ทำให้ทางวัดได้ถนนเส้นใหม่และเส้นทางเดินป่าใหม่ในครั้งนี้ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมรูปถ่ายการสำรวจวัด

ในตอนเช้าวันพฤหัสบดี หลวงพ่อปสันโนได้ให้ข้อคิดในทางธรรมกับหมู่คณะ ท่านสามารถรับฟังข้อคิดนี้ได้โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

“กลับมาสู่ชีวิตปกติ ที่ไม่ปกติเท่าไรนัก” โดยหลวงพ่อปสันโน

ในวันพุธและวันพฤหัสบดี คณะสงฆ์และฆราวาสวัดอภัยคีรีได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของซอนดร้าและดี (โยมอุปัฏฐากของวัดผู้ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ไปทั้งหมด) เพื่อให้กำลังใจแก่ทั้งสองคน

คลิกที่นี่เพื่อชมรูปถ่ายจากการไปเยี่ยมบ้านซอนดร้าและดี

ท้ายนี้ หลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์สิริปัญโญ และพระสงฆ์บางรูปจะเดินทางไปวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคมนี้ เพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่ออ่านรายละเอียดเรื่องพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

http://www.watbuddha.org/memorial-cremation-for-king-bhumibol-adulyadej/

;