พระธรรมเทศนาในบ่ายวันอาทิตย์

พระธรรมเทศนาในบ่ายวันอาทิตย์

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป ทางวัดจะเปลี่ยนวันเวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จากคืนวันเสาร์เป็นบ่ายวันอาทิตย์ โดยจะมีการทำวัตรตอน 14:00 น. ตามด้วยการนั่งสมาธิ และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถระ และจะไม่มีการทำวัตรเย็นอีกครั้งในวันอาทิตย์เดียวกันนั้น ในกรณีีที่วันอาทิตย์ตรงกับวันพระ ทางวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมตามความเหมาะสม การทำวัตรเย็นในวันเสาร์จะเริ่มเวลา…

July 23 Joint Birthday Celebration for Luang Por Sumedho and Luang Por Pasanno

July 23 Joint Birthday Celebration for Luang Por Sumedho and Luang Por Pasanno

–Live Stream– You can watch the live stream here: https://youtu.be/YsiewdqCjXg –Schedule update– We invite you to join us on Sunday, July 23 for a joint birthday celebration for Luang Por Sumedho and Luang Por Pasanno. This will be Luang Por Sumedho’s 83rd year of life and his 51st rains retreat as a bhikkhu (fully ordained monk). The schedule for the day will be as follows: Sunday, July 23 ~10 a.…

July 15 Benefit for the Mindfulness Care Center in SF

July 15 Benefit for the Mindfulness Care Center in SF

Ajahn Pasanno and the Abhayagiri Community will lead a benefit day for the Mindfulness Care Center in San Francisco on Saturday, July 15 from 9:00 am to 4:30 pm. The morning will consist of sitting and walking practice with a Dharma reflection. There will be a meal offering to the monastics at 11:00 am. In the afternoon Ajahn Pasanno will tell stories from his early years training under his teache…

Bhikkhu Ordination Ceremony for Sāmaṇera Sampanno and Sāmaṇera Suddhiko

Bhikkhu Ordination Ceremony for Sāmaṇera Sampanno and Sāmaṇera Suddhiko

Saturday, June 17th: Bhikkhu Ordination Ceremony for Sāmaṇera Sampanno and Sāmaṇera Suddhiko. All are welcome to attend the formal ceremony in which the Sāmaṇera Sampanno and Sāmaṇera Suddhiko will enter the monastic Saṅgha as bhikkhus. The ceremony will take place at the ordination platform. We currently do not know the start time as it is depending on weather, but it will most likely start somet…

Original House Demolished

Original House Demolished

After over 20 years of holding a central place in the Abhayagiri Buddhist Monastery, the original house was demolished on May 16th, 2017. Additional pictures can be seen here:

Upāsakā Day: June 4, 2017

Upāsakā Day: June 4, 2017

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upāsakā Day on Sunday, June 4, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. The event will begin at 10 AM with the taking of precepts. The group session will be livestreamed at https://youtu.be/Ij8MV7h00KQ starting at 1PM. Our theme for the day will be Sutta Study: Two Kinds of Thought, and The Removal of Distracti…

New Sāmaṇeras: Guṇavīro, Tissaro and Ṭhitasukho

New Sāmaṇeras: Guṇavīro, Tissaro and Ṭhitasukho

On May 6, 2017, three ordinations took place at Abhayagiri. Former anagārikas Jeff, Dorian, and Hector went forth as sāmaṇeras Guṇavīro, Tissaro, Ṭhitasukho, with Luang Por Pasanno as their preceptor. In the tradition, taking ordination as a sāmaṇera is a way of further devoting oneself to the training in preparation for full Bhikkhu ordination. In case you missed it, a video of the ordination was…

ขอเชิญรับชมวิดีโอสารคดี ชุดเทปสัมภาษณ์พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ)

ขอเชิญรับชมวิดีโอสารคดี ชุดเทปสัมภาษณ์พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ)

เนื่องจากรายการธรรมาภิวัตน์ ได้สัมภาษณ์พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 และวิดีโอสารคดีทั้งหมดได้รับการอัพโหลดเข้ายูทู้ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารถรับชมวิดีโอรายการต่างๆเหล่านั้นได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ รายงานพิเศษ - งานอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เทปการแสดงธรรมธรรมโดย พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ) ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ รายงานพิเศษ - มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภ…

Sāmaṇera Ordination Ceremony for Anagārikas Jeff, Dorian, and Hector

Sāmaṇera Ordination Ceremony for Anagārikas Jeff, Dorian, and Hector

On May 6th, 2017, all are welcome to attend the formal ceremony in which Anagārikas Jeff, Dorian, and Hector will take the brown robes of a novice (sāmaṇera). This event will be livestreamed. The program will begin with evening puja at 7:30 PM. The ordination ceremony will likely start between 8:15–8:45 PM. The ceremony will take place in the new reception hall. Please see our calendar for additio…

Luang Por Viradhammo’s 70th birthday

Luang Por Viradhammo’s 70th birthday

Today, April 27, 2017, marks Luang Por Viradhammo’s 70th birthday. We at Abhayagiri would like to share our happiness, gratitude and good wishes to Luang Por Viradhammo and the community at Tisarana. New Book: The Contemplative’s Craft In celebration of this day, we would like to share Luang Por Viradhammo’s new book, entitled The Contemplative’s Craft: Internalizing the Teachings of the Buddha, w…