การให้ความช่วยเหลือวัดจากเหตุเพลิงไหม้

การให้ความช่วยเหลือวัดจากเหตุเพลิงไหม้

หลายๆท่านได้ถามทางวัดว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือวัด รวมทั้งฆราวาสผู้สนับสนุนวัดที่สูญเสียบ้านไปในกองเพลิงได้อย่างไรหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ทางวัดใคร่ขอขอบคุณในความเมตตากรุณา, น้ำใจไมตรี, และความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของท่านในวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากในขณะนี้เพลิงยังคงไหม้อยู่ทั้งในบริเวณใกล้วัดและใกล้บ้านของฆราวาสผู้สนับสนุนวัด จึงเป็นการยากที่ทางวัดจะทราบว่าพวกเราต้องการความช่วยเหลือในลักษณะใดบ้าง แต่ขอให้ท่านสบายใจว่า ณ เวลานี้คณะสงฆ์, ชาววัด, และฆราวาสผู้ซึ่งต้องละทิ้งบ้านเรือนของตนเองเพื่อหนีเพลิงไหม้นั้น กำลังพักอาศัยอยู่ที่วัดจีน City of Ten Thousand Buddhas อย่างปลอดภัย และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหมู่คณะที่วัดนี้

เมื่อเพลิงไหม้สงบลงและไม่มีควันไฟแล้ว ทางวัดคงจะทราบว่าทั้งทางวัดและฆราวาสดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง และจะประกาศให้ท่านได้ทราบทางเว็บไซต์ของวัด

หากท่านต้องการช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราหลายคนบนถนน Tomki และทั่วทั้งเมือง Redwood Valley ที่ได้สูญเสียบ้านไปแล้วจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ ท่านสามรถทำได้ที่เว็บไซต์ขององค์กรในท้องถิ่นเขตเมนโดซีโน (The Community Foundation of Mendocino County) ที่ http://www.communityfound.org/

;