ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ย้ายไปวัดพุทธานุสรณ์)

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ย้ายไปวัดพุทธานุสรณ์)

พิธีทอดกฐินจะเริ่มเมื่อเวลา 12:30 นาฬิกา (ไม่ใช่ 13:00 นาฬิกาตามที่ประกาศครั้งแรก) ทางวัดขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัดงานกฐินตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ แต่จะย้ายสถานที่ไปจัดที่วัดพุทธานุสรณ์แทน กรุณาเช็คเว็บไซต์ของวัดพุทธานุสรณ์ได้ที่ http://www.watbuddha.org/ และที่อยู่ของวัดพุทธานุสรณ์คือ > 36054 Niles Blvd. > Fremont, CA > 94536 นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษาเหล่าอุบาสกอุบาส…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ในวันนี้ พวกเราจัดให้เป็นวันแห่งการให้และตอบแทนน้ำใจด้วยจิตอาสาช่วยเหลือชาววัด City of Ten Thousand Buddhas (CTTB) ด้วยการช่วยทำอาหารในครัวและทำความสะอาด พระอาจารย์หลายรูปได้อาสาไปสอนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมปลายชายแห่ง CTTB บางรูปเดินทางเข้าไปช่วยเก็บกวาดและเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ให่แก่ศูนย์สุทธนะในเมืองยูคาย่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CTTB หลังจากที่หลวงพ่อปสันโนท่านทราบถึงความมุ่งมั่…

ลำดับเหตุการณ์ไฟป่าพื้นที่เรดวู้ด (Redwood Complex Fire) จากวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับเหตุการณ์ไฟป่าพื้นที่เรดวู้ด (Redwood Complex Fire) จากวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระอาจารย์โชติปาโลได้กรุณามอบบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าในบริเวณที่เรียกโดยกองป่าไม้และควบคุมไฟป่าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (Cal Fire) ว่า Redwood Complex Fire โดยลำดับความเป็นไปที่ชาววัดอภัยคีรีได้ประสบนับจากวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 Cal Fire รายงานมาว่า ไฟป่าขนาดใหญ่เริ่มก่อตัวบริเวณ Redwood Valley เมื่อดึกของคืนวันอาทิตย์ นับว่าโชคช่วยให้สมาชิกวัดคนหนึ่งตื่นขึ้นมาเวลาตี 2 และ…

การให้ความช่วยเหลือวัดจากเหตุเพลิงไหม้

การให้ความช่วยเหลือวัดจากเหตุเพลิงไหม้

หลายๆท่านได้ถามทางวัดว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือวัด รวมทั้งฆราวาสผู้สนับสนุนวัดที่สูญเสียบ้านไปในกองเพลิงได้อย่างไรหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ทางวัดใคร่ขอขอบคุณในความเมตตากรุณา, น้ำใจไมตรี, และความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของท่านในวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากในขณะนี้เพลิงยังคงไหม้อยู่ทั้งในบริเวณใกล้วัดและใกล้บ้านของฆราวาสผู้สนับสนุนวัด จึงเป็นการยากที่ทางวัดจะทราบว่าพวกเราต้อ…

ข่าวเพลิงไหม้ล่าสุด

ข่าวเพลิงไหม้ล่าสุด

ดังทีท่านคงทราบข่าวแล้วว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในเขตเมือง Redwood Valley และ Potter Valley (ซึ่งเพลิงไหม้นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า Redwood Complex Fire) เพลิงนี้เริ่มขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และเมื่อถึงตอนบ่ายวันพฤหัสบดี เพลิงนี้ได้ลุกลามครอบคลุมบริเวณถึง 30,000 เอเคอร์ และพนักงานดับเพลิงสามารถสกัดไฟได้เพียง 5% เท่านั้น พระและฆราวาสในวัดได้รับข่าวเพลิงไหม้เมื่อประมาณ 2 นาฬิกา (ต…

ชาววัดอภัยคีรีปลอดภัยอยู่ที่วัด CTTB

ชาววัดอภัยคีรีปลอดภัยอยู่ที่วัด CTTB

ชาววัดอภัยคีรีขอเรียนให้ท่านทราบว่า พวกเราปลอดภัยดี และขณะนี้มาพำนักอยู่ที่วัด City of Ten Thousand Buddhas (CTTB) ณ เวล10.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม สิ่งปลูกสร้างของวัดเราน่าจะไม่ได้ถูกทำลายโดยไฟป่า ทว่าสถานการณ์ยังอ่อนไหวและยังไม่อาจเข้าถึงบริเวณที่ตั้งของวัดได้ในขณะนี้ ขอท่านโปรดอย่ามาเยี่ยมคณะสงฆ์ที่ CTTB เพื่อให้ผู้อพยพหนีไฟได้ใช้ถนนสัญจร และมีโรงแรมรวมทั้งการบริการต่างๆซึ่งจำเป็นแ…

Abhayagiri Community is safe - updated Oct. 10

Abhayagiri Community is safe - updated Oct. 10

Update 8 pm October 10: A neighbor reported that the monastery buildings were OK as of the afternoon of Oct. 9. The fire is still active, and we don’t know the state of the buildings after that time. It is unsafe to travel on Tomki Road, and there are hard closures approaching the monastery from both directions. We plan to update the website as we hear more information. 8 pm October 9: You have li…

Upāsikā Day – Sunday, October 1 – Meditation: Can we function without attachment?

Upāsikā Day – Sunday, October 1 – Meditation: Can we function without attachment?

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Sunday, October 1, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. Our theme for the day will be: Meditation: Can we function without attachment? Luang Por Pasanno and senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in an exploration of he four types of clinging, and nekkhama (renuncia…

Upāsikā Day, Saturday, August 12: Practice in a Global Context; Being a Good Citizen

Upāsikā Day, Saturday, August 12: Practice in a Global Context; Being a Good Citizen

On Saturday, August 12, Luang Por Pasanno and senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in an exploration of the Buddha’s teachings on living in society, and how we can apply them today. The schedule for the day is as follows: 10:45 a.m. Refuges and Precepts (optional) 11:00 a.m. (sharp) Meal Offering 1-4:30 p.m. Study/Practice Session 4:30 p.m. Tea with the monastics (opti…

2017 Abhayagiri Thanksgiving Retreat - Registration Closed

2017 Abhayagiri Thanksgiving Retreat - Registration Closed

2017 Monastic Thanksgiving Retreat Led by Luang Por Pasanno and the Abhayagiri Community Registration is closed. This article is left up for informational purposes. November 17-26, 2017 at Angela Center, Santa Rosa, CA Abhayagiri Monastery in Redwood Valley, California and the Sanghapala Foundation invite you to join Luang Por Pasanno and the Abhayagiri Community for a 10-day retreat over the Than…