ชาววัดอภัยคีรีปลอดภัยอยู่ที่วัด CTTB

ชาววัดอภัยคีรีปลอดภัยอยู่ที่วัด CTTB

ชาววัดอภัยคีรีขอเรียนให้ท่านทราบว่า พวกเราปลอดภัยดี และขณะนี้มาพำนักอยู่ที่วัด City of Ten Thousand Buddhas (CTTB)

ณ เวล10.00 น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม สิ่งปลูกสร้างของวัดเราน่าจะไม่ได้ถูกทำลายโดยไฟป่า ทว่าสถานการณ์ยังอ่อนไหวและยังไม่อาจเข้าถึงบริเวณที่ตั้งของวัดได้ในขณะนี้

ขอท่านโปรดอย่ามาเยี่ยมคณะสงฆ์ที่ CTTB เพื่อให้ผู้อพยพหนีไฟได้ใช้ถนนสัญจร และมีโรงแรมรวมทั้งการบริการต่างๆซึ่งจำเป็นแก่พวกเขา

ภาพหมู่ข้างล่างนี้ถ่ายเมื่อเช้า เวลาประมาณ 9.00 น.

คณะสงฆ์จะรายงานสถาณการณ์ให้ท่านทราบแต่ละวัน ในช่วงเวลานี้ ซึ่งเราจะได้รับข้อมูลล่าสุดวันนี้ คือวันพฤหัส ราว 19.00 น. โปรดติดตามอีกครั้ง

;