ด้วยความซาบซึ้งในจิตเมตตาและน้ำใจในวิกฤติไฟป่า

ด้วยความซาบซึ้งในจิตเมตตาและน้ำใจในวิกฤติไฟป่า

นับแต่ข่าวไฟป่าอันส่งผลแก่ชาววัดอภัยคีรีได้แพร่สะพัดออกไป ก็มีสายธารน้ำใจจากญาติโยมมากมายหลั่งไหลมาโดยมิขาดสาย เพื่อให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้งได้ร่วมกันซื้อบัตรของขวัญจ่ายกับข้าวตามที่ทางวัดประกาศขอไป

แหละชาววัดอภัยคีรีก็ได้รับบัตรของขวัญดังกล่าวเป็นจำนวนมากภายในสองสามวันที่ผ่านมา นับว่า ได้รับบัตรจ่ายกับข้าวพอเพียงแล้วสำหรับความจำเป็นแล้ว พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจในเมตตาจิตและน้ำใจจากทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่นี้

อาจยังมีญาติโยมที่ประสงค์จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือชาววัดของเราให้ผ่านพ้นผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้ไปด้วยดี เรากำลังพิจารณาว่ามีความจำเป็นเรื่องอื่นใดที่อาจต้องขอรบกวนญาติโยม และจะรีบนำขึ้นแจ้งข่าวในเว็บไซ้ด์นี้โดยเร็ว

ในขณะเดียวกัน บางท่านก็อาจประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านของวัดเรามากมายบนถนนทอมคาย และในพื้นที่วงกว้างของเรดวู้ดวาเล่ย์ ที่ได้นับความเดือดร้อนแสนสาหัสจากการสูญเสียบ้านไปในเปลวเพลิง ท่านสามารถทำได้ผ่านมูลนิธิช่วยชุมชนเขตเมนโดซีโน่ (Community Foundation of Mendocino County) โดยเข้าไปที่ http://www.communityfound.org/.

;